Hae sivuilta

Osaajia yrityksille

Osaajia yrityksille

Työvoimakoulutuksista apua rekrytointiin

 • Tarvitsetteko asiantuntijoita projektitehtäviin; kehittämään laatua tai resurssitehokkuutta, tai vahvistamaan kestävän kehityksen näkökulmaa?
 • Tarvitsetteko ympäristöalan osaamista yrityksessänne?

F.E.C (Further Educated with Companies) ja KEKO (kehittämiskoulutus) -koulutusohjelmiemme tavoitteena on tukea työmarkkinoille vapautuvien osaajien nopeaa työllistymistä ja tuoda sekä heille, että yrityksellenne kestävän liiketoiminnan osaamista.

Lue Uusiouutisten artikkeli ajankohtaisesta kiertotalouskoulutuksestamme »

Tutkintoon johtava työvoimakoulutus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden uuteen uraan ja teille ajankohtaista osaamista ja resursseja toimintaanne. SYKLI on alan vahva osaaja; työvoimakoulutus on ollut osa toimintaamme jo yli kymmenen vuoden ajan. Toimintamme on valtakunnallista. Olemme järjestäneet työvoimakoulutuksia viime vuosina Uudellamaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Kaakkois-Suomessa, Varsinais-Suomessa ja Hämeessä.

Edut yrityksellenne

 • osaamista kohdennettuun tarpeeseen
 • ei työnantaja- eikä palkanmaksuvelvoitetta koulutusajalta
 • mahdollisuus riskittömämpään ja veloituksettomaan rekrytointiin koulutusohjelman päätteeksi

Etsimme yhteistyöyrityksiä koulutuksiimme

Kiertotalouden asiantuntija F.E.C 2023, Savo-Karjala

Kohti parempaa huomista

Suomi on asettanut tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää uudenlaista osaamista organisaatioilta ja asiantuntijoilta. Syklin Kiertotalouden asiantuntija -F.E.C-koulutusohjelma* on ainutlaatuinen mahdollisuus organisaatioille työllistää ja saada uutta osaamista joukkoonsa.

Koulutusohjelma perustuu uusia osaajia etsivän organisaation ja uutta uraa etsivän osaajan yhteistyöhön. Ohjelmassa mukana oleva organisaatio tarjoaa osaajalle työssäoppimispaikan ja saa korkeakoulutetun osaajan työpanoksen käyttöön noin puolen vuoden ajaksi. Koulutukseen hakijat ovat kokeneita tai työuransa alussa olevia tekniikan, luonnontieteiden, ympäristö- ja yhteiskuntatieteiden sekä kaupan- tai viestinnänalan osaajia.

Organisaatio ja osaaja määrittelevät yhdessä työtehtävät, jotka vastaavat organisaation tarpeisiin ja tukevat osaajan kehittymistä. Osaajat voivat esimerkiksi toteuttaa koulutuksen teeman liittyvän kehittämishankkeen tai projektin tai työskennellä muissa asiantuntijatehtävissä organisaatiossa.

Työssäoppimisen (noin 100 arkipäivää) lisäksi ohjelmaan sisältyy noin 20 Syklin toteuttamaa koulutuspäivää sekä näiden lisäksi 5 päivän loma.

Koulutuksessa perehdytään kiertotalouteen monipuolisesti ja opitaan myös vähähiilisyydestä, viestinnästä asiantuntijatyössä sekä projekteista.

Koulutukseen sisältyy osaajan yhteistyöorganisaatiolle laatima selvitys liittyen esimerkiksi kiertotalouteen tai muuhun organisaation kehittämistarpeeseen.

Miksi mukaan?

 • Organisaatio saa resursseja ja osaamista kohdennettuun tarpeeseen.
 • Mahdollisuus tutustua uuteen työntekijään normaalia pidemmän koeajan puitteissa ilman työnantaja- ja palkan-maksuvelvoitetta koulutusajalta.
 • Mahdollisuus riskittömämpään rekrytointiin koulutuksen päätyttyä.
 • Lähes 80 % Syklin F.E.C-ohjelmiin osallistuneista organisaatioista on rekrytoinut osaajan ohjelman päätyttyä.

Kustannukset?
Organisaatiolla ei ole työnantaja- eikä palkanmaksuvelvoitetta koulutusajalta. Organisaatio osallistuu ainoastaan opiskelijan koulutuskustannuksiin yhteensä 7 200 eurolla (+ alv 24 %) koko puolen vuoden ohjelman ajalta.

Miten mukaan?
Kiertotalouden asiantuntija F.E.C-ohjelma käynnistyy lokakuussa 2023 ja mukaan mahtuu 15 organisaatiota. Yhteistyöorganisaatioiden haku on nyt käynnissä.

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Pohjois- ja Etelä Savon sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksien ja TE-toimistojen kanssa.

Rekrytoivien koulutusohjelmien tavoitteena on työnhakijan urakehityksen tukeminen, uusien työpaikkojen löytyminen ja työllistyminen.

Lisätietoja ohjelmasta:

Terhi Liettilä
asiantuntija
terhi.liettila@sykli.fi
p. 046 922 7696

Hannele Hakala
asiantuntija
hannele.hakala@sykli.fi
p. 050 536 1979

*F.E.C-ohjelma (Further Educated with Companies) on työvoimakoulutusta, joka toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten ja TE-toimistojen kanssa. Ohjelma on suunnattu korkeakoulutetuille työnhakijoille. Organisaatiolla ei ole rekrytointivelvoitetta. Tavoitteena kuitenkin on uusien työpaikkojen löytyminen ja työnhakijoiden työllistyminen.

Pohjois-Pohjanmaan vihreän siirtymän projektiasiantuntija KEKO-koulutusohjelma 2023 - Haku auki!

Tehdään Pohjois-Pohjanmaasta vihreän siirtymän kärkialue kestävällä osaamisella.

Vety- ja kiertotalous, päästöttömät energiajärjestelmät, energiatehokkuus ja muut ilmasto- ja ympäristöratkaisut ovat tunnistettuja tulevaisuuden avaimia. Vaikka vihreä siirtymä vaatii paljon resursseja, se on välttämätöntä yhteiskunnan, ympäristön ja talouden kannalta.

Tarvitsetteko asiantuntijaa tai lisäresurssia kestävän liiketoiminnan kehittämiseen tai vihreän siirtymän hankkeisiin?

SYKLI toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tilaaman Vihreän siirtymän projektiasiantuntija koulutuksen elokuun puolivälissä 2023. Koulutusohjelma perustuu uusia osaajia etsivän organisaation ja uutta uraa etsivän työnhakijan yhteistyöhön. Ohjelmassa mukana oleva organisaatio tarjoaa opiskelijalle työssäoppimispaikan ja saa korkeakoulutetun osaajan työpanoksen käyttöön kuuden kuukauden ajaksi. Tarjoa työjaksopaikka opiskelijallemme, joka voi toteuttaa teille vihreän siirtymän projektin tai muun tehtävä-kokonaisuuden.

Opiskelijamme ovat kokeneita tai työuransa alussa olevia esimerkiksi tekniikan, luonnontieteiden, ympäristö- ja yhteiskuntatieteiden tai viestinnän alan osaajia. Organisaatio ja opiskelija määrittelevät yhdessä työkokonaisuuden, joka vastaa organisaation tarpeisiin ja samalla tukee opiskelijan kehittymistä. Koulutus toteutetaan KEKO – mallilla (kehittämiskoulutus), jossa työjakson aikana tehdyllä kehittämistehtävällä on tärkeä osuus. Kehittämistehtävä voi liittyä esimerkiksi:

 • puhtaaseen energiantuotantoon
 • kiertotalousratkaisuihin ja vähäpäästöisiin innovaatioihin
 • uusiin teknologioihin, palveluihin ja toimintamalleihin

Edut yrityksellenne

 • asiantuntijaosaamista kohdennettuun tarpeeseen
 • kehittämisresursseja vihreään siirtymään
 • ei työnantaja- eikä palkanmaksuvelvoitetta koulutusajalta
 • mahdollisuus riskittömämpään ja veloituksettomaan rekrytointiin koulutusohjelman päätteeksi

Tämän tyyppisistä korkeasti koulutettujen työllistämiseen tähtäävistä koulutuksista on jo olemassa paljon positiivisia kokemuksia. Yrityksellä ei ole rekrytointivelvollisuutta, vaikka KEKO-koulutusohjelma tähtääkin uusien työpaikkojen löytymiseen. Ohjelmaan mahtuu 12 opiskelija-yritysparia.

Koulutusohjelma

Syklin koulutuksesta opiskelija saa osaamista mm:

 • projektin suunnittelusta, toteuttamisesta ja raportoinnista kiertotaloudesta
 • data ja digitalisaatiosta, Power BI -työkalusta
 • materiaalitehokkuudesta
 • vastuullisuusviestinnästä
 • hiilijalanjäljestä ja päästövähennyspolusta
 • rahoituksesta
 • kiinteistön energiatehokkuudesta

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!

Terhi Liettilä
asiantuntija, työvalmentaja
p. 046 922 7696
terhi.liettila@sykli.fi

Resurssitehokkuuden osaaja / Ilmastonmuutos -erikoisammattitutkinto 2023 Savo ja Pohjois-Karjala

Uutta energia- ja materiaalitehokkuuden osaamista organisaatioonne?

Etsimme korkeakoulutetuille opiskelijoillemme koulutussopimuspaikkoja ilmastonmuutoksen hillintään sekä energia- tai materiaalitehokkuuteen edistämiseen huhtikuussa 2023 alkavaan Savon ja Pohjois-Karjalan Ilmastonmuutoksen osaajat -koulutukseemme.

 

 

 

Miksi yhteistyöyritykseksi?

 • Saatte organisaatioonne ympäristöalan osaajan
 • Opiskelijat toteuttavat yrityksellenne energia- tai materiaalitehokkuuteen liittyvän kehittämishankkeen, jonka aiheen valinnassa huomioidaan yrityksenne tarpeet
 • Yrityksellänne ei ole rekrytointivelvollisuutta, mutta koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden riskittömämpään rekrytointiin koulutusohjelman päätteeksi
 • Mahdollisuus tutustua uuteen työntekijään normaalia pidemmän koeajan puitteissa ilman työnantaja- ja palkanmaksuvelvoitetta koulutusajalta
 • Koulutussopimuspaikan tarjoaminen on yrityksellenne maksutonta

Koulutuksen kesto

Koulutusohjelma jakaantuu organisaatiossanne tapahtuvaan työelämässä oppimiseen sekä Syklin järjestämään opetukseen, jota on noin 20 päivää. Työjakson voi aloittaa aikaisintaan 18.4.2023 ja viimeistään 16.6.2023. Koulutus päättyy kaikilla 9.2.2024.

Ohjelmaan mahtuu mukaan 15 opiskelija-yritysparia, joten kannattaa toimia nopeasti.

Koulutuksen rakenne ja keskeiset sisällöt

Opiskelijat suorittavat Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon, joka muodostuu neljästä osasta:

 1. Resurssitehokkuuden asiantuntijana toimiminen
 2. Ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen
 3. Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla
 4. Työyhteisössä toimiminen

Koulutuksen aikana opiskelija toteuttaa  kehittämistyön, jonka aihe sovitaan yhdessä organisaationne kanssa. Kehittämistyön lisäksi koulutuksessa perehdytään mm. energia- ja materiaalitehokkuuteen, kestävästä kehityksen teemoihin sekä toiminnan kehittämiseen kestävällä tavalla.

Kiinnostuitko? Kysy lisää:

Terhi Liettilä
asiantuntija, työvalmentaja
terhi.liettila@sykli.fi
046 922 7696

 

Kestävän kehityksen johtaminen

Koulutuksemme tavoitteena on tukea työmarkkinoille vapautuneiden osaajien työllistymistä ja tuoda yritykseenne resurssia toimintajärjestelmien kehittämiseen. Tässä koulutuksessa opiskelijat suorittavat Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon ja hankkivat osaamista laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisesta, -järjestelmistä ja -vastaavana toimimisesta.

Opiskelijoille ohjelma on tutkintoon johtavaa koulutusta. Tavoitteena on opiskelijan työllistymismahdollisuuksien paraneminen sekä mahdollinen työllistyminen yhteistyöyritykseen koulutussopimusjakson päätteeksi. Opiskelijamme ovat jo kokeneita tai vasta työuransa alkupäässä olevia asiantuntijoita eri aloilta.

Koulutusohjelman kesto

Seuraava koulutusohjelma käynnistyy keväällä 2023 Pirkanmaalla ja sen kesto on n. 10 kuukautta. Koulutusohjelma jakaantuu yrityksessänne tapahtuvaan tavoitteelliseen työssäoppimiseen ja Syklin järjestämään koulutukseen. Viisi-päiväisessä työviikossa päivittäinen työaika on lähtökohtaisesti yrityksen normaalin työpäivän pituinen. Myös osa-aikainen työskentely voi tulla kyseeseen.

Koulutuksen sisältö

 •  Kestävä kehitys ja sen johtaminen
 •  Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien rakentaminen ja kehittäminen
 •  Asiantuntija kehittäjänä: fasilitointi, viestintä ja kouluttaminen sekä prosessien kehittäminen
 •  Ajankohtaista kiertotaloudesta ja ilmastonmuutoksesta.

Edut yrityksellenne

Opiskelijat toteuttavat yritykselle laatu-, ympäristö- tai työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmään tai -ohjelmaan liittyvän kehittämishankkeen ja työskentelevät asiantuntijatehtävissä yrityksessä ilman työnantaja- ja palkanmaksuvelvoitetta.

Koulutussopimuspaikan tarjoaminen on maksutonta yritykselle. Yrityksellä ei ole rekrytointivelvollisuutta, mutta koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden veloituksettomaan ja riskittömämpään rekrytointiin koulutusohjelman päätteeksi.

Syklillä on tämän tyyppisistä korkeasti koulutettujen koulutuksista yli 10 vuoden kokemus ja ne ovat olleet pidettyjä. Opiskelijat valitaan kaksivaiheisen hakuprosessin kautta.

Koulutussopimus

Koulutussopimus on kirjallinen, määräaikainen sopimus osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Syklin asiantuntijat kulkevat yrityksen rinnalla opintojen ajan. SYKLI vastaa siitä, että osaamista kertyy suunnitellulla tavalla ja ohjaa opiskelijaa yhteistyössä yrityksen edustajan kanssa.

Yhteystiedot:

Henri Annila, työjaksopaikat
henri.annila@sykli.fi
050 343 8980

Terhi Yli-Pirilä, koulutuksen sisältö
terhi.yli-pirila@sykli.fi
050 339 0382

Projektit ja kestävä kehitys F.E.C 2022 Kaakkois-Suomi - HAKU PÄÄTTYNYT

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tämä edellyttää uudenlaista osaamista organisaatioilta ja asiantuntijoilta.

Syklin Projektit ja kestävä kehitys F.E.C -koulutusohjelma* on ainutlaatuinen mahdollisuus saada uutta osaamista organisaatioon ja työllistää asiantuntija.

 

Koulutusohjelma perustuu uusia osaajia etsivän organisaation ja uutta uraa etsivän osaajan yhteistyöhön. Ohjelmassa mukana oleva organisaatio tarjoaa osaajalle työssäoppimispaikan ja saa korkeakoulutetun osaajan työpanoksen noin puolen vuoden ajaksi. Hakijat ovat tekniikan, luonnontieteiden, ympäristö- ja yhteiskuntatieteiden sekä kaupan- tai viestinnänalan osaajia.

Organisaatio ja osaaja määrittelevät yhdessä työtehtävät, jotka vastaavat organisaation tarpeisiin ja tukevat osaajan kehittymistä.

Työssäoppimisen (noin 100 arkipäivää) lisäksi ohjelmaan sisältyy noin 20 Syklin toteuttamaa koulutuspäivää sekä näiden lisäksi 5 päivän loma. Koulutuksessa osaajat perehtyvät mm. seuraaviin teemoihin: kiertotalous, asiantuntijan digitaaliset työkalut, viestintä asiantuntijatyössä, projektityö, projektiohjelmat ja rahoitus.

Koulutukseen sisältyy osaajan yhteistyöorganisaatiolle laatima selvitys liittyen esimerkiksi kiertotalouteen, projekteihin tai muuhun organisaation kehittämistarpeeseen.

Miksi mukaan?

 • Organisaatio saa resursseja ja osaamista kohdennettuun tarpeeseen.
 • Mahdollisuus tutustua uuteen työntekijään normaalia pidemmän koeajan puitteissa ilman työnantaja- ja palkanmaksuvelvoitetta koulutusajalta.
 • Mahdollisuus riskittömämpään rekrytointiin koulutuksen päätyttyä.
 • Lähes 80 % Syklin F.E.C-ohjelmiin osallistuneista organisaatioista on rekrytoinut osaajan ohjelman päätyttyä.

Miten mukaan?

Projektit ja kestävä kehitys F.E.C-ohjelma käynnistyy syyskuussa 2022 ja mukaan mahtuu 12 organisaatiota. Yhteistyöorganisaatioiden haku on jo käynnissä, joten ottamalla yhteyttä Sykliin varmistatte paikkanne ohjelmassa.

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa. Rekrytoivien koulutusohjelmien tavoitteena on työnhakijan urakehityksen tukeminen, uusien työpaikkojen löytyminen ja työllistyminen.

Lisätietoja ohjelmasta:
Tom Ylönen
asiantuntija
tom.ylonen@sykli.fi
puh: 044 722 5933

*F.E.C-ohjelma (Further Educated with Companies) on työvoimakoulutusta, joka toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten ja TE-toimistojen kanssa. Ohjelma on suunnattu korkeakoulutetuille työnhakijoille. Organisaatiolla ei ole rekrytointivelvoitetta. Tavoitteena kuitenkin on uusien työpaikkojen löytyminen ja työnhakijoiden työllistyminen.

Kiertotalouden asiantuntija F.E.C 2022 Uusimaa - HAKU PÄÄTTYNYT

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tämä edellyttää uudenlaista osaamista organisaatioilta ja asiantuntijoilta.

Syklin Kiertotalouden asiantuntija F.E.C -koulutusohjelmasta* on mahdollisuus saada uutta osaamista organisaatioon ja työllistää asiantuntija.

 

Koulutusohjelma perustuu uusia osaajia etsivän organisaation ja uutta uraa etsivän osaajan yhteistyöhön. Ohjelmassa mukana oleva organisaatio tarjoaa osaajalle työssäoppimispaikan ja saa korkeakoulutetun osaajan työpanoksen noin puolen vuoden ajaksi. Koulutukseen hakijat ovat tekniikan, luonnontieteiden, ympäristö- ja yhteiskuntatieteiden sekä kaupan- tai viestinnänalan osaajia.

Organisaatio ja osaaja määrittelevät yhdessä työtehtävät, jotka vastaavat organisaation tarpeisiin ja tukevat osaajan kehittymistä. Koulutuksen aikana voidaan toteuttaa koulutuksen teeman liittyvä kehittämishanke tai projekti ja työskennellä muissa asiantuntijatehtävissä organisaatiossa.

Työssäoppimisen (noin 100 arkipäivää) lisäksi ohjelmaan sisältyy noin 20 Syklin toteuttamaa koulutuspäivää sekä näiden lisäksi 5 päivän loma.

Koulutuksessa perehdytään kiertotalouteen monelta eri näkökulmalta, sekä opitaan vähähiilisyydestä, viestinnästä asiantuntijatyössä ja projekteista.

Miksi mukaan?

 • Organisaatio saa resursseja ja osaamista kohdennettuun tarpeeseen.
 • Mahdollisuus tutustua uuteen työntekijään normaalia pidemmän koeajan puitteissa ilman työnantaja- ja palkanmaksuvelvoitetta koulutusajalta.
 • Mahdollisuus riskittömämpään rekrytointiin koulutuksen päätyttyä.
 • Lähes 80 % Syklin F.E.C-ohjelmiin osallistuneista organisaatioista on rekrytoinut osaajan ohjelman päätyttyä.

Miten mukaan?

Kiertotalouden asiantuntija F.E.C-ohjelma käynnistyy lokakuussa 2022 ja mukaan mahtuu 20 organisaatiota. Yhteistyöorganisaatioiden haku on jo käynnissä, joten ottamalla yhteyttä Sykliin varmistatte paikkanne ohjelmassa.

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa. Rekrytoivien koulutusohjelmien tavoitteena on työnhakijan urakehityksen tukeminen, uusien työpaikkojen löytyminen ja työllistyminen.

Lisätietoja ohjelmasta:
Tom Ylönen
asiantuntija
tom.ylonen@sykli.fi
puh: 044 722 5933

*F.E.C-ohjelma (Further Educated with Companies) on työvoimakoulutusta, joka toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten ja TE-toimistojen kanssa. Ohjelma on suunnattu korkeakoulutetuille työnhakijoille. Organisaatiolla ei ole rekrytointivelvoitetta. Tavoitteena kuitenkin on uusien työpaikkojen löytyminen ja työnhakijoiden työllistyminen.

Ilmastonmuutoksen osaaja –erikoisammattitutkinto, 2022 Uusimaa - HAKU PÄÄTTYNYT

Uutta energia- ja materiaalitehokkuuden osaamista organisaatioonne?

Etsimme korkeasti koulutetuille opiskelijoillemme ilmastonmuutoksen hillintään sekä energia- tai materiaalitehokkuuteen edistämiseen liittyviä koulutussopimuspaikkoja lokakuussa 2022 Uudellamaalla alkavaan Ilmastonmuutoksen osaajat -koulutukseemme.

Miksi yhteistyöyritykseksi?

 • Saatte organisaatioonne ympäristöalan osaajan
 • Opiskelijat toteuttavat yrityksellenne energia- tai materiaalitehokkuuteen liittyvän kehittämishankkeen, jonka aiheen valinnassa huomioidaan yrityksenne tarpeet
 • Yrityksellänne ei ole rekrytointivelvollisuutta, mutta koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden riskittömämpään rekrytointiin koulutusohjelman päätteeksi
 • Mahdollisuus tutustua uuteen työntekijään normaalia pidemmän koeajan puitteissa ilman työnantaja- ja palkanmaksuvelvoitetta koulutusajalta
 • Koulutussopimuspaikan tarjoaminen on yrityksellenne maksutonta

Koulutuksen kesto

Koulutusohjelma jakaantuu organisaatiossanne tapahtuvaan työelämässä oppimiseen sekä Syklin järjestämään opetukseen, jota on noin 20 päivää. Työjakson voi aloittaa aikaisintaan 5.10.2022 ja viimeistään 1.1.2023. Työjakso päättyy 31.5.2023.
Ohjelmaan mahtuu mukaan 25 opiskelija-yritysparia, joten toimi nopeasti.

Koulutuksen rakenne ja keskeiset sisällöt

Opiskelijat suorittavat Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon, joka muodostuu neljästä osasta:

 1. Resurssitehokkuuden asiantuntijana toimiminen
 2. Ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen
 3. Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla
 4. Työyhteisössä toimiminen

Koulutuksen aikana opiskelija toteuttaa organisaatiollenne kehittämistyön, jonka aihe sovitaan yhdessä organisaationne kanssa. Kehittämistyön lisäksi koulutuksessa perehdytään mm. energia- ja materiaalitehokkuuteen, kestävästä kehityksen teemoihin sekä toiminnan kehittämiseen kestävällä tavalla.

Kiinnostuitko? Kysy lisää:

Henri Annila
henri.annila@sykli.fi
050 343 8980

Lue koulutusohjelmamme mentorin kokemus F.E.C -koulutusohjelmasta

F.E.C -koulutusharjoittelija voi tuoda taloon osaamista, jota ei olla osattu vielä kaivatakaan

Projektipäällikkö Anu Arolaakso kertoo seuraavassa jutussa kokemuksia siitä, mitä Syklin järjestämä Karjala-Savon Projektit ja kestävä kehitys F.E.C – koulutusohjelman opiskelija Tutta Rinkinen toi Savon ammattiopisto SAKKY:n harjoittelujakson aikana ja millaista oli toimia mentorina opiskelijalle.

Opiskelijan yhteydenotto tuli juuri oikeaan aikaan

Anu Arolaakso
Projektipäällikkö Anu Arolaakso

Syklin FEC-koulutukseen hakenut opiskelija otti itse yhteyttä SAKKY:yyn ja kysyi koulutuksen ajalle harjoittelupaikkaa. ”Olimme juuri tiimissä pohtineet, että meillä olisi tarvetta hyvälle työntekijälle, joka toisi keke-tiimiimme mm. lisävoimaa viestintään sekä markkinointiin ja toimintojemme kehittämiseen. Hakijan osaaminen ja tausta olivat sopivia meidän tarpeeseemme ja päätimme ottaa Tutta Rinkisen meille harjoitteluun opintojen ohessa,” kertoo Arolaakso.

Rinkisen F.E.C -koulutuksen kuluessa selvisi, että koulutuksen sisältö tuki hyvin tiimin työtä juuri meneillään olevissa hankkeissa. Koulutuksen myötä tiimiin tuli myös uutta vahvistusta, intoa ja näkemystä. Arolaakso summaakin kokemuksen oman tiiminsä näkökulmasta näin:

”Kannattaa rohkeasti ottaa opiskelija koulutuksen harjoittelujakson ajaksi taloon. Voi olla, että tätä kautta löytyy osaamista, jota ei muuten olisi osannut etsiä. Näin ainakin meille on käynyt! Koulutuksen harjoittelujakso on kohtalaisen edullinen ja riittävän pitkä aika mahdolliseen uuteen työntekijän tutustumiseen ja hänen osaamisensa tunnistamiseen”.

Mentorointi antaa paljon myös mentorille

Arolaakson mukaan mentorina toimiminen on mielekästä ja antoisaa. Oman osaamisen jakamisen lisäksi hän sai myös itse paljon uutta osaamista ja ideoita. Arolaakso on itse valmistunut palveluiden tuottamisen ja johtamisen restonomiksi Jyväskylän amk:sta. Työn ohessa hän on vahvistanut omaa osaamistaan ja suorittanut mm. luomuun ja kestävään kehitykseen liittyviä täydennyskoulutuksia. Näin aikuisopiskelun maailma oli tuttu ja elinikäisen oppisen hyödyt kirkkaasti muistissa.

Projektipäällikkönä SAKKY:ssa Arolaakso on sekä vastannut, että ollut mukana useissa valtakunnallisissa ruokaketjun kestävän kehityksen ja hankintaosaamisen edistämiseen liittyvissä hankkeissa. Arolaakson vastuulla on myös Portaat luomuun -ohjelman toiminta ja kehittäminen, jossa myös Karjala-Savon Projektit ja kestävä kehitys F.E.C – koulutusohjelmassa -harjoittelija Tutta Rinkinen oli mukana. Rinkisen tarina on luettavissa täältä »

Savon ammattiopisto SAKKY on kestävän tulevaisuuden tekijä. Siellä opiskelee noin 15 000 opiskelijaa vuosittain. Työntekijöitä on 760. Opiston kampukset sijaitsevat Kuopiossa, Iisalmessa, Varkaudessa ja Siilijärvellä. Ammatillisten opintojen lisäksi Sakkyllä on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto ja osallistua täydennyskoulutuksiin, myös valtakunnallisesti.

Lue opiskelijan kokemus: Kiertotalouden asiantuntija F.E.C.

Petra Rinne
FM Petra Rinne

Petra Rinne, miten päädyit F.E.C.-koulutukseen?

Valmistuin filosofian maisteriksi biologian alalta 2018, minkä jälkeen jäin työttömäksi. Tein satunnaisia työvuoroja myyjänä hakien samalla aktiivisesti omaa osaamistani vastaavaa työtä sitä kuitenkaan saamatta. Löysin TE-palveluiden sivujen kautta tiedon kiertotalouden asiantuntijan F.E.C.-koulutuksesta, joka koski Uudenmaan aluetta, kun itse asuin vielä Pohjois-Karjalassa. Kesällä 2020 tuli ajankohtaiseksi muutto Uudellemaalle avomiehen saatua puolen vuoden työpestin ja päätin heti, että hakeudun samalla F.E.C.-koulutukseen.

Mitä koulutus antoi? Saavutitko ammatilliset tavoitteesi?

Koulutus antoi paljon enemmän kuin osasin odottaa. Tavoitteeni oli saada työkokemusta omaa alaani vastaavasta organisaatiosta  ja samalla lisätä osaamistani kiertotalouden saralla.
Saavutin molemmat tavoitteeni: pääsin puolen vuoden työjaksolle Suomen ympäristökeskus SYKEn mielenkiintoiseen tutkimushankkeeseen sekä opin Syklin koulutuksessa monipuolisesti kiertotaloudesta niin teorian kautta kuin alan ammattilaisten kertomana. Parasta on se, että työsuhteeni jatkuu koulutuksen jälkeen ja työtehtäväni tulevat laajentumaan ja koskemaan yhä lähemmin kiertotalouden teemoja.

Millaista kehittämistyötä pääsit tekemään opintojen puitteissa?

Suomen ympäristökeskuksessa pääsin työskentelemään osana Reilu Ruokamurros -hankkeen panos-tuotos-mallin päivitystä. Tehtävänäni oli koota numeerista aineistoa eri ruokatuotannon toimialojen panosten käytöstä. Käytännössä työ oli hyvin monipuolista aineiston keräämistä eri lähteistä myös kontaktoiden elintarvikealan tuottajia sekä panosten laskentaa eri toimialatasoilla.

Minkälaisena olet kokenut koulutusryhmän, jossa olet ollut mukana?

Koulutusryhmässämme on paljon eri-ikäisiä ja eri osaamistaustan ja työkokemuksen omaavia ihmisiä, mikä on tehnyt koulutuspäivistä entistä antoisampia. On ollut erittäin kiinnostavaa keskustella muiden kurssilaisten kanssa, kun näkökulmat ovat monialaisia. Sen lisäksi, että olen oppinut paljon kurssipäivien pitäjiltä, olen oppinut mielettömästi kurssikavereilta. Ilmapiiri on ollut yhtenäinen ja positiivinen, kun kaikilla on yhteinen halu oppia lisää kiinnostavasta kiertotalouden alasta.

Millaista palautetta antaisit Syklin tarjoamista koulutuspäivistä? Entä tuesta harjoittelupaikan saamiseen?

Koulutuspäivät ovat monipuolisia ja helposti lähestyttäviä. Päivät laaditaan opiskelijoita varten, joten niihin pystyy myös vaikuttamaan omalla aktiivisuudella. Tehtäviä on sopivasti ja vaativuustasoltaan ne ottavat huomioon eri lähtökohdat sekä omat kiinnostuksen kohteet.
Harjoittelupaikan saamiseen saa paljon tukea eikä sitä tarvitse etsiä yksin, jos ei ole ihan varma, mikä se oma suunta olisi. Oman työuran kartoittamiseen saa tukea kuten myös siihen, miten ottaa yhteyttä kiinnostavaan työpaikkaan. Itselläni oli toiveet päästä tutkimusorganisaatioon ja minulla kävi tuuri, että olin yhteydessä juuri silloin, kun lisäkäsille oli tarvetta. Etenemiseni kurssin alussa oli siis hyvin nopeaa, mikä yllätti täysin.

Mitä haluaisit sanoa muille koulutusta miettiville henkilöille?

Uskon, että koulutus on hyvä valinta kelle tahansa, joka on motivoitunut kehittämään osaamistaan ja kaipaa apua oman työuran kartoittamiseen. Erityisesti koulutus tuntuu olevan hyvä väylä alanvaihtajille ja meille, jotka syystä tai toisesta eivät valmistumisen jälkeen ole saaneet mahdollisuutta näyttää osaamistaan työelämässä.

FM Petra Rinne osallistui Kiertotalouden asiantuntija F.E.C -koulutukseen. 

Lue opiskelijan kokemus: Projektit ja kestävä kehitys F.E.C.

Johanna Niemi, miten päädyit F.E.C.-koulutukseen?

Johanna Niemi
YTM Johanna Niemi

Olen sisustussuunnittelun sekä sisustus- ja rautakauppamyynnin ammattilainen ja kansainvälisten suhteiden maisteri. Gradussani tutkin suomalaisen cleantech-viennin onnistumista. Ekologinen rakentaminen alkoi kiinnostaa minua yhä enemmän samalla, kun hakeuduin vienti-, projekti- ja hanketöihin. Päätin ehdottomasti hakea mukaan Kiertotalouden asiantuntijakoulutukseen, kun koulutus tarjosi mahdollisuuden oppia syvemmin kiinteistökehitys- ja rakennusalaa.

Mitä koulutus antoi? Saavutitko ammatilliset tavoitteesi?

Kiinnostavaa oli perinpohjainen perehtyminen rakennusalan kiertotalouden nykytilaan, tavoitteisiin ja toteutumiseen Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa. Koulutus antoi laajasti tietoa kiertotaloudesta, esimerkiksi alan projektityöskentelystä, viestinnästä, liiketoimintamalleista ja riskeistä mutta myös konkreettisia työkaluja esimerkiksi prosessien hiilipäästöjen tarkkaan mittaamiseen. Vireän, kokeneen ja erityisen mukavan opintoryhmän sekä työpaikalla koulutuksen tutoroinnin yhteinen vuoropuhelu ja tiedonvaihto olivat erityinen lisä opiskeluun. Koronarajoitukset toivat osin haasteita sovittujen ammatillisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Millaista kehittämistyötä pääsit tekemään opintojen puitteissa?

Olen projektikoordinaattori, toimihenkilönä työmaatoimistossa. Kiertotalouteen liittyen raportoin rakentamisen energiakulutuksen yrityksen seurantajärjestelmään tuoreiden vastuullisuustavoitteiden mukaan. Muissa tehtävissäni, mm. perehdytys ja kulkuluvat, kehitin työnteon prosessia tehokkaammaksi, eli nopeaksi, tarkaksi ja mielekkääksi. Koronarajoitukset otettiin jo alussa vakavasti ja se osaltaan toi haasteita kehittämistehtäviin.

Millaista palautetta antaisit Syklin tarjoamista koulutuspäivistä? Entä tuesta harjoittelupaikan saamiseen?

Ensimmäiset helmikuun 2020 lähikoulutuspäivät pystyimme tutustumaan toisiimme kasvotusten. Juuri tämä taisi olla ratkaisevaa siinä, että koronan vuoksi täysin webinaareiksi muuttunut koulutus onnistui yhdessä mukavasti ja vireästi linjoja pitkin. Syklin tuki ja sparraus oli todella hyvää harjoittelupaikkojen löytämiseksi, kontaktoimiseksi ja saamiseksi.

YTM Johanna Niemi suoritti Projektit ja Kestävä kehitys F.E.C -koulutuksen, joka toteutettiin Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-alueilla. Hän työllistyi YIT Suomi Oy:n toimitilarakentamiseen.  

Yhteyshenkilöt

Jane Saarnia

Jane Saarnia

Johtaja, Yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

0400 678 705
Henri Annila

Henri Annila

Asiantuntija, työelämäpalvelut, Yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

050 343 8980
Hannele Hakala

Hannele Hakala

Asiantuntija, työelämäpalvelut, Yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

050 536 1979
Terhi Liettilä

Terhi Liettilä

Asiantuntija, työelämäpalvelut, Yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

046 922 7696
Tom Ylönen

Tom Ylönen

Asiantuntija, työelämäpalvelut, Yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

044 722 5933