Siirry sisältöön

Sykli on mukana kehittämässä kestävän kehityksen johtajuutta Kansanopistojohtajien koulutusohjelmassa

kansanopistojohtajien koulutusohjelma 2023-2025

Kansanopistojohtajien koulutusohjelma on syksystä 2023 kevääseen 2025 jatkuva koulutuskokonaisuus, jonka toteuttavat yhteistyössä Suomen Kansanopistoyhdistys, Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutti ja Suomen ympäristöopisto Sykli. Koulutus on opetushallituksen henkilöstökoulutusta ja hanketta koordinoi Suomen Kansanopistoyhdistys ry.

Koulutuksessa perehdytään erilaisiin opistojohtamisen käytäntöihin ja opitaan toinen toisilta. Koulutuksessa osallistuja saa asiantuntija- sekä vertaistukea oman opiston johtamisprosessien kehittämiseen. Vertaisvalmentajat ohjaavat osallistujia pienryhmissä, henkilökohtaisesti ja verkkoalustalla tapahtuvalla ohjauksella. Kehitetään myös vertaisvalmennuksen menetelmää kansanopistojohtamisen pitkäkestoisen ammatillisen kehittymisen tueksi.

Koulutushankkeen tavoitteena on

  • Vahvistaa kansanopistojohdon osaamista ja tietoperustaa kansanopistojohtamisen asiantuntemusalueissa.
  • Uudistaa johtamisosaamista vastaamaan tulevaisuuden kansanopistojohtamisen tarpeita ja vahvistaa muutoskykyisyyttä.
  • Edistää yksilöllistä johtamisosaamista, tiimien ja jaetun johtamisen kehittämistä ja oppilaitoksen toimintakulttuurin johtamista.
  • Tukea johdon osaamista opiston nykytilan ja johtamiskulttuurin arvioinnissa ja toiminnan kehittämisessä.
  • Tarjota asiantuntija- ja vertaistukea oman opiston johtamisprosessien kehittämiseen ja mahdollisuus oppia toinen toisiltaan.
  • Kehittää kansanopistojohtamisen tueksi vertaisvalmennuksen menetelmää.

Koulutusohjelma koostuu seuraavista osioista:

  • Yhteisöllinen toimintakulttuuri ja osallistava johtajuus, 2 op
  • Kestävän tulevaisuuden vahvistava johtajuus, 3 op
  • Kansanopistojohtamisen ydinosaamisen vahvistaminen, 3 op
  • Verkostojohtaminen ja asiakaslähtöinen ote johtajuudessa, 3 op

Sykli vastaa koulutusosion Kestävän tulevaisuuden vahvistava johtajuus -koulutuksen toteutuksesta yhteistyössä Great Minds Oy:n kanssa.

Lisätietoa hankkeesta

Nina-Maarit Partanen

yhteistyöjohtaja