Siirry sisältöön

Kestävää tulevaisuutta yhdessä

Julkaistu: 28.12.2023

Tiina Taipale

Vuoden vaihtuessa ihmismieli hakeutuu herkästi menneisyyteen ja tulevaan. Päättyvää vuotta 2023 on itselläni ja monilla muilla sykliläisillä värittänyt Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan rakentaminen osana VASKI-hankkeen laajaa ammatillisten oppilaitosten verkostoa. Tiekartta kuvaa ammatillista koulutusta vuonna 2030.  Tiekarttatyö ja uuden vuoden alku ohjaavatkin kysymään, millaista tulevaisuutta haluamme itsellemme ja muille rakentaa alkavassa vuodessa 2024 ja siitä eteenpäin. Historiallisen lämpimän vuoden 2023 loppuessa tämä kysymys tuntuu entistäkin tärkeämmältä. 


Aika kuluu kaiken aikaa – Muutosta on usein vaikea huomata 

Muistatko, millaista elämäsi oli kuusi vuotta sitten vuoden 2017 vaihtuessa vuoteen 2018? Lähtökohtaisesti elämä silloin ei ehkä tunnu kovin erilaiselta kuin nyt? Tarkempi pohdinta saattaa havahduttaa siihen, kuinka vuonna 2018 julkaistu ICPP:n ilmastoraportti ja samalta vuodelta alkanut nuorten ilmastolakkoliike ovat tuoneet ilmastokysymykset- ja ratkaisut aivan uudella tavalla osaksi arkeamme. Energiasiirtymä näkyy uusiutuvan energian tuotannon määrän kasvuna ja kauppakeskuksissa sekä pihoissa yleistyneinä sähköautojen latauspisteinä. 

Kuudessa vuodessa on ehditty kokea korona ja maailmanpoliittisen tilanteen synkeä käänne. Monilla on myös henkilökohtaisessa elämässä ehtinyt tapahtua suuria muutoksia. Esimerkiksi itse olen näiden vuosien aikana saanut lapsen, joka on jo varttunut vauvasta taaperoksi ja sitten pikkulapseksi. Jos kaikki menee hyvin, hän elää tällä maapallolla vielä kaksikin vuosikymmentä 2100-luvulla. Sotien, talouskriisien ja henkilökohtaisen elämän mullistusten lomassa voi unohtua, että elämme keskellä koko ajan vakavampaa ekologista kriisiä. 

Tutkijoiden mukaan elämme ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta kriittistä vuosikymmentä. Seuraavien kuuden vuoden aikana tarvitaankin yhä vaikuttavampia ilmastotoimia, jotta maapallon vaarallinen lämpeneminen saadaan pysäytettyä. Toimien tulee olla sellaisia, että samalla saamme hillittyä luontokatoa, jonka pysäyttäminen on olennaista ihmisten elämän ja hyvinvoinnin edellytysten turvaamiseksi. Lisäksi jo nyt tarvitsemme yhä kasvavaa ymmärrystä ilmastonmuutoksen ja luontokadon seurauksiin sopeutumisesta, jotta hyvä elämä on mahdollista paitsi 2100-luvun näkeville lapsillemme, myös meille itsellemme, jotka elämme vielä useampia vuosikymmeniä kuumenevalla planeetalla.  


Tulevaisuus ei tule itsestään, se tehdään alojen kestävyysratkaisuilla ja työpaikoilla 

Historiaan palaaminen tuo näkyväksi sen, että tulevaisuus ei synny tyhjästä, vaan se on seurausta toimista, joita olemme tehneet ja joita teemme juuri nyt. Tulevaisuuteen kurottuvat sopimukset ja ohjelmat, kuten kansainvälisten ilmastoneuvottelujen päätöslauselmat tai Euroopan Unionin Vihreän kehityksen ohjelma, ovat työkaluja, joiden avulla varmistetaan elämän edellytykset tulevaisuudessa, jota itsekin jo pian elämme. Nämä ohjelmat korostavat oppimisen merkitystä: Kestävän ja elämää ylläpitävän tulevaisuuden varmistamiseksi meidän täytyy oppia elämään uudella tavoin suhteessa paikallisiin ja globaaleihin luonnonjärjestelmiin. Tämä asettaa myös nykyiset koulutusjärjestelmät aivan uudenlaisen tehtävän eteen. Juuri tätä tehtävää kuvaa ja sen toteutusta kuvaa Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta.  

Elämän edellytysten turvaamiseksi nykyisille ja tuleville sukupolville tarvitsemme koulutusta, joka tukee vihreää siirtymää ja rakentaa luonnon kantokyvyn rajoissa toimivaa yhteiskuntaa. Ammatillinen koulutus on kestävyyssiirtymässä tärkeässä roolissa, sillä sen kouluttamat puolet nuorisostamme astuvat jo opiskeluaikanaan työelämään ja ovat mukana uudistamassa sen käytäntöjä. Lisäksi ammatillinen koulutus on tärkeä jo työelämässä olevien aikuisten täydennyskouluttaja. Kestävyysmurros vaatiikin toteutuakseen sitä, että jokainen oppii edistämään kestävämpiä toimintamalleja paitsi kuluttajana ja kansalaisena, myös alansa ammattilaisena tai asiantuntijana. Kestävyysmurroksen toteutus vaatiikin kaikkien alojen käytäntöjen uudistamista ja kestävyysratkaisuja sekä kestävien toimintamallien opettelua työpaikan tasolla. 


Kestävän tulevaisuuden rakentaminen tapahtuu yhdessä – Niin myös koulutuksen uudistaminen 

Kestävyyssiirtymä on systeeminen muutos, jossa tarvitaan kaikkien alojen ammattilaisia sekä ajattelumallien muutosta. Niin ammattilaisina, erilaisten yhteisöjen jäseninä kuin kuluttajina meidän tulee oppia arvostamaan kestävyyttä yli hetkellisten materiaalisten hyötyjen tai taloudellisten pikavoittojen.  

Ihminen on sosiaalinen eläin ja siksi arvojen ja toimintamallien muutos tapahtuu parhaiten muokkaamalla yhdessä toimintaa ohjaavia periaatteita tai käytäntöjä. Tätä työtä on VASKI-hankkeessa tehty luomalla yhdessä tavoitteet ja toimenpiteet, joilla pyritään vastaamaan kestävyyskriisin asettamiin haasteisiin. Nämä yhdessä luodut tavoitteet liittyvät sen tilannekuvan hyväksymiseen, että nykyinen elämäntapamme ja monet sitä ylläpitävät eri alojen ammattikäytännöt ovat pidemmällä tähtäimellä ekologisesti ja siten myös ihmisille kestämättömiä. 

Vaikka kestävyystiekartta on yhdessä rakennettu, vaatii sen tavoitteiden ja tulevaisuuskuvan saavuttaminen lisää yhteistyötä ja yhteistä sitoutumista. Sykli on sitoutunut kestävyystiekartan tavoitteiden edistämiseen omassa toiminnassaan. Lisäksi Sykli on sitoutunut rakentamaan kestävyystiekarttaa jalkauttavaa ja sen toteutumista seuraavaa verkostoa vuoden 2024 aikana.  

Tukea kestävyystiekarttatyöhön on tarjolla myös keväällä 2024 alkavassa Laatu- ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutusohjelmassa, joka keskittyy ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan mukaiseen ohjelmatyöhön. Ympäristöalan erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus sopii kestävän kehityksen ohjelmatyötä edistäville, esimerkiksi ammatillisten oppilaitosten johtajille, kestävän kehityksen koordinaattoreille, laatupäälliköille, keke-opettajille, koulutuspäälliköille, projektityöntekijöille ja tiimipäälliköille.  


Tilaa myös Ammattilaisen kädenjälki -uutiskirje (palvelut oppilaitoksille), ja pysy kartalla ammatillisen koulutuksen kestävän tulevaisuuden rakentamisen ajankohtaisimmista näkökulmista.  

Rakennetaan yhdessä kestävä tulevaisuus meille, lapsillemme ja muillekin lajeille! Sitä rakennettaessa vuosi 2024 on tärkeä ja merkityksellinen!  

Kirjoittaja

Tiina Taipale

kouluttaja, laatu- ja vastuullisuusosaaminen

Viimeisimmät blogikirjoitukset