Hae sivuilta

Osaajia yrityksille

Työvoimakoulutuksista apua rekrytointiin

  • Tarvitsetteko asiantuntijoita projektitehtäviin; kehittämään laatua tai resurssitehokkuutta, tai vahvistamaan kestävän kehityksen näkökulmaa?
  • Tarvitsetteko ympäristöalan osaamista yrityksessänne?

F.E.C (Further Educated with Companies) ja KEKO (kehittämiskoulutus) -koulutusohjelmiemme tavoitteena on tukea työmarkkinoille vapautuvien osaajien nopeaa työllistymistä ja tuoda sekä heille, että yrityksellenne kestävän liiketoiminnan osaamista.

Lue Uusiouutisten artikkeli ajankohtaisesta kiertotalouskoulutuksestamme »

Tutkintoon johtava työvoimakoulutus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden uuteen uraan ja teille ajankohtaista osaamista ja resursseja toimintaanne. SYKLI on alan vahva osaaja; työvoimakoulutus on ollut osa toimintaamme jo yli kymmenen vuoden ajan. Toimintamme on valtakunnallista. Olemme järjestäneet työvoimakoulutuksia viime vuosina Uudellamaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Kaakkois-Suomessa, Varsinais-Suomessa ja Hämeessä.

Edut yrityksellenne

  • osaamista kohdennettuun tarpeeseen
  • ei työnantaja- eikä palkanmaksuvelvoitetta koulutusajalta
  • mahdollisuus riskittömämpään ja veloituksettomaan rekrytointiin koulutusohjelman päätteeksi

Etsimme yhteistyöyrityksiä koulutuksiimme

Purkualan työvoimakoulutus

Tarvitsetteko työvoimaa purkutyöhön?

SYKLI tarjoaa ympäristöalan, kestävän kehityksen sekä kiertotalouden koulutus- ja kehittämispalveluita.
Toteutamme purkualan rekrytoivan koulutuksen ja etsimme koulutussopimusyrityksiä opiskelijoillemme.

Tavoitteena on opiskelijan työllistymismahdollisuuksien paraneminen sekä mahdollinen työllistyminen
yhteistyöyritykseen koulutussopimusjakson päätteeksi. Koulutuksessa tutustutaan purkutyömenetelmiin ja
ympäristöalan työtehtävissä toimimiseen sekä suoritetaan työturvallisuuskortti, jos sitä ei jo ole suoritettuna. Koulutuksessamme opiskelijat suorittavat ”Ympäristöalan työtehtävissä toimiminen” – tutkinnonosan näyttötutkintona työjaksopaikoilla Syklin ohjauksessa.

Koulutusohjelman kesto
Koulutusohjelma kestää noin 2 kuukautta. Koulutusohjelma jakaantuu yrityksessänne tapahtuvaan työjaksoon, sekä Syklin järjestämään lähiopetukseen, jota on noin 2 viikkoa. Viisipäiväisessä työviikossa päivittäinen työaika on lähtökohtaisesti yrityksen normaalin työpäivän pituinen.

Koulutussopimus
Koulutussopimus on kirjallinen, määräaikainen sopimus osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Syklin asiantuntijat kulkevat yrityksen rinnalla opiskelujen ajan. SYKLI vastaa siitä, että osaamista kertyy suunnitellulla tavalla ja ohjaa opiskelijaa yhteistyössä yrityksen edustajan kanssa.

Hyödyt yritykselle
Opiskelijat työskentelevät yrityksessä ilman työnantaja- ja palkanmaksuvelvoitetta. Koulutussopimuspaikan tarjoaminen on maksutonta yritykselle.

Yrityksellä ei ole rekrytointivelvollisuutta, mutta koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden riskittömämpään ja
veloituksettomaan rekrytointiin koulutusohjelman päätteeksi. Vastaavista koulutuksista on jo olemassa
paljon positiivisia kokemuksia. Osallistujat ovat valikoituneet kaksivaiheisen hakuprosessin aikana.

Tule yhteistyyritykseksi!

Ota yhteyttä!

Koulutuksen sisältö:
Markku Mikkola
Vastuukouluttaja
ympäristöhuolto
markku.mikkola@sykli.fi
046 6003 392

Koulutussopimuspaikat:
Hannele Hakala
Koulutuskoordinaattori
yritys- ja urapalvelut
hannele.hakala@sykli.fi
050 536 1979

Lataa esite »

 

Ilmastonmuutoksen osaaja Uusimaa 2020

Etsimme korkeasti koulutetuille opiskelijoillemme ilmastonmuutoksen osaamiseen, energia- tai materiaalitehokkuuteen ja kestävän kehityksen edistämiseen liittyviä koulutussopimuspaikkoja.

Tule yhteistyöyritykseksi ja saat asiantuntijan käyttöösi maksuttoman ohjelman kautta.

Onko yrityksenne resurssitehokkuudessa kehitettävää ja sen edistämiseksi tarvittaisiin lisää osaavia tekijöitä, mielellään edullisesti ja riskittömästi? Nyt sinulla on mahdollisuus saada yritykseenne korkeasti koulutettu osaaja edistämään
organisaation energia- tai materiaalitehokkuutta ilman työnantajavelvoitteita.

Tässä koulutuksessa opiskelijat suorittavat Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon, joka muodostuu neljästä osasta:
1. Resurssitehokkuuden asiantuntijana toimiminen
2. Ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen
3. Työyhteisössä toimiminen
4. Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla

Tavoitteena on opiskelijan työllistymismahdollisuuksien paraneminen sekä potentiaalinen työllistyminen yhteistyöyritykseen koulutussopimusjakson päätteeksi. Opiskelijamme ovat jo kokeneita tai vasta työuransa
alkupäässä olevia asiantuntijoita eri aloilta. Heillä voi olla osaamista esimerkiksi kestävän kehityksen, kemian, ympäristöalan, biotekniikan, elintarvikealan ja tuotantotalouden aloilta. Osallistujat ovat valikoituneet kaksivaiheisen hakuprosessin kautta.

Koulutusohjelman kesto
Koulutusohjelma kestää 8 kuukautta välillä 4.5.2020 – 31.12.2020. Koulutusohjelma jakaantuu yrityksessänne
tapahtuvaan työjaksoon sekä Syklin järjestämään opetukseen, jota on noin 20 päivää. Viisipäiväisessä työviikossa
päivittäinen työaika on lähtökohtaisesti yrityksen normaalin työpäivän mukainen.

Edut yrityksellenne
Opiskelijat toteuttavat yritykselle energia- tai materiaalitehokkuuteen liittyvän kehittämishankkeen, joka määritellään yrityksen omien tarpeiden lähtökohdat huomioiden. Opiskelijat työskentelevät asiantuntijatehtävissä yrityksessä ilman työnantaja- ja palkanmaksuvelvoitetta.

Koulutussopimuspaikan tarjoaminen on maksutonta yritykselle. Yrityksellä ei ole rekrytointivelvollisuutta, mutta koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden riskittömämpään ja veloituksettomaan rekrytointiin koulutusohjelman päätteeksi. Vastaavista koulutuksista on jo olemassa paljon positiivisia kokemuksia.

Koulutussopimus
Koulutussopimus on kirjallinen määräaikainen sopimus osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Syklin asiantuntijat kulkevat yrityksen rinnalla opiskelujen ajan. SYKLI vastaa siitä, että osaamista kertyy suunnitellulla tavalla ja ohjaa opiskelijaa yhteistyössä yrityksen edustajan kanssa.

Lisätietoja:

Emmi Sarttila
emmi.sarttila@sykli.fi
p. 040 711 7171

Jane Saarnia
jane.saarnia@sykli.fi
p. 040 067 8705

Lataa esite »

Kiertotalouden asiantuntija F.E.C Uusimaa 2020

Helppo tapa löytää hyvä osaaja yritykseenne

Tarvitsetteko asiantuntijoita kehittämään kiertotaloutta tai vahvistamaan kestävän kehityksen näkökulmaa liiketoiminnassa? F.E.C –koulutusohjelmamme (Further Educated with Companies) tavoitteena on tukea työmarkkinoille vapautuvien osaajien työllistymistä ja tuoda sekä heille että yrityksellenne kestävän liiketoiminnan osaamista.

Osaajamme ovat jo kokeneita tai vasta työuransa alkupäässä olevia asiantuntijoita eri aloilta. Heillä on kokemusta tekniikan, luonnontieteiden, ympäristö- ja yhteiskuntatieteiden, kaupallisen alan tai viestinnän monipuolisista tehtävistä. Osallistujat valikoituvat hakuprosessin aikana.

Edut yrityksellenne:
• asiantuntijaosaamista kohdennettuun tarpeeseen
• näkökulmia kiertotaloudesta yrityksen toimintaan
• vahvistusta yrityksen kestävään kehitykseen
• ei työnantaja- eikä palkanmaksuvelvoitetta koulutusajalta
• normaalia pidempi koeaika
• mahdollisuus riskittömämpään ja veloituksettomaan rekrytointiin koulutusohjelman päätteeksi

Tämän tyyppisistä korkeasti koulutettujen työllistämiseen tähtäävistä koulutuksista on jo olemassa paljon positiivisia
kokemuksia. Yrityksellä ei ole rekrytointivelvollisuutta, vaikka F.E.C -koulutusohjelma tähtää uusien työpaikkojen
löytymiseen. Tule yhteistyöyritykseksi ja valitse oma asiantuntijasi hakijoiden joukosta.

Ohjelmaan mahtuu noin 20 opiskelija-yritysparia. Koulutukseen osallistuja voi aloittaa yritysjakson sopivan parin löydyttyä.

Kesto, sisältö ja kustannukset
Koulutusohjelman kokonaiskesto on 120 päivää, joka jakaantuu yrityksessänne tapahtuvaan työjaksoon (100
pvä), sekä Syklin järjestämään opetukseen (20 pvä). Ohjelma alkaa joustavasti.

Koulutuksen pääteemat ovat:
1. Kiertotalouden kokonaiskuva
2. Kiertotalous eri toimialoilla
3. Kiertotalouden liiketoimintamallit
4. Asiantuntijan ajankohtainen osaamispaketti (mm. digitaaliset työkalut ja viestintä)
5. Projektityöskentely

Opiskelijat voivat toteuttaa yritykselle kehittämishankkeen tai he työskentelevät muussa asiantuntijatehtävässä yrityksessä ilman työnantaja- ja palkanmaksuvelvoitetta.

Yritys osallistuu opiskelijan koulutuskustannuksiin yhteensä 6 000 eurolla (+ alv 24 %), koko puolen vuoden
ohjelman ajalta.

Ota yhteyttä Syklin yritys- ja urapalveluihin:

Hannele Hakala
hannele.hakala@sykli.fi
050 536 1979

Terhi Liettilä
terhi.liettila@sykli.fi
046 922 7696

Lataa esite »

Projektit ja kestävä kehitys F.E.C Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala 2020

Helppo tapa löytää hyvä osaaja yritykseenne

Tarvitsetteko asiantuntijoita projektitehtäviin; kehittämään tai vahvistamaan kestävän kehityksen näkökulmaa liiketoimintaanne? F.E.C –koulutusohjelmamme (Further Educated with Companies) tavoitteena on tukea työmarkkinoille vapautuvien osaajien työllistymistä ja tuoda sekä heille että yrityksellenne kestävän liiketoiminnan osaamista.

Osaajamme ovat jo kokeneita tai vasta työuransa alkupäässä olevia asiantuntijoita eri aloilta. Heillä on kokemusta tekniikan, luonnontieteiden, ympäristö- ja yhteiskunta-tieteiden, kaupallisen alan tai viestinnän monipuolisista tehtävistä. Osallistujat valikoituvat hakuprosessin aikana.

Edut yrityksellenne:

  • asiantuntijaosaamista kohdennettuun tarpeeseen
  • kehittämisresursseja kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen
  • ei työnantaja- eikä palkanmaksuvelvoitetta koulutusajalta
  • normaalia pidempi koeaika
  • mahdollisuus riskittömämpään ja veloituksettomaan rekrytointiin koulutusohjelman päätteeksi

Tule yhteistyöyritykseksi
Tämän tyyppisistä korkeasti koulutettujen työllistämiseen tähtäävistä koulutuksista on jo olemassa paljon positiivisia kokemuksia. Yrityksellä ei ole rekrytointivelvollisuutta, vaikka F.E.C -koulutusohjelma tähtää uusien työpaikkojen löytymiseen.

Ohjelmaan mahtuu noin 15 opiskelija-yritysparia. Koulutukseen osallistuja voi aloittaa yritysjakson sopivan parin löydyttyä.

Kesto, sisältö ja kustannukset
Koulutusohjelman kokonaiskesto on 120 päivää, joka jakaantuu yrityksessänne tapahtuvaan työjaksoon (100 pvä), sekä Syklin järjestämään opetukseen (20 pvä). Lisäksi koulutuksessa on 5 päivän loma. Ohjelma on alkanut lokakuussa 2020.

Koulutuksen pääteemat ovat:
1. Projektityöskentely
2. Kiertotalouden kokonaiskuva
3. Kiertotalous eri toimialoilla
4. Kiertotalouden liiketoimintamallit
5. Asiantuntijan ajankohtainen osaamispaketti (mm. digitaaliset työkalut ja viestintä)

Opiskelijat voivat toteuttaa yritykselle kehittämishankkeen tai he työskentelevät muussa asiantuntijatehtävässä yrityksessä ilman työnantaja- ja palkanmaksuvelvoitetta.

Yritys osallistuu opiskelijan koulutuskustannuksiin yhteensä 6 000 eurolla (+ alv 24 %), koko puolen vuoden ohjelman ajalta.

Ota yhteyttä Syklin yritys- ja urapalveluihin:

Terhi Liettilä
terhi.liettila@sykli.fi
046 922 7696

Jane Saarnia
jane.saarnia@sykli.fi
0400 678 705

Lataa esite »

Projektit ja kestävä kehitys F.E.C Varsinais-Suomi 2021

Tarvitsetteko asiantuntijoita projektitehtäviin; tuomaan lisää resurssia kestävän kehityksen ja kiertotalouden kehittämistyöhön?

Helppo tapa löytää hyvä osaaja yritykseenne

Etsimme työjaksopaikkoja maaliskuussa 2021 Varsinais-Suomessa alkavaan koulutusohjelmaamme. Ohjelmaan mahtuu 20 opiskelija-yritysparia. Koulutukseen osallistuja voi aloittaa yritysjakson sopivan yhteistyöyrityksen löydyttyä.

F.E.C-koulutusohjelmamme (Further Educated with Companies) tavoitteena on tukea työmarkkinoille vapautuvien osaajien työllistymistä ja tuoda sekä heille että yrityksellenne kestävän liiketoiminnan osaamista.

Osaajamme ovat jo kokeneita tai vasta työuransa alkupäässä olevia asiantuntijoita eri aloilta. Heillä on kokemusta tekniikan, luonnontieteiden, ympäristö- ja yhteiskuntatieteiden, kaupallisen alan tai viestinnän monipuolisista tehtävistä. Osallistujat valikoituvat hakuprosessin aikana.

Edut yrityksellenne
• asiantuntijaosaamista kohdennettuun tarpeeseen
• kehittämisresursseja kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen
• ei työnantaja- eikä palkanmaksuvelvoitetta koulutusajalta
• normaalia pidempi koeaika
• mahdollisuus riskittömämpään ja veloituksettomaan rekrytointiin koulutusohjelman päätteeksi

Tule yhteistyöyritykseksi
Tämän tyyppisistä korkeasti koulutettujen työllistämiseen tähtäävistä koulutuksista on jo olemassa paljon positiivisia kokemuksia. Yrityksellä ei ole rekrytointivelvollisuutta, vaikka F.E.C-koulutusohjelma tähtää uusien työpaikkojen löytymiseen. Ohjelmaan mahtuu noin 20 opiskelija-yritysparia. Koulutukseen osallistuja voi aloittaa yritysjakson sopivan parin löydyttyä.

Kesto, sisältö ja kustannukset
Koulutusohjelman kokonaiskesto on 120 päivää, joka jakaantuu yrityksessänne tapahtuvaan työjaksoon (100 pvä), sekä Syklin järjestämään opetukseen (20 pvä). Lisäksi koulutuksessa on 5 päivän loma. Ohjelma alkaa työjaksopaikassa maalis-huhtikuussa 2021.

Koulutuksen pääteemat ovat:
o Projektityöskentely
o Kiertotalous
o Asiantuntijan ajankohtainen osaamispaketti, joka sisältää mm. digitaaliset työkalut ja viestintää

Opiskelijat voivat toteuttaa yritykselle esimerkiksi: jonkin projektin, kehittämishankkeen tai he työskentelevät muussa asiantuntijatehtävässä yrityksessä ilman työnantaja- ja palkanmaksuvelvoitetta.

Yritys osallistuu opiskelijan koulutuskustannuksiin yhteensä 6000 eurolla (+ alv 24 %), koko puolen vuoden ohjelman ajalta.

Katso esite »

Ota rohkeasti yhteyttä ja keskustellaan lisää!

Hannele Hakala
050 536 1979
hannele.hakala@sykli.fi

Terhi Liettilä
terhi.liettila@sykli.fi
046 922 7696

Tutustu ajankohtaisiin koulutusohjelmiimme alla olevista esitteistä

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusosaajia Uudenmaan yrityksiin »

Lue kokemuksia koulutuksistamme

DuuniSYKLI – palvelussa valmennamme työmarkkinoille nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä helsinkiläisiä. Tämän palvelun kautta ovat yhteistyökumppanimme löytäneet uusia motivoituneita työntekijöitä siivouksesta aina ympäristöalan korkeakoulutettuihin asti ja ihan kaikkea siltä väliltä. DuuniSYKLI -palvelusta vastaa Syklin ura- ja yrityspalvelut. Palvelu on työllistäville yrityksille maksuton.

DuuniSYKLI yrityksille »

Ota yhteyttä, niin voimme keskustella lisää!

Yhteyshenkilöt

Jane Saarnia

Jane Saarnia

Johtaja, Yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

0400 678 705
Hannele Hakala

Hannele Hakala

Uraohjaaja, yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

050 536 1979
Terhi Liettilä

Terhi Liettilä

Koulutuskoordinaattori yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

046 922 7696
Emmi Sarttila

Emmi Sarttila

Koulutuskoordinaattori yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

040 711 7171