Siirry sisältöön

Yritysten ja opiskelijoiden kokemuksia työvoimakoulutuksista

Julkaistu: 26.5.2020

Emmi Sarttila

Syklin Yritys– ja urapalvelut järjestää työvoimakoulutuksia ja -valmennuksia, kuten tutkintoon valmistavia koulutuksia ja F.E.C (Further Educated with Companies) -ohjelman koulutuksia, joiden tavoitteena on lisätä opiskelijan työllistymismahdollisuuksia ja potentiaalia työllistyä koulutussopimusjakson päätteeksi.

Tutkinto kahdeksassa kuukaudessa ja työpaikka kaupan päälle

Pitkän ja monipuolisen kokemuksen omaava diplomi-insinööri Jorma Koskinen osallistui syksyllä 2019 alkaneeseen Ilmastonmuutoksen osaaja –koulutukseen, joka kesti tämän vuoden huhtikuuhun asti. Kyseisessä koulutuksessa opiskelijat suorittivat Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon ja syventyivät resurssitehokkuuden osaamisalaan.

Jorma Koskinen osallistui Syklin Ilmastonmuutoksen osaaja koulutukseen syksyllä 2019.

Koulutus jakaantui koulutukseen Syklissä ja sekä työjaksoon Familings Oy/Lullamessa. Jorman kokemuksensa koulutuksen sisällöstä ja opetuksen järjestämisestä oli positiivisena, vaikka häntä mietityttikin ennen koulutuksen alkua Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon suorittaminen vain kahdeksassa kuukaudessa. Familings Oy:ssä hän pääsi hyödyntämään käytännön tasolla opintojen sisältöä yhdessä jo aiemman osaamisen kanssa.

Familings Oy:n yhteyshenkilö Markus Vihottula koki myös koulutuksen hyvänä, erittäin kustannustehokkaana tapana saada heille osaava tekijä, joka sai Syklistä viitekehystä työjakson
aikana tekemäänsä kehittämistyöhön aiemman osaamisensa päälle.

Yhteistyö Syklin kanssa Jorman ja Markuksen mielestä ongelmitta ja joustavasti. Koulutuksen käytännöt he kokivat toimiviksi ja tutkinnon suorittaminen ja näyttötilaisuus olivat molempien mielestä helposti toteutettavissa ja järjestettävissä. Positiivista oli sekin, että kehittämistyötä tarkasteli matkan aikana myös Syklin kouluttaja.

Koulutuspäivät Jorma koki hyvänä, yhtenäisenä kokonaisuutena, joka oli mietitty ja rakennettu toimivaksi. Koulutusryhmä oli taustoiltaan hyvin heterogeeninen. Opiskelijakollegoilta löytyi asiantuntemusta mm. luonnontieteestä, tekniikkaan, viestintään ja yhteiskuntatieteisiin. Tästä johtuen keskustelu koulutuspäivissä oli hyvin monimuotoista, minkä Jorma nosti esiin yhtenä koulutuksen vahvuuksina. Jormaa ilahdutti myös se, että osassa koulutuspäivissä järjestettiin ryhmätöitä, joiden aikana aiheista sai vielä enemmän toisilta opiskelijoilta hyvin erilaisia kokemuksia eri aloilta.

Markus Vihottula, Familings Oy

Jorma työllistyi koulutuksen päätteeksi työjaksopaikkaansa Familings Oy:lle tuotekehitysinsinööriksi. Hän suosittelee kaikkia, joita koulutuksen aihe kiinnostaa hakemaan mukaan, sillä koulutuksesta saa työuralle lisää buustia.

Familingsin Markus Vihottula suosittelee vastaavasti yrityksiä lähtemään mukaan työssäoppimispaikaksi Syklin koulutukseen. Se on edullinen ja riskitön tapa lähteä mukaan ohjelmaan johon opiskelijat ovat valikoituneet kaksivaiheisen haun kautta. Markus koki tämän todella isona apuna rekrytoinnissa.

Osaava ihminen yritykseen

Filosofian lisensiaatti Leo Junikka osallistui joulukuussa 2019 Kaakkois-Suomessa alkaneeseen Projektit ja kestävä kehitys—F.E.C. koulutukseen. Koulutusohjelma oli rekrytoiva täydennyskoulutus, jossa opiskelijat tutustuivat kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen erityisesti oman osaamisalan näkökulmista. Koulutus koostui paristakymmenestä Syklin järjestämästä koulutuspäivästä ja sadan päivän työjaksosta. Leo työskenteli asiantuntijana työjaksolla AT-Vihannes/Arvotarha Oy:ssa.

Leo sai koulutuksessa mielestään tärkeää uutta tietoa mm. kiertotaloudesta, työsuojelusta ja ympäristöasioista. Koulutuksen myötä Leolle hahmottui kiertotalouden periaate hyvin ja hän sai lisää tietämystä kiertotalouden mahdollisuuksista eri toimialoilla.

Hän ei olisi koskaan uskonut, että koulutuksen kautta löytyisi tämänkaltaista työssäoppimisjaksopaikkaa. Hän muistuttaa, että verkostoitumisesta on todella hyötyä ja hän onkin saanut hyviä vinkkejä ja uusia kontakteja. Leo kokee tärkeäksi sen, että voi jakaa omaa tietämystään toisten koulutuksessa olevien kanssa ja siinä samalla oppia itse uutta.

Yrittäjä Marko Hauhtonen (vas.) ja Leo Junikka (oik.) puutarhalla.

AT-Vihannes/Arvotarhan yrittäjä Marko Hauhtonen koki yhteistyön Syklin kanssa erittäin positiivisena yllätyksenä. Oli hienoa, että juuri hänen yritykseensä AT -Arvotarhoille löytyi oikeanlainen ja sopiva henkilö auttamaan yrityksen toiminnan kehittämisessä.

Marko kokee tärkeäksi, että hän ehti jo alussa tutustua Leoon. Hän tuntee ja tietää miten Leon hoitaa työnsä. Hän toteaakin, että Leo on hoitanut hienosti tehtävänsä. Yllätyksenä Markolle on ollut, se kuinka ylipäänsä näin hyvä ihminen löytyi juuri hänen yritykseensä.

Yrittäjän näkökulmasta katsoen kannattaa Markon mielestä ehdottomasti lähteä mukaan koulutusohjelmaan. Yrittäjällä on usein ongelmia, joihin voi hakea ratkaisua aivan liian kauan yksin eikä ennätä lähteä etsimään apua ulkopuolelta, vaikka sitä tarvitsisikin. Koulutusohjelman kautta Marko sai Leosta hyvän kumppanin ratkomaan ongelmia yhdessä hänen kanssaan. Leo on tuonut samalla omaa laajaa tietämystään yritykseen ja lopputulos on ollut oikein hyvä. Marko on saanut itsekin oppia, saanut laajemman näkemyksen sekä uudenlaista tietämystä yritykseen. Marko kokee koulutuksen olleen myönteinen kokemus kaikkien kannalta.

Leo Junikka kannustaa koulutusta miettiviä lähtemään mukaan rohkeasti. Hän toteaa, että työnhakijan taustasta saattaa löytyä kokemusta ja näkemystä, jota voi käyttää yrityksissä hyödyksi. Koulutuksessa ja työjaksolla aikana syntyy tietoa ja kokemusta myös siitä, keneen kannattaa olla yhteydessä ja miten verkostoitua.

Ajankohtaisia ohjelmia

Syklin Yritys– ja urapalveluiden työvoimakoulutusten –ja valmennusten kautta opiskelijoidemme työllistymismahdollisuudet ovat parantuneet ja viimeisten koulusten työllistymisprosentit ovatkin olleet erinomaisia. Yritykset ovat löytäneet itselleen hyviä, asiantuntutevia tekijöitä kauttamme.

Tällä hetkellä Uudellamaalla on alkamassa Kiertotalouden asiantuntija F.E.C koulutus, jossa haku on auki 15.10.2020 asti. Hae mukaan opiskelijaksi tai lähde mukaan työjaksopaikaksi. Katso esite » 

Etsimme myös työjaksopaikkoja toukokuussa alkaneeseen Ilmastonmuutoksen osaaja koulutukseen. Tule yhteistyöyritykseksi ja saat asiantuntijan käyttöösi maksuttoman ohjelman kautta. Katso esite » »

Lue lisää rekrytoivista koulutuksistamme »

Viimeisimmät blogikirjoitukset