Siirry sisältöön

Digipurku-hanke vauhdittaa uuden rakentamislain mukaista kiertotaloutta

Sykli on osatoteuttajana 2023 alusta käynnistyneessä Digipurku-hankkeessa. Hankkeessa keskitytään rakennuksen purkamisen prosessien tietovirtojen digitalisointiin. Syklin vastuulla hankkeessa on erityisesti purku-urakoihin liittyvä hiilijalanjäljen laskenta sekä toisaalta purkumateriaaliin liittyvän tiedon digitalisointi, erityisesti purkumateriaalin digitaaliset formaatit.

Rakentamista pidetään kiertotalouden suurimpana sektorina, jossa kiertotalouden mahdollisuudet, erityisesti purkukohteiden rakenteiden ja rakenneosien uudelleenkäyttö rakentamisessa on vasta aluillaan.

Hanke muodostuu useista konkreettisista ja yksityiskohtaisistakin tavoitteista ja toimenpiteistä, mutta isossa kuvassa kyse on rakentamisen kiertotalouden edistämisestä, joka on 1.1.2025 voimaan tulevan uuden rakentamislain keskeisiä periaatteita. Vielä isommassa kuvassa hanke edistää samalla eurooppalaista digivihreää siirtymää.

HANKKEEN TOTEUTTAJAT:

Hankkeen päätoteuttajana toimii Green Net Finland (jonka hankesivustolta voi myös tilata hankkeen uutiskirjeen), Metropolia Ammattikorkeakoulu, Suomen Ympäristöopisto SYKLI, Hämeen Ammattikorkeakoulu (HAMK)

HANKKEEN TOTEUTUSAIKATAULU:

1.1.2023-30.6.2025

HANKKEEN BUDJETTI:

580 000 euroa

RAHOITUS:

Hanketta osarahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma. Green Net Finlandin osuutta osarahoittaa myös Senaatti-kiinteistöt.

Lisätietoa hankkeesta:

Ari Laitala

Ari Laitala

asiantuntija, yhteistyö & kehittäminen

Tapio Pelto

asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous