Hae sivuilta

Energiatehokkuus ja kiinteistön ylläpito

Energiatehokkuus kiinteistöhuollossa – osaajat Syklistä

Energiatehokkuus ja kiinteistön ylläpito

Energiatehokkuus ja kestävä kiinteistöhuolto -yksikkö kouluttaa niin ammatillisia opettajia kuin kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisia elinkaariajatteluun ja kokonaisuuden hallintaan. Koulutuksemme keskiössä ovat kiinteistöjen energiatehokkuus, kosteuden- ja homeentorjunta sekä järjestelmien toimivuus. Teemme räätälöityjä koulutuksia asiakkaiden tarpeisiin ja tarjoamme tutkintoon valmistavaa koulutusta. Toteutamme lisäksi erilaisia kehityshankkeita.

Kiinteistö- ja rakennustekniikan sekä kiinteistöhuollon ammattilaisten on mahdollista suorittaa ympäristöalan erikoisammattitutkinto, jossa yhtenä suuntautumisvaihtoehtona on resurssitehokkuuden asiantuntijana toimiminen.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osaamista kiinteistöjen, tuotantolaitosten sekä muiden kohteiden energiatehokkuuden kartoittamiseen sekä kehittämiseen liittyen. Opiskelijan on mahdollista laajentaa osaamistaan myös materiaalitehokkuuteen opiskelujen yhteydessä.

Vastinetta rahoille: EconomisE-koulutukset

KOULUTUSOHJELMA

Virkamiehille räätälöitävissä (1/2-1 pv) olevia koulutuksia

Sykli tarjoaa EconomisE hankkeessa kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille tietopaketin koskien muun muassa rakennusten elinkaarikustannuksiin ja energiatehokkuuteen liittyen.
Koulutus voi vaihdella tilaajan omien tarpeiden mukaisesti ja se on tilaajalle maksuton.
Koulutuksessa käydään läpi perusasioita, miksi, mitä ja miten.

 • Tekoäly ja energiatehokkuus
  – Koulutuksessa esitellään tekoälyn soveltamismahdollisuuksia kiinteistöjohtamisessa.
  Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää, mitä tekoäly on ja miten sitä voidaan käyttää rakennusten energiatehokkuuden kehittämisessä.
  Lue lisää »
 • Energiatehokkuus ja kiinteistön arvo
  – Mihin kiinteistöjen energiatehokkuuden taloudellinen vaikutus perustuu
  – Miten energiatehokkuus vaikuttaa kiinteistön arvoon
  – Energiatehokkaiden kiinteistöjen tyypilliset piirteet
  Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää keskeiset arvokäsitteet ja mistä kiinteistön arvo muodostuu ja miten rakennusten energiatehokkuus siihen vaikuttaa.
  Lue lisää »
 • Energiatehokkuus ja sisäilman laatu
  – Erot sisäympäristöongelman ja sisäilmaongelman välillä
  – Sisäilmaongelmien keskeiset syyt
  – Sisäilmaongelmien ehkäisy ja korjaaminen
  Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää, mitä sisäympäristöongelman ja sisäilmaongelman erot ovat. Osallistuja tietää, miten eri ongelmat voidaan ehkäistä, havaita ja korjata.
 • Elinkaariajattelu osana energiatehokasta kiinteistönpitoa
  – Miten elinkaariajattelua voidaan toteuttaa kiinteistönpidossa
  – Energiatehokkuus kiinteistöön elinkaaren aikana
  Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää, mitä elinkaariajattelu on ja miten sitä voidaan käyttää hyväksi rakennusten ylläpidossa ja hoidossa.
 • Energiatehokkuus ja kiinteistönhoito
  – Miten kiinteistöjen energiatehokkuutta mitataan
  – Miten kiinteistöjen energiatehokkuutta voidaan parantaa
  – Energiatehokkuuden parantaminen taloudelliselta kannalta
  – Energiatehokkuuden parantaminen ympäristön kannalta
  Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää, mitä energiatehokkuusinvestoinneilla tarkoitetaan ja miten niitä voidaan käyttää rakennusten energiatehokkuuden kehittämisessä.
 • Energiatehokkuusinvestointien arviointi
  – Energiatehokkuuden investointimenetelmät
  – Investointimenetelmät, jotka liittyvät energiainvestointiin
  – Investointilaskelmaan liittyvä herkkyystarkastelu ja simulointi
  – Investointien kannattavuuden arviointien menetelmät
  Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää, miten energiatehokkuusinvestointeja voidaan arvioida ja miten arvioinnin luotettavuutta voidaan lisätä.
  Lue lisää »

Luottamushenkilöille valittavissa tunnista kahteen tuntiin kestäviä tietoiskuja yllä olevista varsinaisista koulutussisällöistä. Ota yhteyttä!

timo.lahti@sykli.fi
050 3083 688

ari.laitala@sykli.fi
050 566 8998

Oppaita

Opas kunnallisille päättäjille energiatehokkaisiin investointeihin on EconomisE Life -hankkeessa koostettu tuote merkittävimmistä näkökulmista julkisten rakennusten energiatehokkuus investointeihin. Oppaassa käsitellään investoinnin taloutta ja rahoitusmahdollisuuksia, sopimuksia, joiden kautta kunta pääsee ilmastotavoitteissaan eteenpäin ja se antaa tukea päättäjille investointipäätösten ollessa työn alla:

Muita oppaita:

Rahoitusmahdollisuuksia

Käytännön neuvoja

Syklin YouTube videoita energiatehokkuudesta

27.5.2020 ja 28.5.2020 webinaarien esitykset

Syklin ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen yhteiset webinaarit järjestettiin 27. ja 28.5.2020. Kiitos osallisumisesta! Webinaarien esitykset:

Webinaarin tallenteen voit katsoa täältä »

 

Tutustu Syklin koulutustarjontaan koulutuskalenteristamme »

Kiinteistöt kuntoon

TÄYDENNYSKOULUTUSTA KIINTEISTÖNHOITAJILLE

Kiinteistö kokonaisuutena hallintaan – osaamista ja työkaluja kiinteistön toimivuuden ja energiatehokkuuden tarkkailuun!

Kiinteistönhoitajat ovat yksi tärkeimmistä toimijoista kiinteistöissä. Heidän toimillaan on suuri merkitys kiinteistön toimivuuteen, terveyteen sekä viihtyvyyteen. Rakennukset ovat kuitenkin teknistyneet ajansaatossa ja uutta tekniikkaa on tuotu myös vanhempiin kiinteistöihin. Miten nämä vaikuttavat kiinteistön toimivuuteen sekä miten energiatehokkuus liittyy myös kiinteistönhoitajan arkeen?

Koulutuksessa keskitytään energiatehokkuuteen, sisäilman laatuun sekä eri järjestelmiin kiinteistöhoitajan näkökulmasta. Tavoitteena on lisätä tietämystä ja ymmärrystä kiinteistöstä kokonaisuutena sekä edistää ennakointia.

Koulutuksen toteutus
Koulutus sisältää sekä lähipäiviä että etätehtäviä liittyen oman kiinteistökohteen arviointiin ja tarkasteluun. Tarkempi koulutusohjelma, koulutusmodulit, nähtävillä esitteestä. Koulutus on räätälöitävissä tilaajan tarpeiden mukaan, myös useamman kunnan yhteiskoulutuksena.

Paikka ja aika
Koulutuspaikka on tilaajan osoittamissa tiloissa tai Syklin toimipisteissä. Koulutus alkaa sopimuksen mukaan.

Kohderyhmä
Kuntien ja seurakuntien kiinteistönhuolto-organisaatiot. Koulutus on suunnattu kiinteistönhoitajille, mutta soveltuu myös esimiehille.

Hinta
Koulutuksen hinta / ryhmä, muodostuu valittujen koulutusmodulien määrästä, á 1450,00 € alv 0%, sekä toteutuneista matka- ja majoituskuluista. Ryhmän koko enintään 15 henkilöä. Osallistujat vastaavat itse ruoka-, majoitus- ja matkakustannuksista.

Koulutuksessa parannetaan kiinteistöjen käytettävyyttä ja kuntoa sekä pidennetään kiinteistöjen käyttöikää ja elinkaaren hallintaa kiinteistöhuollon ja kunnossapidon toimijoiden osaamisen kehittämisen avulla.

Katso esite koulutuspäivistä ja sisällöstä »

Lisätietoja:
Timo Lahti
vastuukouluttaja
timo.lahti@sykli.fi
050 3083 688

 

 

EEnavi - laskenta soveltuu kaikille rakennuksille!

KIINTEISTÖN ENERGIAREMONTTIVAIHTOEHTOJEN TARKASTELU PITKÄN AIKAVÄLIN KOKONAISKUSTANNUSTEN VALOSSA

Suomessa rakennuskanta muodostuu noin 1,6 miljoonasta rakennuksesta. Niistä lukumääräisesti merkittävin osa on rakennettu 1960 – 1990 luvuilla ja ne alkavat olla peruskorjausiässä. Rakennusten energiatehokkuusvaatimukset ovat kiristyneet ja ne ulottuvat myös vanhempiin rakennuksiin tehtäviin remontteihin. Miten uudet materiaalit vaikuttavat kiinteistön toimivuuteen sekä miten energiatehokkuus toteutuu laskennallisesti?

EEnavi -laskennassa tarkastellaan hankesuunnittelun pohjaksi eri toteutusvaihtoehtoja ja selvitetään mitä investointi maksaa ja miten eri toteutustavat vaikuttavat rakennuksen ylläpitokuluihin 10 – 20 vuoden tarkastelujaksolla. Tavoitteena on lisätä investoinneista päättävien tahojen ymmärrystä kiinteistöstä kokonaisuutena sekä edistää suunnittelua taloudellisesti oikeaan suuntaan.

Laskennan toteutus
Sopimuksen syntymisen jälkeen laskenta etenee lähtötietojen keräämisestä (piirustukset, kulutustiedot) huollon haastatteluun ja kohteen tarkasteluun. Kohdetarkastelun jälkeen tiedot syötetään ohjelmaan, arvioidaan parhaat korjausmenetelmät ja pyydetään järjestelmien budjettitarjoukset sekä lasketaan rakenteiden energiantehokkuustoimenpiteiden budjettihinnat. Tuotoksena syntyy havainnollistava graafinen raportti, jossa eri korjausvaihtoehdot tai korjauskokonaisuudet nähdään erikseen tarkasteltuna sekä keskenään vertailtuna.

Kohderyhmä

Kuntien ja seurakuntien rakennuksien, asuntojen- ja kiinteistöosakeyhtiöiden, liike- ja toimistorakennuksien kunnosta ja ylläpidosta vastaavat. Laskenta soveltuu kaikkiin olemassa oleviin rakennuksiin käyttötarkoituksesta riippumatta ja on rajattavissa tilaajan tarpeiden mukaan myös rakennuksen osaan.

Hinta

Laskennan hinta riippuu kohteen pinta-alasta, piirustusten kattavuudesta, rakennuksen monimuotoisuudesta ja kohteen teknisten
järjestelmien määrästä. Hinta alkaen á 1 550,00 € (alv 0%) + toteutuneet matka- ja majoituskulut.

Katso esite tästä »

Ota yhteyttä heti niin keskustellaan lisää!

Timo Lahti
vastuukouluttaja
timo.lahti@sykli.fi
p. 050 3083 688

Yhteyshenkilöt

Timo Lahti

Timo Lahti

Kouluttaja

Yhteystiedot

050 3083 688
Ari Laitala

Ari Laitala

Koulutuspäällikkö

Yhteystiedot

050 566 8998
Tapio Pelto

Tapio Pelto

Kouluttaja, projektiasiantuntija

Yhteystiedot

050 598 2549
Kaisa Tolonen

Kaisa Tolonen

Projektipäällikkö

Yhteystiedot

050 475 6747