Siirry sisältöön

Kestävän kehityksen F.E.C -koulutuksesta uusi näkökulma tuttuun alaan

Koivumetsä.

Tutta Rinkinen suoritti lukuvuoden 2021-2022 aikana Syklin Karjala-Savon Projektit ja
kestävä kehitys F.E.C – koulutusohjelman. Tässä kirjoituksessa Rinkinen kertoo koulutuksen annista sekä kokemuksiaan Further Educated with Companies (F.E.C) täydennyskoulutuksesta.

Muiden kokemukset koulutuksesta vahvistivat hakuaikeet

Rinkinen oli miettinyt jo pidempään osaamisensa syventämistä kestävästä kehityksestä ja etsinyt keinoa, jolla yhdistää sitä ravintola-alan ammattitaitoon. F.E.C koulutuksen markkinointiviestiin hän törmäsi vielä ollessaan aiemmassa työssään. Oman työ- ja koulutustaustan riittävyys ja soveltuvuus koulutukseen pohditutti kuitenkin Rinkistä. Koulutuksen tuomia mahdollisuuksiakin piti haudutella muutama viikko, ennen kuin hän laittoi hakemuksen. Tiedonhaku koulutuksen suorittaneista ihmisistä auttoi hakupäätöksen tekemisessä.

”Luin koulutuksen käyneiden kokemuksia mm. Syklin blogista. Joku kannusti haastattelussa hakemaan koulutukseen, jos kestävä kehitys kiinnostaa ja haluat tehdä sen parissa töitä. Näiden sanojen rohkaisemana laitoinkin hakemuksen menemään”, muistelee Rinkinen.

Koulutuksen sisältö tuntui täydentävän Rinkisen aiempaa korkeakoulututkintoa (kestävän gastronomian ja palveluliiketoiminnan restonomi) ja se auttaisi muuttamaan uran suuntaa kohti työtehtäviä, joissa voi työskennellä ravintola-alan ja alan kestävän kehityksen ratkaisujen parissa. 

Vilkkaat ja avoimet keskustelut toisten opiskelijoiden kanssa olivat koulutuksen parasta antia!

Vaikka koulutusryhmä oli suhteellisen pieni, ryhmän opiskelijoiden erilaiset taustat toivat koulutuspäiviin monipuolisesti erilaisia näkemyksiä. Rinkinen kertoo ilahtuneensa jokaisessa koulutuspäivässä avoimesta ja vilkkaasta keskustelusta. Pienen ryhmäkoon vuoksi asioita ehdittiin käymään läpi keskustellen sekä jakamaan kokemuksia ja näkemyksiä, jokainen omasta näkökulmastaan.

”Yhdessä asioita pohtimalla tarkastelimme esimerkiksi kiertotaloudenratkaisuja käytännön työn tasolla eikä asioiden käsittely jäänyt vain teoreettiseksi. Vaikka jokaisen ammattiosaaminen oli aivan erilaista, samanhenkisyys ja jaettu kiinnostus koulutuksen teemoihin loi meille lyhyessä ajassa hyvän yhteishengen.”

Rinkinen pohtii, että yhteishengen syntymistä auttoi myös koulutuksen alussa järjestetyt aloituspäivät Joensuussa. Siellä tutustuttiin ihan kasvotusten, mikä oli erittäin tervetullutta vaihtelua kaiken etäilyn jälkeen syksyllä 2021.

Ammatillinen täydennyskoulutus antaa uutta näkökulmaa tuttuunkin alaan

Ennen koulutusta Rinkisellä oli jo monipuolinen työkokemus sekä tutkinnosta saatu osaaminen liittyen kestävään kehitykseen. Silti hän erityisesti mainitsee, miten upeaa oli huomata oppivansa uutta tutusta alasta ja miten kiinnostavaa oli tarkastella omaa alaa uusin silmin. Tässä auttoi ryhmän kesken käydyt keskustelut, muiden alojen haasteista ja ratkaisuista oppiminen, koulutuspäivien teoriaopinnot ja laaja yksilötehtävä, jossa kukin perehtyi oman alan tulevaisuuden kiertotalousratkaisuihin ja -mahdollisuuksiin.

Jokaiseen teoriapäivään kuului myös ryhmätehtäviä, joissa pääsi kuulemaan toistenkin huomioita ja jäsentämään päivän aikana saatua isoa tietomäärää yhdessä. Asiantuntevassa, uteliaassa ja aktiivisessa porukassa tällainen työskentely onnistui hyvin summaa Rinkinen.

Työjaksopaikan kannustava ja turvallinen ilmapiiri vauhdittivat opintoja

Alusta asti Rinkisellä oli tervetullut olo työjaksopaikkaansa Savon koulutuskuntayhtymässä. Uuteen työhön hyppääminen on aina jännittävää, mutta kannustava ja turvallinen ilmapiiri auttoivat heti vauhtiin työtehtävissä ja työyhteisöön sopeutumisessa. Rinkinen koki, että hänen osaamistaan kunnioitettiin.

”Vaikka olin tullut työjaksopaikkaan oppimaan ja asiantuntijuuteni on vasta alkutaipaleella, tuomani tuore näkökulma oli tervetullut ja sitä arvostettiin,” kertoo Rinkinen iloiten.

Hän haki työjaksopaikkaan itse, avoimia paikkoja ei ollut hakuhetkellä auki. Haastattelussa kävi kuitenkin heti ilmi, että hänen osaamiselleen olisi juuri nyt tarvetta organisaatiossa. Rinkinen työskenteli hanketyöntekijänä kahdessa valtakunnallisessa ruokaketjun kehittämishankkeessa, Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma ja Luomutetaan ruokapalvelut -hanke.

Näiden hankkeiden avulla edistettiin julkisen sektorin ruokapalveluiden vastuullisia toimintoja sekä luomutuotteiden käyttöä. Rinkisen tehtäviin kuului mm. viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen eri kanavissa, ruokalistasuunnitteluun liittyvät toiminnat sekä hanketoimintojen suunnittelua ja toteuttamista yhdessä projektipäälliköiden ja muiden hanketoimijoiden kanssa.

Suurin osa työajasta kului kului Portaat luomuun -ohjelman ja sen toiminnan kehittämisen parissa. Ohjelma on ammattikeittiöiden luomun käytön lisäämiseen liittyvä palvelu. Rinkinen suunnitteli ja toteutti ohjelmaan liittyvää viestintää, uudisti palvelun verkkosivujen sisältöjä, etsi uusia asiakkaita ja kehitti palvelun toimintoja yhdessä mentorinsa Anu Arolaakson kanssa. Tehtäviini kuului myös ohjelman asiakkaiden kanssa työskentely ja ohjeistaminen palvelun käytössä.

”Sovimme heti työjakson alussa yhdessä mentorini kanssa työtehtävistä, jotka vastaavat sekä organisaation tarpeisiin että tukevat minun ammatillista kehittymistäni. Pääsinkin hyödyntämään monipuolisesti aiempaa ammattitaitoani ravintola-alalta sekä osaamistani palveluiden kehittämisestä, asiakastyöskentelystä ja viestinnällisistä tehtävistä,” kertoo Rinkinen.

Pitkän linjan asiantuntijan völjyssä ammattitaito kehittyy vauhdilla

Mentoroinnissa on korostunut luottamuksen merkitys, pohtii Rinkinen:

”Mentorini Anu Arolaakso on kunnioittanut osaamistani ja ollut kiinnostunut näkemyksistäni heti alusta alkaen sekä antanut minun tehdä työni parhaaksi näkemälläni tavalla – mutta kuitenkin ollut tarvittaessa läsnä ja apuna. Minulla oli onneksi mahdollisuus työskennellä paikan päällä samassa työhuoneessa hänen kanssaan. Etäpäivät olivat hyvää vaihtelua, mutta iso osa oppimisesta olisi jäänyt uupumaan ilman spontaania ajatusten vaihtoa ja kahvitaukokeskusteluja.”

”Olen muutamaankin otteeseen todennut, että enpä olisi parempaan oppiin voinut päästä,” jatkaa Rinkinen. Anu Arolaakso on ammattikeittiöiden luomuasioiden pitkän linjan asiantuntija ja hänellä on laaja osaaminen niin ruokaketjun kuin ruokapalveluiden toiminnasta yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Hakea kannattaa, jos oman alan kehittäminen kestävämmäksi kiinnostaa!

Rinkinen antaa hakemista pohtiville saman neuvon, jonka hän itse luki pohtiessaan hakua:

Hae koulutukseen, jos koet, että kiertotalouden ratkaisujen ja kestävän kehityksen mahdollisuuksien  ymmärtäminen voisi auttaa kehittämään alaasi tai täydentää omaa ammattitaitoasi. Koulutus sopii niin uusista työtehtävistä haaveileville, oman uran suunnanmuutosta suunnitteleville ja niille, jotka haluavat kartuttaa jokaiselle alalle tärkeitä taitoja, joita tarvitaan kestävyysmurroksen toteutumiseen!”

Rinkinen kokee, että hänen koulutustavoitteensa syventää osaamistaan ja työskennellä alansa kestävän kehityksen ratkaisujen parissa toteutui mainiosti.

”Oppiminen ja kehittyminen jatkuu varmasti aina, sillä näiden teemojen parissa työskennellessä jatkuva muutos ja siihen sopeutuminen on väistämätöntä. Koulutuksen myötä sain myös selkeämmän kuvan, millaisia työtehtäviä haluan tehdä seuraavaksi. Haaveena oli myös uusi työpaikka. Olen onnellinen, että saan jatkaa samoissa tehtävissä Savon koulutuskuntayhtymässä tulevana syksynä, ihan työntekijänä”, päättää Rinkinen haastattelun silminnähden tyytyväisenä.

Tutustu Syklin tuleviin F.E.C -koulutuksiin täältä

Lue koulutusohjelmamme mentorin kokemus F.E.C -koulutusohjelmasta

Viimeisimmät artikkelit