Siirry sisältöön

Blogi-kuva

Kuvassa nähdään Circular Green Blocks projektissa droneaineiston pohjalta tuotettu kolmiulotteinen malli, jonka päällä on esitetty saman aineiston pohjalta tuotettu hulevesianalyysi. Kuvan hulevesivektorit kertovat, mihin suuntaan vesi analyysin mukaan kulkeutuisi. Kuvan värjäys esittää alueen suhteellisia korkeuksia, joihin myös hulevesianalyysi perustuu. Kolmiulotteiseen malliin voidaan visualisoida tietoa myös esimerkiksi valaistuksesta ja hiilivirroista.