Siirry sisältöön

Syklin EEnavi -palvelussa tarkastellaan rakennuksen energiaremontin eri toteutusvaihtoehtoja ja selvitetään investointi- ja ylläpitokustannuksia

Suomessa rakennuskanta muodostuu noin 1,6 miljoonasta rakennuksesta. Niistä lukumääräisesti merkittävin osa on rakennettu 1960 – 1990 luvuilla ja ne alkavat olla peruskorjausiässä. Rakennusten energiatehokkuusvaatimukset ovat kiristyneet ja ne ulottuvat myös vanhempiin rakennuksiin tehtäviin remontteihin. Miten uudet materiaalit vaikuttavat kiinteistön toimivuuteen sekä miten energiatehokkuus toteutuu laskennallisesti?

EEnavi -laskennassa tarkastellaan hankesuunnittelun pohjaksi eri toteutusvaihtoehtoja ja selvitetään mitä investointi maksaa ja miten eri toteutustavat vaikuttavat rakennuksen ylläpitokuluihin 10 – 20 vuoden tarkastelujaksolla. Tavoitteena on lisätä investoinneista päättävien tahojen ymmärrystä kiinteistöstä kokonaisuutena sekä edistää suunnittelua taloudellisesti oikeaan suuntaan.

Lue lisää »

Katso esite »

Tiedustelut:

Timo Lahti
vastuukouluttaja
timo.lahti@sykli.fi  
p. 050 3083 688

Viimeisimmät artikkelit