Siirry sisältöön

Kohti vähähiilistä kiinteistönpitoa – mitä se on?

Julkaistu: 21.9.2021

Ari Laitala

Kiinteistönpito on kiinteistön asianmukaisesta kunnosta ja käytettävyydestä huolehtimista. Vähitellen sen pitäisi tapahtua hiilineutraalisti, kuten kaiken muunkin. Miten ja miksi se voisi tapahtua?

Siinä missä aiemmin tavoiteltiin energia- ja kustannustehokkuutta, nyt kiinteistönpidon keskiössä on pyrkimys hiilineutraaliuteen.

Kiinteistösektorilla on suurta yhteiskunnallista merkitystä lähes joka suhteessa. Rakennuksista ja niiden käyttämästä energiasta aiheutuu noin 30–40 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Laskutapoja ja lukuja on edelleen monia, mutta päästöjen trendi näyttäisi kuitenkin olevan laskusuunnassa.

Päästöjä vähennetään kolmenlaisilla keinoilla.

1. Energiasektorin fossiilisesta hiilestä irrottautuminen

Tähän on paljolti vaikuttanut energiasektorin dekarbonisaatio, fossiilisesta hiilestä irrottautuminen. Voidaan jopa kysyä, onko kiinteistösektorin vähähiilisyyshaaste ratkeamassa tämän kehityksen myötä kuin itsestään.

Toisaalta käsillä näyttäisi olevan jo uusi haaste – vähähiilinen rakentaminen – joka osaltaan mahdollistaa vähähiilisen rakennuksen ja luo edellytyksiä vähähiiliselle kiinteistönpidollekin.

2. Tulossa: rakennuksen ilmastoselvitys

Ympäristöministeriön asetusluonnos rakennuksen ilmastoselvityksestä käväisi kesäisellä lausuntokierroksella. Asetusluonnoksen mukaan ilmastoselvitykseen liittyvä vähähiilisyyden arviointi koskisi myös rakennuksen laajamittaista korjaamista. Näin tultaisiin käytännössä kiinteistönpidonkin alueelle.

Arvioitavaksi tulisivat rakennustuotteiden valmistamisen lisäksi työmaavaiheen päästöt. Ilmastoselvitys olisi yksi rakennusluvan edellytyksistä ja siihen näyttäisi olevan tulossa myös raja-arvovaatimuksia.

3. Perinteisen kiinteistönhoidon toimenpiteet

Vähähiiliseen kiinteistönpitoon liittyvä kolmas kokonaisuus rakentuu perinteisen kiinteistönhoidon ympärille. Käytännön merkitystä on tällöin muun muassa kiinteistönhoidossa käytettävien työkoneiden fossiilisten polttoaineiden käytöllä, kiinteistön jätehuollolla ja palveluilla, kuten siivouksella. Toimitilapuolella huomio kiinnittyy myös mahdolliseen työpaikkaruokailuun, vartioinnin toteuttamiseen ja niin edelleen.

Mitä kiinteistönpitoon kuuluu?

Kiinteistönpidon keskiössä on perinteisesti ollut rakennuksen ja sen teknisten järjestelmien ylläpito siten, että kiinteistö tarjoaa käyttäjilleen terveen ja turvallisen toimintaympäristön. Kiinteistönpitoon luetaan usein mukaan myös korjausrakentaminen ja lakisääteisistä tehtävistä – kuten jätehuollosta – huolehtiminen. Kiinteistönpitoa on myös edellä mainittuihin toimenpiteisiin liittyvä taloudellinen ja juridinen hallinnointi.

Kiinteistönpito on läheistä sukua kiinteistöjohtamiselle, jossa asioita katsotaan kuitenkin vielä laajemmasta perspektiivistä. Kiinteistöliiketoimintakin on käsitteellisesti lähellä kiinteistönpitoa. Erona kiinteistönpitoon on lähinnä se, että kiinteistöliiketoiminnassa lähtökohtana on taloudellisen voiton maksimointi.  Kiinteistönpidon fokuksessa on pikemminkin tavoiteltavien suoritteiden maksimointi annetussa budjettiraamissa.

Ari Laitala

Kirjoittaja on Syklin energiatehokkuuden asiantuntija

Lue myös kirjoittajan edellinen bloggaus: Kuka ottaisi hoitaakseen vähähiilisen kiinteistönpidon?

 

Lisätietoa Syklin vähähiilisyyskoulutuksista:

Organisaation vähähiilisyyden asiantuntija, erikoisammattitutkinto

Organisaation vähähiilisyyden asiantuntija, työvoimakoulutus

 

 

Viimeisimmät blogikirjoitukset