Hae sivuilta

Osaajia yrityksille

Osaajia yrityksille

Työvoimakoulutuksista apua rekrytointiin

 • Tarvitsetteko asiantuntijoita projektitehtäviin; kehittämään laatua tai resurssitehokkuutta, tai vahvistamaan kestävän kehityksen näkökulmaa?
 • Tarvitsetteko ympäristöalan osaamista yrityksessänne?

F.E.C (Further Educated with Companies) ja KEKO (kehittämiskoulutus) -koulutusohjelmiemme tavoitteena on tukea työmarkkinoille vapautuvien osaajien nopeaa työllistymistä ja tuoda sekä heille, että yrityksellenne kestävän liiketoiminnan osaamista.

Lue Uusiouutisten artikkeli ajankohtaisesta kiertotalouskoulutuksestamme »

Tutkintoon johtava työvoimakoulutus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden uuteen uraan ja teille ajankohtaista osaamista ja resursseja toimintaanne. SYKLI on alan vahva osaaja; työvoimakoulutus on ollut osa toimintaamme jo yli kymmenen vuoden ajan. Toimintamme on valtakunnallista. Olemme järjestäneet työvoimakoulutuksia viime vuosina Uudellamaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Kaakkois-Suomessa, Varsinais-Suomessa ja Hämeessä.

Edut yrityksellenne

 • osaamista kohdennettuun tarpeeseen
 • ei työnantaja- eikä palkanmaksuvelvoitetta koulutusajalta
 • mahdollisuus riskittömämpään ja veloituksettomaan rekrytointiin koulutusohjelman päätteeksi

Etsimme yhteistyöyrityksiä koulutuksiimme

Ympäristövastaavana toimiminen, Uusimaa

Etsimme opiskelijoillemme erilaisia ympäristöalaan liittyviä koulutussopimustyöpaikkoja. Nämä paikat voivat liittyä asiakaspalveluun, viestintään, hallintoon tai kehittämiseen ympäristöalalla. 

 

Onko yrityksenne ympäristötyössä kehitettävää ja sen edistämiseksi tarvittaisiin lisää osaavia tekijöitä, mielellään edullisesti ja riskittömästi? Nyt sinulla on mahdollisuus saada yritykseenne osaaja edistämään organisaation ympäristövastuullisuuta ilman työnantajavelvoitteita. 

Koulutuksessa opiskelijat suorittavat Ympäristöalan ammattitutkinnon, joka muodostuu neljästä osasta: 
1. Ympäristöalan työtehtävissä toimiminen  
2. Ympäristövastaavana toimiminen  
3. Ympäristöalan viestintätehtävissä toimiminen  
4. Ympäristöalan asiakaspalvelutehtävissä toimiminen 

Tule yhteistyöyritykseksi

Tämän tyyppisistä työllistämiseen tähtäävistä koulutuksista on jo paljon positiivisia kokemuksia. Yrityksellä ei ole rekrytointivelvollisuutta, vaikka koulutusohjelma tähtääkin uusien työpaikkojen löytymiseen.

Ohjelmaan mahtuu 15 opiskelija-yritysparia. Työjakson osallistuja voi aloittaa aikaisintaan 4.5.2022 ja viimeistään 27.6.2022.

Koulutuksen kesto

Koulutusohjelman kokonaiskesto on 3.5. – 16.12.2022, joka jakaantuu organisaatiossa tapahtuvaan työjaksoon, sekä Syklin järjestämään opetukseen (noin 20 päivää). Lisäksi koulutuksessa on viiden päivän loma 18.-22.7.2022.

Koulutuksen pääteemat

Koulutuksen aikana opiskelija toteuttaa yritykselle ympäristökartoituksen, joka liittyy yrityksen tarpeisiin sekä mahdollistaa näyttötutkinnon suorittamisen. Ammattitutkinnon sisältöjen mukaisesti opiskelija oppii myös asiakaspalvelua ja viestintää.

Näiden lisäksi koulutus sisältää johdannot esimerkiksi jätelainsäädäntöön ja jätehuollon prosesseihin, sekä kiinteistöjen energiatehokkuuteen ja hiilijalanjäljen laskentaan.

Opiskelijat työskentelevät yrityksessä ilman työnantaja- ja palkanmaksuvelvoitetta.

Koulutuksen esite »

Lisätietoja koulutusohjelmasta:
Henri Annila
henri.annila@sykli.fi
050 343 8980

 

Pohjois-Pohjanmaan vihreän siirtymän projektiasiantuntija KEKO-koulutusohjelma 2022

Tehdään Pohjois-Pohjanmaasta vihreän siirtymän kärkialue kestävällä osaamisella.

Vety- ja kiertotalous, päästöttömät energiajärjestelmät, energiatehokkuus ja muut ilmasto- ja ympäristöratkaisut ovat tunnistettuja tulevaisuuden avaimia. Vaikka vihreä siirtymä vaatii paljon resursseja, se on välttämätöntä yhteis-kunnan, ympäristön ja talouden kannalta.

Tarvitsetteko asiantuntijaa tai lisäresurssia kestävän liiketoiminnan kehittämiseen tai vihreän siirtymän hankkeisiin?

Suomen ympäristöopisto SYKLI toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tilaaman Vihreä siirtymän projektiasiantuntija kestävän kehityksen opintokokonaisuus (KEKO) koulutus – syksystä 2022. Koulutusohjelma perustuu uusia osaajia etsivän organisaation ja uutta uraa etsivän työnhakijan yhteistyöhön. Ohjelmassa mukana oleva organisaatio tarjoaa opiskelijalle työssäoppimispaikan ja saa korkeakoulutetun osaajan työpanoksen käyttöön kuuden kuukauden ajaksi. Tarjoa työjaksopaikka opiskelijallemme, joka voi toteuttaa teille vihreän siirtymän projektin tai muun tehtävä-kokonaisuuden.

Opiskelijamme ovat kokeneita tai työuransa alussa olevia esimerkiksi tekniikan, luonnontieteiden, ympäristö- ja yhteiskuntatieteiden tai viestinnän alan osaajia. Organisaatio ja opiskelija määrittelevät yhdessä työkokonaisuuden, joka vastaa organisaation tarpeisiin ja samalla tukee opiskelijan kehittymistä. Koulutus toteutetaan KEKO – mallilla (kehittämiskoulutus), jossa työjakson aikana tehdyllä kehittämistehtävällä on tärkeä osuus. Kehittämistehtävä voi liittyä
esimerkiksi:

 • puhtaaseen energiantuotantoon
 • kiertotalousratkaisuihin ja vähäpäästöisiin innovaatioihin
 • uusiin teknologioihin, palveluihin ja toimintamalleihin

Edut yrityksellenne

 • asiantuntijaosaamista kohdennettuun tarpeeseen
 • kehittämisresursseja vihreään siirtymään
 • ei työnantaja- eikä palkanmaksuvelvoitetta koulutusajalta
 • mahdollisuus riskittömämpään ja veloituksettomaan rekrytointiin koulutusohjelman päätteeksi

Tämän tyyppisistä korkeasti koulutettujen työllistämiseen tähtäävistä koulutuksista on jo olemassa paljon positiivisia kokemuksia. Yrityksellä ei ole rekrytointivelvollisuutta, vaikka KEKO-koulutusohjelma tähtääkin uusien työpaikkojen löytymiseen. Ohjelmaan mahtuu 12 opiskelija-yritysparia.

Koulutusohjelma

Syklin koulutuksesta opiskelija saa osaamista mm:

 • projektin suunnittelusta, toteuttamisesta ja raportoinnista kiertotaloudesta
 • data ja digitalisaatiosta, Power BI -työkalusta
 • materiaalitehokkuudesta
 • vastuullisuusviestinnästä
 • hiilijalanjäljestä ja päästövähennyspolusta
 • rahoituksesta
 • kiinteistön energiatehokkuudesta

Koulutuksen kesto ja kustannukset

Koulutusohjelman kokonaiskesto on 120 päivää, joka jakaantuu yrityksessänne tapahtuvaan työjaksoon (100 pvä), sekä Syklin järjestämään opetukseen (20 pvä). Lisäksi koulutuksessa on 5 päivän loma. Kustannus 2500 € (+ alv 24 %) koko kuuden kuukauden ajalta.

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!

Terhi Liettilä
Asiantuntija, työelämäpalvelut
p. 046 922 7696
terhi.liettila@sykli.fi

Projektit ja kestävä kehitys F.E.C 2022 Kaakkois-Suomi

Suomi on asettanut tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää uudenlaista osaamista organisaatioilta ja asiantuntijoilta. Syklin Projektit ja kestävä kehitys -F.E.C-koulutusohjelma* on ainutlaatuinen mahdollisuus organisaatioille työllistää ja saada uutta osaamista organisaatioon.

Koulutusohjelma perustuu uusia osaajia etsivän organisaation ja uutta uraa etsivän osaajan yhteistyöhön. Ohjelmassa mukana oleva organisaatio tarjoaa osaajalle työssäoppimis-paikan ja saa korkeakoulutetun osaajan työpanoksen käyttöön noin puolen vuoden ajaksi. Hakijat ovat kokeneita tai työuransa alussa olevia tekniikan, luonnontieteiden, ympäristö- ja yhteiskuntatieteiden sekä kaupan- tai viestinnänalan osaajia.
Organisaatio ja osaaja määrittelevät yhdessä osaajalle työ-tehtävät, jotka vastaavat organisaation tarpeisiin ja tukevat osaajan kehittymistä. Osaajat voivat esimerkiksi toteuttaa koulutuksen teeman liittyvän kehittämishankkeen tai projektin tai työskentelevät muissa asiantuntijatehtävissä organisaatiossa.

Työssäoppimisen lisäksi ohjelmaan sisältyy noin 20 Syklin toteuttamaa koulutuspäivää sekä 5 päivän loma. Koulutuksessa osaajat perehtyvät mm. seuraaviin teemoihin: kierto-talous, asiantuntijan digitaaliset työkalut, viestintä asiantuntijatyössä, projektityö, projektiohjelmat ja rahoitus. Koulutukseen sisältyy osaajan yhteistyöorganisaatiolle laatima selvitys liittyen esimerkiksi kiertotalouteen, projekteihin tai muuhun organisaation kehittämistarpeeseen.

Miksi mukaan?

 • Organisaatio saa resursseja ja osaamista kohdennettuun tarpeeseen.
 • Mahdollisuus tutustua uuteen työntekijään normaalia pidemmän koeajan puitteissa ilman työnantaja- ja palkanmaksuvelvoitetta koulutusajalta.
 • Mahdollisuus riskittömämpään rekrytointiin koulutuksen päätyttyä.
 • Lähes 80 % Syklin F.E.C-ohjelmiin osallistuneista organisaatioista on rekrytoinut osaajan ohjelman päätyttyä.

Kustannukset?

Organisaatiolla ei ole työnantaja- eikä palkanmaksuvelvoitetta koulutusajalta. Organisaatio osallistuu ainoastaan opiskelijan koulutuskustannuksiin yhteensä 6 500 eurolla (+ alv 24 %) koko puolen vuoden ohjelman ajalta.

Miten mukaan?

Projektit ja kestävä kehitys F.E.C-ohjelma käynnistyy syyskuussa 2022 ja mukaan mahtuu 12 organisaatiota. Yhteis-työorganisaatioiden haku on jo käynnissä, joten ottamalla yhteyttä Sykliin varmistatte paikkanne ohjelmassa.

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa. Rekrytoivien koulutusohjelmien tavoitteena on työnhakijan urakehityksen tukeminen, uusien työpaikkojen löytyminen ja työllistyminen.

Lisätietoja ohjelmasta:
Tom Ylönen
asiantuntija
tom.ylonen@sykli.fi
puh: 044 722 5933

*F.E.C-ohjelma (Further Educated with Companies) on työvoimakoulutusta, joka toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten ja TE-toimistojen kanssa. Ohjelma on suunnattu korkeakoulutetuille työnhakijoille. Organisaatiolla ei ole rekrytointivelvoitetta. Tavoitteena kuitenkin on uusien työpaikkojen löytyminen ja työnhakijoiden työllistyminen.

Kestävän kehityksen johtaminen

Koulutuksemme tavoitteena on tukea työmarkkinoille vapautuneiden osaajien työllistymistä ja tuoda yritykseenne resurssia toimintajärjestelmien kehittämiseen. Tässä koulutuksessa opiskelijat suorittavat Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon ja hankkivat osaamista laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisesta, -järjestelmistä ja -vastaavana toimimisesta.

Opiskelijoille ohjelma on tutkintoon johtavaa koulutusta. Tavoitteena on opiskelijan työllistymismahdollisuuksien paraneminen sekä mahdollinen työllistyminen yhteistyöyritykseen koulutussopimusjakson päätteeksi. Opiskelijamme ovat jo kokeneita tai vasta työuransa alkupäässä olevia asiantuntijoita eri aloilta.

Koulutusohjelman kesto

Ohjelman kesto on 28.2.–2.12.2022. Koulutusohjelma jakaantuu yrityksessänne tapahtuvaan tavoitteelliseen työssäoppimiseen ja Syklin järjestämään koulutukseen. Viisi-päiväisessä työviikossa päivittäinen työaika on lähtökohtaisesti yrityksen normaalin työpäivän pituinen. Myös osa-aikainen työskentely voi tulla kyseeseen. Opiskelijoilla on viikon loma heinäkuussa.

Koulutuksen sisältö

 •  Kestävä kehitys ja sen johtaminen
 •  Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien rakentaminen ja kehittäminen
 •  Asiantuntija kehittäjänä: fasilitointi, viestintä ja kouluttaminen sekä prosessien kehittäminen
 •  Ajankohtaista kiertotaloudesta ja ilmastonmuutoksesta.

Edut yrityksellenne

Opiskelijat toteuttavat yritykselle laatu-, ympäristö- tai työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmään tai -ohjelmaan liittyvän kehittämishankkeen ja työskentelevät asiantuntijatehtävissä yrityksessä ilman työnantaja- ja palkanmaksuvelvoitetta.

Koulutussopimuspaikan tarjoaminen on maksutonta yritykselle. Yrityksellä ei ole rekrytointivelvollisuutta, mutta koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden veloituksettomaan ja riskittömämpään rekrytointiin koulutusohjelman päätteeksi.

Syklillä on tämän tyyppisistä korkeasti koulutettujen koulutuksista yli 10 vuoden kokemus ja ne ovat olleet pidettyjä. Opiskelijat valitaan kaksivaiheisen hakuprosessin kautta.

Koulutussopimus

Koulutussopimus on kirjallinen, määräaikainen sopimus osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Syklin asiantuntijat kulkevat yrityksen rinnalla opintojen ajan. SYKLI vastaa siitä, että osaamista kertyy suunnitellulla tavalla ja ohjaa opiskelijaa yhteistyössä yrityksen edustajan kanssa.

Yhteystiedot:

Hannele Hakala, työjaksopaikat
hannele.hakala@sykli.fi
050 536 1979

Terhi Yli-Pirilä, koulutuksen sisältö
terhi.yli-pirila@sykli.fi
050 339 0382

Organisaation vähähiilisyyden asiantuntija F.E.C 2021, Uusimaa

Organisaatiot ja asiantuntijat tarvitsevat uudenlaista osaamista, kun tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää tekoja kaikilta. Sykli on tarttunut haasteeseen ja pilotoi ensimmäisenä Suomessa täydennyskoulutuksen, joka tarjoaa osaamista organisaation vähähiilisyyteen liittyvistä ratkaisuista eri alojen asiantuntijoille. Ohjelmassa on paikka 20:lle organisaatiolle ja mukaan voi ilmoittautua nyt.

Vähähiilisyyden osaamista organisaatioon

Organisaation vähähiilisyyden asiantuntija F.E.C-koulutusohjelma on ainutlaatuinen mahdollisuus tukea työnhakijoiden työllistymistä ja urakehitystä sekä saada uutta osaamista organisaatioon.

Koulutusohjelma perustuu uusia osaajia etsivän organisaation ja uutta uraa etsivän työnhakijan yhteistyöhön. Ohjelmassa mukana oleva organisaatio tarjoaa osaajalle työssäoppimispaikan ja saa korkeakoulutetun osaajan työpanoksen käyttöön noin viiden kuukauden ajaksi. Kyseessä on työvoimakoulutus ja tavoitteena on, että osaaja työllistyy koulutuksen päätteeksi yhteistyöorganisaatioon.

Hakijat ovat kokeneita tai työuransa alussa olevia tekniikan, luonnontieteiden, ympäristö- ja yhteiskuntatieteiden sekä kaupan tai viestinnän alan osaajia.  Organisaatio ja osaaja määrittelevät yhdessä osaajalle työtehtävät, jotka vastaavat organisaation tarpeisiin ja tukevat osaajan kehittymistä.

Data-analytiikkaa ja hiilijalanjäljen laskentaa

Työssäoppimisen lisäksi ohjelmaan sisältyy noin 20 Syklin toteuttamaa koulutuspäivää. Koulutus täydentää työssäoppimista ja koulutuksessa perehdytään laaja-alaisesti vähähiilisyyden eri teemoihin. Koulutukseen sisältyy myös osaajan yhteistyöorganisaatiolle laatima selvitys liittyen esimerkiksi data-analytiikkaan, päästölaskentaan tai muuhun organisaation kehittämistarpeeseen.

Koulutuspäivien sisällöt koostuvat seuraavista aiheista:

 • Päästölaskenta, hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki
 • Data-analyysi ja tekoäly
 • Vähähiilinen liikkuminen ja logistiikka
 • Rakentaminen ja kiinteistöt
 • Energia ja resurssitehokkuus
 • Vähähiilinen kiertotalous
 • Ostotoiminta ja vähähiiliset hankinnat
 • Yritysvastuu ja viestintä

Lue koulutuksen vastuukouluttajan Ari Laitalan kuvaus millaista osaamista tarvitsemme matkalle kohti hiilineutraalia Suomea. Arin blogin pääset lukemaan tästä .

Hyödyt yhteistyöorganisaatiolle

Sen lisäksi, että organisaatio pääsee tukemaan työllistymistä, organisaatiolla on mahdollisuus tutustua uuteen työntekijään normaalia pidemmän koeajan puitteissa ilman työnantaja- ja palkanmaksuvelvoitetta koulutusajalta. Organisaatio osallistuu opiskelijan koulutuskustannuksiin ainoastaan 6 500 eurolla (+ alv 24 %), koko puolen vuoden ohjelman ajalta. Organisaatiolla ei ole rekrytointivelvollisuutta, mutta mikäli sopiva osaaja löytyy ohjelman kautta, niin osaajan voi rekrytoida organisaatioon veloituksetta.

Aiemmista ohjelmista on positiivisia kokemuksia, sillä lähes 80 % Syklin F.E.C-ohjelmiin osallistuneista organisaatioista on rekrytoinut osaajan ohjelman päätyttyä.Tästä pääset lukemaan yhteistyöorganisaation kokemuksesta.

20 vastuullista yritystä mahtuu mukaan

Organisaation vähähiilisyyden asiantuntija F.E.C-ohjelma käynnistyy syyskuussa 2021 ja mukaan mahtuu 20 organisaatiota. Osaaja voi aloittaa työssäoppimisen organisaatiossanne 1.9.2021 alkaen ja viimeistään 28.9.2021. Paikat täytetään sitä mukaa kun yhteistyösopimuksia osaajien ja organisaatioiden välille syntyy.

F.E.C-ohjelma (Further Educated with Companies) on työvoimakoulutusta ja ohjelma toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa. Koulutus on suunnattu Uudenmaan alueen korkeasti koulutetuille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille. Rekrytoivien koulutusohjelmien tavoitteena on tukea työnhakijan urakehitystä, uusien työpaikkojen löytyminen ja työnhakijan työllistyminen.

Oletko työnhakija ja kiinnostunut hakemaan koulutukseen? Lisätietoja löydät täältä.

Lisätietoja koulutusohjelmasta:

Hanna Kukkonen
+358 50 599 5619
hanna-leena.kukkonen@sykli.fi

Hannele Hakala
+358 50 536 1979
hannele.hakala@sykli.fi

Lue opiskelijan kokemus: Kiertotalouden asiantuntija F.E.C.

Petra Rinne
FM Petra Rinne

Petra Rinne, miten päädyit F.E.C.-koulutukseen?

Valmistuin filosofian maisteriksi biologian alalta 2018, minkä jälkeen jäin työttömäksi. Tein satunnaisia työvuoroja myyjänä hakien samalla aktiivisesti omaa osaamistani vastaavaa työtä sitä kuitenkaan saamatta. Löysin TE-palveluiden sivujen kautta tiedon kiertotalouden asiantuntijan F.E.C.-koulutuksesta, joka koski Uudenmaan aluetta, kun itse asuin vielä Pohjois-Karjalassa. Kesällä 2020 tuli ajankohtaiseksi muutto Uudellemaalle avomiehen saatua puolen vuoden työpestin ja päätin heti, että hakeudun samalla F.E.C.-koulutukseen.

Mitä koulutus antoi? Saavutitko ammatilliset tavoitteesi?

Koulutus antoi paljon enemmän kuin osasin odottaa. Tavoitteeni oli saada työkokemusta omaa alaani vastaavasta organisaatiosta  ja samalla lisätä osaamistani kiertotalouden saralla.
Saavutin molemmat tavoitteeni: pääsin puolen vuoden työjaksolle Suomen ympäristökeskus SYKEn mielenkiintoiseen tutkimushankkeeseen sekä opin Syklin koulutuksessa monipuolisesti kiertotaloudesta niin teorian kautta kuin alan ammattilaisten kertomana. Parasta on se, että työsuhteeni jatkuu koulutuksen jälkeen ja työtehtäväni tulevat laajentumaan ja koskemaan yhä lähemmin kiertotalouden teemoja.

Millaista kehittämistyötä pääsit tekemään opintojen puitteissa?

Suomen ympäristökeskuksessa pääsin työskentelemään osana Reilu Ruokamurros -hankkeen panos-tuotos-mallin päivitystä. Tehtävänäni oli koota numeerista aineistoa eri ruokatuotannon toimialojen panosten käytöstä. Käytännössä työ oli hyvin monipuolista aineiston keräämistä eri lähteistä myös kontaktoiden elintarvikealan tuottajia sekä panosten laskentaa eri toimialatasoilla.

Minkälaisena olet kokenut koulutusryhmän, jossa olet ollut mukana?

Koulutusryhmässämme on paljon eri-ikäisiä ja eri osaamistaustan ja työkokemuksen omaavia ihmisiä, mikä on tehnyt koulutuspäivistä entistä antoisampia. On ollut erittäin kiinnostavaa keskustella muiden kurssilaisten kanssa, kun näkökulmat ovat monialaisia. Sen lisäksi, että olen oppinut paljon kurssipäivien pitäjiltä, olen oppinut mielettömästi kurssikavereilta. Ilmapiiri on ollut yhtenäinen ja positiivinen, kun kaikilla on yhteinen halu oppia lisää kiinnostavasta kiertotalouden alasta.

Millaista palautetta antaisit Syklin tarjoamista koulutuspäivistä? Entä tuesta harjoittelupaikan saamiseen?

Koulutuspäivät ovat monipuolisia ja helposti lähestyttäviä. Päivät laaditaan opiskelijoita varten, joten niihin pystyy myös vaikuttamaan omalla aktiivisuudella. Tehtäviä on sopivasti ja vaativuustasoltaan ne ottavat huomioon eri lähtökohdat sekä omat kiinnostuksen kohteet.
Harjoittelupaikan saamiseen saa paljon tukea eikä sitä tarvitse etsiä yksin, jos ei ole ihan varma, mikä se oma suunta olisi. Oman työuran kartoittamiseen saa tukea kuten myös siihen, miten ottaa yhteyttä kiinnostavaan työpaikkaan. Itselläni oli toiveet päästä tutkimusorganisaatioon ja minulla kävi tuuri, että olin yhteydessä juuri silloin, kun lisäkäsille oli tarvetta. Etenemiseni kurssin alussa oli siis hyvin nopeaa, mikä yllätti täysin.

Mitä haluaisit sanoa muille koulutusta miettiville henkilöille?

Uskon, että koulutus on hyvä valinta kelle tahansa, joka on motivoitunut kehittämään osaamistaan ja kaipaa apua oman työuran kartoittamiseen. Erityisesti koulutus tuntuu olevan hyvä väylä alanvaihtajille ja meille, jotka syystä tai toisesta eivät valmistumisen jälkeen ole saaneet mahdollisuutta näyttää osaamistaan työelämässä.

FM Petra Rinne osallistui Kiertotalouden asiantuntija F.E.C -koulutukseen. 

Lue opiskelijan kokemus: Projektit ja kestävä kehitys F.E.C.

Johanna Niemi, miten päädyit F.E.C.-koulutukseen?

Johanna Niemi
YTM Johanna Niemi

Olen sisustussuunnittelun sekä sisustus- ja rautakauppamyynnin ammattilainen ja kansainvälisten suhteiden maisteri. Gradussani tutkin suomalaisen cleantech-viennin onnistumista. Ekologinen rakentaminen alkoi kiinnostaa minua yhä enemmän samalla, kun hakeuduin vienti-, projekti- ja hanketöihin. Päätin ehdottomasti hakea mukaan Kiertotalouden asiantuntijakoulutukseen, kun koulutus tarjosi mahdollisuuden oppia syvemmin kiinteistökehitys- ja rakennusalaa.

Mitä koulutus antoi? Saavutitko ammatilliset tavoitteesi?

Kiinnostavaa oli perinpohjainen perehtyminen rakennusalan kiertotalouden nykytilaan, tavoitteisiin ja toteutumiseen Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa. Koulutus antoi laajasti tietoa kiertotaloudesta, esimerkiksi alan projektityöskentelystä, viestinnästä, liiketoimintamalleista ja riskeistä mutta myös konkreettisia työkaluja esimerkiksi prosessien hiilipäästöjen tarkkaan mittaamiseen. Vireän, kokeneen ja erityisen mukavan opintoryhmän sekä työpaikalla koulutuksen tutoroinnin yhteinen vuoropuhelu ja tiedonvaihto olivat erityinen lisä opiskeluun. Koronarajoitukset toivat osin haasteita sovittujen ammatillisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Millaista kehittämistyötä pääsit tekemään opintojen puitteissa?

Olen projektikoordinaattori, toimihenkilönä työmaatoimistossa. Kiertotalouteen liittyen raportoin rakentamisen energiakulutuksen yrityksen seurantajärjestelmään tuoreiden vastuullisuustavoitteiden mukaan. Muissa tehtävissäni, mm. perehdytys ja kulkuluvat, kehitin työnteon prosessia tehokkaammaksi, eli nopeaksi, tarkaksi ja mielekkääksi. Koronarajoitukset otettiin jo alussa vakavasti ja se osaltaan toi haasteita kehittämistehtäviin.

Millaista palautetta antaisit Syklin tarjoamista koulutuspäivistä? Entä tuesta harjoittelupaikan saamiseen?

Ensimmäiset helmikuun 2020 lähikoulutuspäivät pystyimme tutustumaan toisiimme kasvotusten. Juuri tämä taisi olla ratkaisevaa siinä, että koronan vuoksi täysin webinaareiksi muuttunut koulutus onnistui yhdessä mukavasti ja vireästi linjoja pitkin. Syklin tuki ja sparraus oli todella hyvää harjoittelupaikkojen löytämiseksi, kontaktoimiseksi ja saamiseksi.

YTM Johanna Niemi suoritti Projektit ja Kestävä kehitys F.E.C -koulutuksen, joka toteutettiin Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-alueilla. Hän työllistyi YIT Suomi Oy:n toimitilarakentamiseen.  

Yhteyshenkilöt

Jane Saarnia

Jane Saarnia

Johtaja, Yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

0400 678 705
Henri Annila

Henri Annila

Asiantuntija, työelämäpalvelut, Yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

050 343 8980
Hannele Hakala

Hannele Hakala

Asiantuntija, työelämäpalvelut, Yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

050 536 1979
Terhi Liettilä

Terhi Liettilä

Asiantuntija, työelämäpalvelut, Yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

046 922 7696
Tom Ylönen

Tom Ylönen

Asiantuntija, työelämäpalvelut, Yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

044 722 5933