Siirry sisältöön

Hiilineutraalia Suomea rakennettaessa tarvitaan uudenlaista osaamista – millaista?

Julkaistu: 20.1.2021

Ari Laitala

Digimaailmasta meille kaikille on tuttua osaamisten ja kokonaisten ammattien kova uusiutumistahti. Esimerkiksi nykyään tavanomaiset sosiaalisen median ja markkinoinnin ammatit olivat varsin tuntemattomia vielä 10 vuotta sitten. Samantyyppistä osaamisvaatimusten uusiutumista voidaan odottaa myös hiilineutraalin yhteiskuntaan siirryttäessä.

Suomi on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali 2035. Yksittäiset toimijat ovat asettaneet tätäkin kovempia tavoitteita. Esimerkiksi Espoo tavoittelee hiilineutraalisuutta jo vuonna 2030. Maakunnat valmistelevat parhaillaan hiilineutraaliuteen vieviä tiekarttojaan.

Suomen ympäristöopisto Syklissä on käynnistymässä uusi koulutus, jossa tarjotaan käytännönläheiset perustiedot organisaation vähähiilisyyteen liittyvistä ratkaisuista.

”Vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseksi tarvittava muutos on valtava”

Tie yrityskentän vähähiilisyyteen on jo viitoitettu. Elinkeinoelämän ja työnantajien toimialajärjestöt ovat kesäkuussa 2020 julkaisseet tiekarttansa vähähiilisyyteen 2035. Edelläkävijät ovat olleet liikkeellä jo vuosia. Yleisradion uutisessa 4.11.2020 kerrotaan, kuinka Uudenkaupungin autotehtaan hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 70 % vuodesta 2018. Vuoden 2021 loppuun mennessä – siis noin 11 kuukauden päästä – päästöt ovat tasan nolla, sanoo Valmet Automotiven toimitusjohtaja Olaf Bongwald uutisen mukaan ja jatkaa, että ”vuodesta 2022 eteenpäin vastaavia toimia odotetaan myös alihankkijoilta.”

”Muuten he eivät ole enää meidän bisneksessämme mukana.”

Viesti on väkevä, mutta sen on syytä uskoa kuvaavan muutosta isommassakin kuvassa. Vähähiilisyys ei voi toteutua, mikäli arvoverkostot ja alihankintaketjujen toimijat eivät pysty tuottamaan omaa osuuttaan vähähiilisesti. Vähähiilisyys sitoo yrityksiä yhteen uudella tavalla ja vaikuttaa niiden kilpailuetuun.

Vähähiilisyyden aiheuttamat muutokset ovat joissakin yrityksessä pieniä ja polku vähähiilisyyteen on helppo – eikä välttämättä aiheuta mainittavia kustannuksiakaan. Joissakin yrityksissä haaste voi olla kova eikä muutosta ole käytännöllisesti katsoen mahdollista toteuttaa ennen kuin vähähiilisempää energiaa on saatavilla. Mutta tämäkin muutos on jo oven takana. Esimerkiksi Vantaan energia on ilmoittanut lopettavansa kivihiilen käytön nopeutetulla aikataululla, jo vuonna 2022.

Tarjolla: Organisaation vähähiilisyyden asiantuntija

Suomen ympäristöopisto Syklissä on käynnistymässä uusi koulutus, jossa tarjotaan käytännönläheiset perustiedot organisaation vähähiilisyyteen liittyvistä ratkaisuista. Koulutuksen erityinen tähtäin on organisaation hiilijalanjälkilaskennassa. Tältä pohjalta muodostetaan käsitys yrityksen päästövähennyspoluista. Keskeinen keino vähähiilisyyden tavoittelussa on resurssitehokkuusajattelu. Resurssitehokkuuden opinnoissa opiskelija syventyy joko materiaalitehokkuuteen tai energiatehokkuuteen. Resurssitehokkuusajattelu tarjoaa samalla keinoja yrityksen kustannustehokkuuden tavoitteluun.

Tutkinto on kehittämistyöpainotteinen ja käytännössä se muodostuu muutamasta isommasta projektista, jotka liittyvät organisaation nykytilanteen kartoittamiseen sekä laadittaviin kehittämissuunnitelmiin. Koulutus valmistaa Ympäristöalan erikoisammattitutkintoon osaamisalana resurssitehokkuus. Koulutuksen suorittaminen kestää 1–1,5 vuotta ja lähipäiviä on 1–2 kuukaudessa. Tämän lisäksi opiskelijalta edellytetään jonkin verran itsenäistä opiskelua verkon kautta. Käytännössä keskiössä ovat organisaatiolle tehtävät kehittämissuunnitelmat sekä päästövähennyslaskenta, joihin myös tutkinnon suorittamiseen liittyvät näytöt perustuvat.

Koulutus on tarkoitettu työssä olevien täydennys- ja jatkokoulutukseksi. Se soveltuu ammatillisen tutkinnon, mutta myös korkea-asteen tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat tiivistä ja käytännönläheistä osaamispääomaa vähähiilisyyteen liittyen.

Lisätietoa koulutuksesta saat täältä »

Ari Laitala
ari.laitala@sykli.fi
050 5668998

Vähähiilisyyden koulutukset täydentyvät syyskuussa 2021

Pilotoimme syyskuussa Organisaation vähähiilisyyden asiantuntija F.E.C-koulutusohjelman. Kyseessä on rekrytoiva täydennyskoulutus, joka tarjoaa osaamista organisaation vähähiilisyyteen liittyvistä ratkaisuista eri alojen asiantuntijoille. Datapainotteisessa ohjelmassa on paikka 20:lle yhteistyöyritykselle ja mukaan voi ilmoittautua nyt.

Lisätietoja koulutusohjelmasta: 

Hanna Kukkonen
Koulutuskoordinaattori, Yritys- ja urapalvelut
Suomen ympäristöopisto SYKLI
+358 505995619
hanna-leena.kukkonen@sykli.fi  

Koulutusohjelman sisältö:

Ari Laitala
ari.laitala@sykli.fi

Viimeisimmät blogikirjoitukset