Siirry sisältöön

Tulevaisuuteen katsominen tarvitsee meitä kaikkia

Meidän sykliläisten arkea maustaa tänä syksynä pedagogisen ohjelman teko. Sen on tarkoitus olla yhteinen suunnitelma, johon piirretään auki näkemyksemme hyvästä koulutuksesta ja siitä millaisiin pedagogisiin lähestymistapoihin me uskomme.

Pedagogista ohjelmaa tehdään yhdessä. Meillä oli ilo saada syyskuisessa aamussa Syklin ensimmäiseen tulevaisuusfoorumiin vieraaksemme joukko alumneja, työpaikkaohjaajia ja opiskelijoitamme pohtimaan, millaista kestävää osaamista meidän olisi hyvä kouluttaa tulevaisuudessa.

Oli ihana nähdä miten eri aloilta tulevat ihmiset keskustelivat tulevaisuuden oppimisesta Syklissä ja halusivat aidosti olla mukana kehittämässä Sykliä yhdessä meidän kanssa. Saimme heiltä erittäin arvokkaita ajatuksia ja oivalluksia Syklin pedagogisen ohjelmaa varten. Lämmin kiitos vielä kaikille mukana olleille,” summasi Syklin vararehtori Anna Kettunen päivän päätteeksi.

On tärkeää pysyä toivon puolella

Katsantokannasta riippuen olemme nyt keskellä kestävyysmurrosta, vihreää siirtymää tai ekologista jälleenrakennusta. Riippumatta siitä, miksi aikaamme nimitetään, tulevaisuusfoorumin osallistujat olimme yhtä mieltä siitä, että kaikkia tarvitaan mukaan. Yksimielisiä olimme myös siitä, että on tärkeää pysyä toivon puolella, sillä ilman toivoa ei ole toimintakykyä.

Tähän liittyen tarvitsemme tulevaisuudessa yhä parempia vuorovaikutuksen ja kohtaamisen taitoja, jotta me erilaiset ja eri tavoin työelämässä ajattelevat ihmiset voimme toimia yhdessä. Sillä vain yhdessä toimimalla voimme saada muutosta aikaan.

Toimijuus työelämässä tuo uskoa tulevaisuuteen

Toimijuuden kokemus on tärkeää, jotta emme muserru luontokadon ja ilmastokriisistä kertovien uutisten edessä. Ympäristöalan ammatillisissa koulutuksissa on tärkeää tulevaisuudessakin saada hyvin konkreettisia keinoja toimia. Mittakaavojen ja systeemisen ajattelun ymmärrys korostui keskusteluissa aamussa. Henkilökohtaisen, organisaatiotason ja yhteiskunnan tason vaikutusmahdollisuuksien ja -rajojen ymmärrys on tärkeää, jotta jokaiselle löytyy paikka toimia. Moni meiltä valmistuva on tulevaisuudessakin oman organisaationsa muutosagentti kehittäen koko työyhteisöä.

Tähän muutosagenttina toimimiseen kaivattiin Sykliltä myös tulevaisuudessa enemmän tukea. Toimijuus vahvistuu kohtaamisissa ja kuulluksi tullessa, todettiin yhteen ääneen. Jatkuvan oppimisen ja täydennyskouluttautumisen on mahdollista tarjota juuri näitä erilaisia toimijuuden ja kuulluksi tulemisen kokemuksia. Sykliltä toivottiinkin tulevaisuudessa lisää lyhyitä koulutuksia ja mahdollisuutta päivittää omaa osaamistaan.

Meidän ei pidä yrittää nykyisiä asioita paremmin –
vaan pitää tehdä ihan uusia, parempia asioita

totesivat asiantuntijamme Aura Piha ja Tiina Taipale. Tämä haastaa meitä ihan kaikkia niin yksilöinä kuin organisaatioina. Otatko haasteen vastaan?

Kiitos kaikille mukana olleille upeista keskusteluista!

Viimeisimmät artikkelit