Siirry sisältöön

NurseCoast II-projektissa pilotoidaan rannikkoalueiden jätevesiratkaisuja ravinnekuorman vähentämiseksi

NurseCoast II-projektin tavoitteena on vähentää turismin aiheuttamaa ravinnekuormaa rannikkoalueiden vesissä. Projektissa parannetaan Itämeren rannikon alle 2000 asukkaalle mitoitettujen jätevedenkäsittelylaitosten toimintaa, jotta saavutetaan puhdistukselle asetetut vaatimukset myös turistikauden aikana. Lisäksi kiinnitetään huomiota vesi- ja jätehuollon toimiin.

Itämeren rannikkoalueen turistikohteiden jätevesijärjestelmät ovat usein alimitoitettuja. Ongelman aiheuttaa turistikauden suuri kuormitus sekä toisaalta turistikauden ulkopuolinen liian alhainen käyttöaste. Tällaiset olosuhteet vaikeuttavat jäteveden puhdistukselle asetettujen vaatimusten saavuttamista, ja voivat aiheuttaa ylimääräistä kuormitusta alueen ympäristöön ja Itämereen. Lisäksi useimmat turistikohteet sijaitsevat vaikeasti saavutettavissa paikoissa ja erittäin herkissä ympäristöissä. Jotta jätevesiä ja/tai lietteitä ei tarvitsisi kuljettaa pitkiä matkoja käsiteltäviksi, voitaisiin käyttää paikallisesti pieniä jätevedenpuhdistamoita. Tämä edellyttää valittavalta järjestelmältä erittäin tehokkaat typen ja fosforin poisto-ominaisuudet.

Kohderyhmiin kuuluvat esim. paikallisviranomaiset ja matkailukohteiden omistajat ja ylläpitäjät, joiden jätevesiin liittyvät keskeiset haasteet ovat kesäkaudesta johtuva kausiluonteisuus rannikoilla.

Kausivaihtelusta johtuvat ongelmat ovat:

  1. Jäteveden suuri määrä kesäkausina
  2. Ravinteiden huuhtoutuminen
  3. Kausivaihteluun mukautetun jätevesiteknologian puute

Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja näihin haasteisiin, joita ovat mm.:

  1. Vaatimusten ja menetelmien kehittäminen paikallisen jäteveden kertymisen minimoimiseksi
  2. Parhaiden käytettävissä olevien strategioiden tarjoaminen lähirannikon matkailualueilta huuhtoutuvien ravinteiden vähentämiseksi
  3. Kausivaihteluun mukautettujen jätevesiratkaisujen kartoittaminen.

Hankkeessa pilotoidaan jätevesiratkaisuja kuudessa kohteessa, neljässä eri maassa: Puolassa, Liettuassa, Tanskassa ja Suomessa. Piloteista saatuja tuloksia ja kokemuksia voidaan hyödyntää muissa kohteissa, jotka kamppailevat vastaavien haasteiden kanssa.

Sykli vastaa pilottikohteiden ympäristöjen ja riskien kartoituksesta hyödyntäen Sanitation Safety Plan (SSP) -työkalua. SYKLI tuottaa myös sähköisen koulutusmateriaalin tietoisuuden ja osaamisen lisäksi aihealueesta.

Hankkeen päärahoittaja on Interreg Baltic Sea Region 2021-2027 -ohjelma ja osarahoittaja Euroopan Unioni.

Hankkeen kesto: 1.1.2023-31.12.2025

Tutustu lisää hankkeeseen Interreg Baltic Sea Region -sivulla »

Lisätietoja:

Jari Heiskanen
Projektipäällikkö/kouluttaja
050 375 2657
jari.heiskanen@sykli.fi