Siirry sisältöön

Pöhköjä päätöksiä – vesihuollon tulevaisuus torpattu?

Julkaistu: 30.8.2019

Vesa Arvonen

Hanasta tuleva puhdas vesi on monelle jo niin itsestäänselvyys, ettei vesihuollon investointien ja ammattitaidon tärkeyttä ymmärretä. 

Suomessa on noin 350 kunnallista vesihuoltolaitosta, jossa päätäntävaltaa käyttävät kuntapäättäjät eli demokraattisesti valitut kuntalaisten edustajat. Osa vesilaitoksista on siinä mielessä onnellisessa asemassa, että vesilaitoksen johtokunnassa tai hallituksessa istuu vesihuollon ammattilaisia. He tietävät miten toimia, jotta hanasta tulee varmasti puhdasta vettä myös tulevaisuudessa.

Löytyy kuitenkin myös toista ääripäätä. Yhden kertomuksen mukaan, kun eräällä pienellä vesilaitoksella pyydettiin lisäresursseja vesihuoltoon, päättäjiltä saatiin vastaus: ”ei tarvita lisää väkeä, hanastahan sitä vettä tulee”.  Vesi tulee hanasta, mutta kuinka kauan?

Vesihuolto vaatii pitkäjänteisyyttä ja ammattitaitoa

Vesihuolto on pitkäjänteistä touhua: tänään tehtävistä päätöksistä osa vaikuttaa vasta vuosien päästä. Jos nyt investoidaan, nähdään tulokset vasta viiveellä: alueen vesistöjen tila paranee saneeratun jätevedenpuhdistamon ansiosta, vedenlaatu paranee verkostossa ja putkirikoista aiheutuvat vesikatkot vähenevät uusien vesijohtojen ansiosta.

Säästöjen seuraukset taas voidaan nähdä huonolla tuurilla hyvinkin pian. Monella pienellä laitoksella mennään todella ohuella miehityksellä ja kun jotakin ikävää tapahtuu, ei löydykään riittävästi osaavia käsipareja tilanteen hoitamiseen. Väärässä paikassa tehdyt säästöt voivat näkyä myös myöhemmin virheellisesti tehtyinä asennuksina tai paljon energiaa kuluttavina laitteina.

Parempia päätöksiä ja kestävää vesihuoltoa

Miten näitä päätöksiä sitten pitäisi tehdä, jotta vesihuolto toimisi myös tulevaisuudessa? Viisaiden päätösten perustaksi tarvitaan ymmärrystä vesihuollosta. Jos vesihuolto ei ole entuudestaan tuttua muutoin kuin kuluttajan näkökulmasta, päättäjien kannattaa lisätä omaa osaamista esimerkiksi keskustelemalla vesihuoltolaitoksen henkilökunnan kanssa ja tutustumalla vesihuoltolaitoksen arkeen.

Politiikka on haastava laji. Pitäisi saada pidettyä äänestäjät tyytyväisenä, jotta oma poliittinen ura jatkuu. Samalla pitäisi kuitenkin tehdä kuntalaisten edun mukaisia päätöksiä, jotka eivät aina ole kovin ”äänestäjäystävällisiä”. Ei ole poliittisen edun mukaista tehdä ikäviä päätöksiä, jos näiden päätösten ”hedelmät satavat muiden laariin”.

Miten sitten pitäisi toimia, jotta voimme tasapainoilla poliittisen uran ja kuntalaisten edun välillä? Viime vuosina on puhuttu kestävällä tavalla toimimisesta ja se pätee myös vesihuoltoon. Se jos mikä sopii vesihuollon järkevien päätösten ohjenuoraksi.

  • Turvataan vesihuollon talous riittävillä maksuilla, joilla katetaan vesihuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, eikä tulouteta mahdollista ylijäämää kunnan pohjattomaan kassaan.
  • Huolehditaan henkilökunnan riittävyydestä ja osaamisesta. Osaava ja motivoitunut henkilökunta on vesilaitokselle ensiarvoisen tärkeää.
  • Vaikutetaan järkevillä hankinnoilla energian kulutukseen ja muihin käyttökustannuksiin.

Jätä vesilaitos parempaan kuntoon kuin sinne tullessasi

Pohdimme kestävää vesihuoltoa vesilaitoksilla työskentelevien opiskelijoiden kanssa. Tulimme siihen tulokseen, että kestävää vesihuoltoa on jättää vesilaitos parempaan kuntoon, kuin mitä se oli tullessamme vesilaitokselle töihin.

Tämän voisi ajatella sopivan myös vesihuollosta vastaaville päättäjille. Tehdään päätöksiä pitkäjänteisesti ja tuodaan niiden perusteet näkyviksi. Tällöin voimme näyttää, että me olemme aloittaneet tämän kehityksen, jonka hedelmiä keräävät ehkä vasta seuraavat päättäjäsukupolvet.

Sykli tarjoaa koulutusta ja konsultointia hyvän päätöksenteon tueksi, esimerkiksi vesihuoltolaitosten riskienkartoituksesta, jätevedenpumppaamojen huollosta tai juomaveden desinfioinnista.

Tehdään pöhköjen päätösten sijaan viisaita päätöksiä ja turvataan toimiva vesihuolto myös tulevaisuudessa.

Kuntapäättäjä, tule moikkaamaan meitä Kuntamarkkinoilla!

Syklin vesihuollon koulutuksen ammattilaiset ovat paikalla Kuntamarkkinoilla 3. kerrokseen osastolle S.44. Tule keskustelemaan oman kuntasi vesihuollon tarpeista.

Viimeisimmät blogikirjoitukset