Siirry sisältöön

Vastuullisen ammattitaidon verkkokurssit julkaistu!

Vastuullisen ammattitaidon verkkokurssit on julkaistu osoitteessa kadenjalki.fi.

Kurssien avulla ammattilaiset ja opiskelijat voivat opiskella kestävän kehityksen ja kiertotalouden keskeiset asiat ja vastuulliset käytännöt konkreettisten työtehtävien ja esimerkkien kautta. Materiaalia elävöittävät tehtävät, videot ja esimerkit työelämästä.

Kurssien avulla ammattilainen voi kasvattaa osaamistaan, parantaa kysyntäänsä työmarkkinoilla ja löytää merkityksellisyyttä työhönsä. Opiskelija saa hyväksytysti suoritetusta kurssista osaamistodistuksen. Yritykset puolestaan varmistavat vastuullisuusstrategiansa onnistumisen panostamalla henkilökunnan kouluttamiseen ajasta ja paikasta riippumattomalla tavalla. Kurssit palvelevat myös ammatillisia oppilaitoksia valmistelemalla opiskelijoita tämän päivän työelämän vaatimuksiin.

Lue lisää kurssien hyödyistä yrityksille, oppilaitoksille ja ammattilaisille.

Johdanto kestävään kehitykseen

Kurssin käytyään opiskelija huomaa, miten toiminta työssä vaikuttaa ympäristöön, yhteiskuntaan, asiakkaaseen ja työnantajaan. Johdantokurssilla käydään läpi kestävän kehityksen eri osa-alueisiin liittyviä termejä ja ilmiöitä. Opiskelija tutustuu esimerkiksi kiertotalouteen, elinkaareen ja ilmastonmuutokseen.

Kurssi toimii johdantona ammattialakohtaisille kursseille, joissa syvennytään tietyn ammatin konkreettisiin toimenpiteisiin.

Vastuullisen ruokapalvelualan kurssi

Vastuullisuus on olennainen osa ammattitaitoa ruokapalvelualalla. Ammattikeittiöiden valinnat vaikuttavat koko elintarvikeketjuun alkutuotannosta kuluttajan lautaselle asti. Kurssilla käydään läpi ruokapalvelun kestäviä ja vastuullisia valintoja, kuten ruuantuotannon elinkaarta, kestävään ruokalistasuunnittelua, hävikin vähentämistä sekä viestintää ja asiakaspalvelua.

Vastuullisen kiinteistönhoidon kurssi

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee kiinteistönhoidon ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Kurssilla käydään läpi muun muassa rakennusten elinkaarta, hyvää sisäilmastoa, resurssiviisauden ja kiertotalouden periaatteita, teknisiä järjestelmiä sekä vastuullista asiakaspalvelua.

Vastuullisen matkailun kurssi

Vastuullisuudesta on tullut entistä tärkeämpi osa laadukasta matkailuelämystä. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee matkailun alan vaikutuksia ympäristöön, ihmisiin ja talouteen. Kurssilla käydään läpi muun muassa resurssiviisautta, paikallisuuden kunnioittamista, eettisiä ja turvallisia toimintatapoja sekä vastuullista asiakaspalvelua, viestintää ja johtamista.

Vastuullisen kaupan alan kurssi

Kurssin jälkeen opiskelija tuntee kaupan alan vaikutuksia ympäristöön, ihmisiin ja talouteen. Kurssilla käydään läpi muun muassa kiertotaloutta ja resurssiviisautta, tuotetuntemusta sekä vastuullista asiakaspalvelua, myyntiä ja markkinointiviestintää.

 

Ammattilaisen kädenjälki -verkkokurssit on tehty SYKLIn, Perho Liiketalousopiston ja Aalto yliopiston yhteistyönä. Hämeen ELY-keskuksen rahoittama hanke käynnistyi huhtikuussa 2018 ja päättyy kesäkuussa 2020.

Viimeisimmät artikkelit