Siirry sisältöön

Työvoimakoulutus madalsi rekrytointikynnystä Sipti Environmentilla

Sykli F.E.C -työvoimakoulutus

F.E.C (Further Educated with Companies) -koulutusohjelma on yritykselle luotettava tapa rekrytoida kestävän liiketoiminnan osaamista. Opiskelijalle koulutusohjelma tarjoaa ajankohtaista osaamista ja tukee nopeaa työllistymistä työmarkkinoille vapautumisen jälkeen. Puolen vuoden ohjelman aikana opiskelija harjoittelee yhteistyöyrityksessä ja suurin osa työvoimakoulutuksiimme osallistuneista henkilöistä on työllistynyt koulutuksen päätteeksi.

Sipti Environment Oy on vuonna 2019 perustettu kotimainen ympäristökonsultointiyritys. Yrityksen kulmakivenä on tuottaa laadukkaita ympäristöteknisiä suunnittelu- ja tutkimuspalveluita.

Lue Sipti Environment Oy:n kokemuksia Kiertotalouden asiantuntija F.E.C -ohjelmasta. 

Lauri Vallittu, ympäristösuunnittelija

Lauri Vallittu

Sipti Environment Oy:n perustajalla, toimitusjohtajalla Petra Pihlaisella oli aiempaa kokemusta F.E.C-koulutuksista, ja kyseisiä koulutuksia onkin pyritty aktiivisesti hyödyntämään uusien suunnittelijoiden rekrytoinnissa.

Kerro omasta taustastasi ja miten sinä päädyit töihin Siptille?

Olen ensimmäinen kahdesta Sipti Environment Oy:n palvelukseen palkatusta F.E.C-koulutettavasta. Aloitin ympäristösuunnittelijan työt Siptillä huhtikuussa 2019, ja olen kahden vuoden aikana ehtinyt työskennellä mm. pilaantuneen maaperän tutkimusten ja kunnostusten parissa. Lisäksi olen hoitanut laatuvastaavan työtehtäviä.

Minkälaisena olet kokenut mentorina olemisen koulutusohjelmassa?

Sykli-alumnina F.E.C-koulutusten sisältö ja tavoitteet olivat minulle ennestään tuttuja. Koronaviruspandemia on sekoittanut hieman uusien työntekijöiden mentorointia, mutta koen, että perehdytykset on saatu suoritettua kohtuullisen hyvin myös etämenetelmin.

Vastasiko koulutusohjelma odotuksianne?

Koulutusohjelman kautta olemme saaneet uutta virtaa esimerkiksi kiertotalouspalveluidemme tuotekehitykseen. Lisäksi olemme päättäneet rekrytoida koulutettavan (Aleksi Leppälä) vakituiseen työsuhteeseen.

Voitteko suositella koulutukseen lähtemistä muille yrityksille?

Suosittelemme F.E.C-koulutusten hyödyntämistä erityisesti pienille (ja keskisuurille) yrityksille. F.E.C-koulutusten kautta kyetään madaltamaan rekrytointikynnystä ja saadaan kenties uusia ideoita yritystoiminnan kehittämiseen.

 

Aleksi Leppälä

Aleksi Leppälä, ympäristösuunnittelija

En ollut löytänyt yliopistosta valmistumisen jälkeen koulutustani vastaavaa työpaikkaa matkailumaantieteen/tutkimuksen alalta. Halusin vaihtaa alaa ja törmäsin F.E.C-koulutukseen.

Kiertotalous ja uudet ratkaisut niin ympäristöllisestä ja taloudellisesta näkökulmasta ovat kiinnostaneet minua lukioajoilta saakka. Valinta oli selvä.

Mitä koulutus antoi? Saavutitko ammatilliset tavoitteesi?

Koulutuksesta sain hyvin uutta ja päivitettyä tietoa kiertotaloudesta ja omaan harjoittelupaikkaani liittyvää tietoa rakentamisen kiertotaloudesta ja jätteistä. Kaipaamaan jäin konkreettisia oppeja esimerkiksi päästölaskennasta.

Millaista kehittämistyötä/projektia pääsit tekemään opintojen puitteissa?

Projektit harjoittelussani liittyivät pitkälti pilaantuneiden maiden kunnostuksiin. Pääsin tekemään kenttätöitä näytteenoton ja kunnostuksen valvonnan parissa. Lisäksi tein useita raportteja eri kunnostusprojekteista ja tutkimuksista, joita yliopistokoulutukseni tuki.

Minkälaisena olet kokenut koulutusryhmän, jossa olet ollut mukana?

Koulutusryhmässäni oli vahvoja ammattilaisia eri aloilta. Suosittelen rohkeasti tulemaan mukaan F.E.C-koulutuksiin taustoista riippumatta.

Millaista palautetta antaisit Syklin tarjoamista koulutuspäivistä? 

Syklin koulutuspäivät ovat olleet mielenkiintoista kuunneltavaa ja tehtävät kehittäviä. Ryhmätehtävät ovat kehittäneet työelämätilanteita ja ovat olleet sopivan haastavia.

Mitä haluaisit sanoa muille koulutusta miettiville henkilöille?

Rohkeasti mukaan koulutustaustasta riippumatta. Kannattaa valita yritys, joka tukee omaa työllistymistavoitetta ja jonka työnkuva on sellainen, joka kiinnostaa myös mahdollisesti kuuden kuukauden jälkeen. Ei kannata hötkyillä.

 

Viimeisimmät artikkelit