Siirry sisältöön

Enemmän elämää – kohti luontopositiivista ammatillista koulutusta 6/2023-6/2025 

Järjestämme webinaareja ja tarjoamme verkkokursseja tavoitteellisen luontotyön ja luonnon monimuotoisuutta vaalivan pedagogiikan tueksi osana ammatillista koulutusta. Webinaareissa ja verkkokursseilla saat konkreettisia tehtäviä luontotyön edistämiseksi oppilaitoksessa tai valmiita tuntikokonaisuuksia sovellettavaksi osana ammatillista koulutusta omien opiskelijoidesi kanssa. Koulutukset ovat suunnattu ammatillisen koulutuksen henkilöstölle. 

Suomen ympäristöopisto SYKLI koordinoi hanketta. Syklin kouluttajat suunnittelevat oppimiskokonaisuuden, valmistavat verkkokurssit sekä vastaavat webinaarien markkinoimisesta ja järjestämisestä.  Asiantuntijatukea ja ajantasaista tutkimustietoa hankkeen koulutuskokonaisuuksiin antavat Biodiful-hankkeen asiantuntijat sekä biodiversiteettikasvatuksen asiantuntija Arja Kaasinen. Asiantuntijat kommentoivat valmistettavia koulutuskokonaisuuksia sekä luennoivat webinaareissa.  Eri aloille suunnattuja oppimiskokonaisuuksia ideoidaan yhdessä eri oppilaitoksista mukaan lupautuneiden luonto- ja ympäristöalan, ruoka-alan, luonnonvara-alan, kone ja tuotantotekniikan, kestävän kehityksen opettajien kanssa.   


Enemmän elämää -koulutukset 

Hankkeen koulutuspaketit koostuvat kolmesta teemasta, jotka jakautuvat pienempiin alakokonaisuuksiin. Alakokonaisuuksiin on mahdollista osallistua tulemalla 3 h webinaareihin ja tekemällä niihin liittyvät soveltavat ennakko- ja jälkitehtävät tai opiskelemalla webinaaria vastaavan verkkokurssin soveltavine tehtävineen. Teemat voi suorittaa kokonaisuuksina tai osallistua vapaasti yksittäisiin alakokonaisuuksiin.  

Luontopositiivisen toimintakulttuurin johtaminen 

Kokonaisuudessa pureudutaan luonnonmonimuotoisuuteen ja luotokatoon ilmiöinä sekä visioidaan luontopositiivisen toimintakulttuurin mahdollisuuksia osana ammatillista koulutusta. Pääset tutustumaan jo olemassa oleviin sekä kehitteillä oleviin esimerkkeihin ja työkaluihin luontopositiivisen kulttuurin rakentamiseen ja johtamiseen osana ammatillista koulutusta.   

 1. Visiona luontopositiivinen ammatillinen koulutus 2030! 15.2.2024 klo 13.00-16.00 
 1. Oppilaitoksen monimuotoinen lähiympäristö työhyvinvoinnin ja aikuisten luontosuhteen tukena 7.3.2024 klo 13.00-16.00  
 1. Luontopositiivisuuden johtaminen ammatillisessa oppilaitoksessa, minkälaisia välineitä meillä jo on ja mitä tarvitsemme lisää?  14.3. klo 13.00-16.00  

Luontopositiivinen ammatillinen pedagogiikka
Webinaarit huhti-syyskuu 2024 & verkkokurssit 5/2024 -5/2025  

 1. Johdanto luontopositiiviseen pedagogiikka osana ammatillista koulutusta 4.4. 13.00-16.00
 2. Systeemit selville, miten ilmastonmuutos ja luonnonmonimuotoisuus liittyvät toisiinsa, (systeeminen ymmärrys) 12.4. 9.00-12.00 
 3. Tulevaisuussilmälasit silmille, kuvitellaan luontopositiivien tulevaisuus (tulevaisuus orientaatio) 19.4. 9.00-12.00
 4. Luontopositiivisuutta selkeästi 26.4. 9.00-12.00
 5. Keholliset ja taidelähtöiset menetelmät luontopositiivisuuden etsimisessä (kokeileva ajattelutapa) 3.5. 9.00-12.00
 6. Oppilaitoksen lähiympäristö oppilaiden luontosuhteen, hyvinvoinnin ja ryhmäytymisen tukena (kestävyysarvojen sisäistäminen) 16.5. 13.00-16.00
 7. Toimintaa luontopositiivisuuden edistämiseksi, mitä voimme tehdä yhdessä? (vaikuttaminen)  9.10. 13.00-16.00

Luontopositiivisuus osana tulevaisuuden ammattitaitoa
Webinaarit syys-marraskuu 2024 & verkkokurssit 11/2024-5/2025
Ilmoittautuminen aukeaa kesäkuussa 

 1. Pienet luontoteot (pörriäishotellit, kouluniityt, vieraslajitalkoot) ympäristökasvatuksen välineenä
 2. Miltä elonkirjon monimuotoisuus näyttää, tuntuu ja tuoksuu pihalla, puutarhassa tai pelolla ja mihin sitä tarvitaan?  
 3. Pellosta pöytään ja kompostista peltoon, ravinteiden kierrot ja maaperän monimuotoisuus,  
 4. Luonnon monimuotoisuuden merkitys metsässä tai puistossa  
 5. Mittasuhteet haltuun, miten toteutunut resurssiviisaus ja kiertotalous vaikuttavat luontokatoon  

Koulutusten myötä hankkeen osallistujia kutsutaan mukaan uudenlaisen luontopositiivisen toimintakulttuurin visioimiseen ja rakentamiseen. 


Kysy lisää

Elina Hinkkanen

kouluttaja, ympäristö- ja kestävyyskasvatus