Siirry sisältöön

Syklin Ilmastonmuutoksen osaaja -koulutus avasi ovet innostavaan työpaikkaan vastuullisuuskonsulttina

Maija-Leena Tapio suoritti Syklissä Ilmastonmuutoksen osaaja -koulutuksen, joka avasi ovet merkityksellisiin työtehtäviin ilmasto- ja vastuullisuusteemojen parissa. Valmistuttuaan hän työllistyi vastuullisuuskonsultiksi Third Rockille, jonne hän suoritti koulutuksen aikana organisaation hiilijalanjäljen laskentaan liittyvän kehitystyön. Syklin koulutus tarjosi tietojen ja taitojen lisäksi rohkaisun oman urapolun löytymiseen.

Maija-Leena Tapio on taustaltaan maantieteilijä ja sosiologi. Ilmastoteemat ovat olennainen osa maantieteiden opintoja, mutta lopullinen kiinnostus ilmastoaiheisiin heräsi hänen kirjoittaessaan sosiologian gradua, joka käsitteli ilmastohallintoa ja -politiikkaa. Vapaaehtoistyöt ilmastojärjestössä vahvistivat ajatukset urapolusta:

”Kiinnostuin ilmastoaiheista sen verran, että halusin siitä myös työni. Minulle on tärkeää, että ilmastoteemat näkyvät työssäni”, hän kertoo.

Koulutus tarjosi väylän tutustua erilaisiin työmahdollisuuksiin

Maija-Leena Tapio
Maija-Leena Tapio

Valmistuttuaan Oulun ja Tampereen yliopistoista Maija-Leena aloitti työnhaun, jolloin hän törmäsi Syklin tarjoamaan Ilmastonmuutoksen osaaja -koulutusohjelmaan. Koulutuksessa käsitellään laajasti ilmastoon, kiertotalouteen ja vastuullisuuteen liittyviä teemoja. Hakuprosessi oli suoraviivainen ja selkeä. Tieto koulutuspaikan saamisesta saapui nopeasti:

”Syklin Ilmastonmuutoksen osaaja -koulutus tuli juuri oikeaan hetkeen. Tällainen koulutus antaa laajan kirjon tarjolla olevista työmahdollisuuksista. Se on työnantajalle matalan kynnyksen tapa tutustua uuteen tekijään ja itselle myös helppo väylä tutustua erilaisiin työmahdollisuuksiin ilmastoaiheiden parissa”, Maija-Leena kuvailee.

Suurin osa koulutuksesta muodostuu organisaatiossa tapahtuvassa työelämässä oppimisessa. Maija-Leena aloitti sopivan työpaikan etsimisen heti koulutuksen alettua. Tapaamiset Syklin oman ohjaajan kanssa auttoivat yhteistyöorganisaation löytymisessä:

“Koulutus mahdollisti sen, että uskalsin hakea rohkeammin työpaikkoja omien kiinnostuksien ja toiveiden mukaan. Työntekijän ei tarvitse olla sataprosenttisen valmis paketti, sillä koulutus kulkee koko ajan rinnalla. Sain Sykliltä hyvää rohkaisua ja tsemppiä työpaikan hakemiseen”, hän kertoo.

Kiinnostava työpaikka vastuullisuuskonsulttina

Työpaikka avautui nopeasti vastuullisuuskonsultoinnin yrityksestä, Third Rockilta. Valinnan varaa löytyi lopulta useampi – järjestöistä, konsulttitaloista ja pienemmistä yrityksistä. Vastuullisuuskonsultin tehtävät sopivat Maija-Leenalle erinomaisesti ja työssäoppiminen alkoi koulutuksen ohella vuoden vaihteessa 2023.

En olisi välttämättä itse hoksannut, että konsultin työ tarjoaa juuri ne asiat mitä työpaikaltani toivoin. Tässä yhdistyy jatkuva uuden oppiminen ja ongelmanratkaisu- ja analyysitaidot. Tämä osoittaa sen, miten koulutuksessa oppi ajattelemaan laajemmin sitä, mitä tulevaisuudessa voisi tehdä. Työpaikan hakeminen oli hyvä kokemus”, Maija-Leena kertoo.

Konkreettisia taitoja työelämään

Syklin koulutus antoi Maija-Leenalle konkretiaa aiempiin, teoriapainotteisiin opintoihin. Koulutuksessa käsiteltiin laajasti ilmasto- ja vastuullisuusaiheisia teemoja, joista hän koki tärkeäksi esimerkiksi viherpesun ja todellisten päästöjä vähentävien toimien erottamisen toisistaan. Työn kannalta merkittävä oppi oli hiilijalanjäljen laskentaan liittyvät teemat, sillä osana opintoja Maija-Leena toteutti työpaikallaan kehitystyön, jossa hän suoritti hiilijalanjälkilaskentoja yrityksille.

Valmistuttuaan Ilmastonmuutoksen osaaja -koulutuksesta Maija-Leena sai vakituisen työpaikan vastuullisuuskonsulttina Third Rockilla.

”Voin suositella tällaista koulutusta täysin vilpittömästi. Syklin kautta löysin oikean suunnan siihen, mitä tykkään tehdä ja missä olen hyvä. Koulutus tarjosi konkreettisia taitoja, joita olen voinut hyödyntää työelämässä”, Maija-Leena summaa.

Aiheeseen liittyen