Siirry sisältöön

Toiminnassamme korostuu vastuullisuus – kiitos Luottamus&Maine -tutkimukseen vastanneille!

Tänä vuonna vietämme Syklissä 20-vuotisjuhlavuotta. Sen kunniaksi halusimme kuulla opiskelijoidemme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme näkemykset kanssamme toimimisesta. Lisäksi halusimme tietää, miten suuri yleisö näkee toimintamme. Keväällä 2022 toteutettuun Luottamus&Maine-tutkimukseen osallistuneet näkevät työmme edistävän työelämän kestävää uudistumista. Sykli mielletään erittäin asiantuntevaksi ja kiinnostavaksi yhteistyökumppaniksi.

Tutkimusyhtiö T-Median toteuttama Luottamus&Maine -tutkimus antoi hyvän katsauksen siihen, millaisena toimijana Sykli nähdään eli tarkemmin, millainen maine ja luottamus meillä on vastaajien keskuudessa. Tutkimus toteutettiin Syklissä nyt ensimmäisen kerran. Tutkimukseen vastasi yhteensä 363 henkilöä.

Luottamusta ja mainetta tutkittiin erilaisten väittämien avulla viisiportaisella asteikolla. Syklin kokonaismaine opiskelijoiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa on erinomaisella tasolla. Parhaimman mainearvosanan saimme vastuullisuudesta kaikissa tutkituissa ryhmissä (opiskelijat 4,47, yhteistyökumppanit 4,36 ja suuri yleisö 3,8). Maineen ja luottamuksen välinen yhteys sidosryhmätukeen on tutkimuksen keskeinen ydin. Se näyttäytyy tulosten ollessa erinomaiset niin, että opiskelijoidemme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme halu suositella meitä on erittäin voimakas.

Syklin sidosryhmiltään saamat arvosanat ovat jopa poikkeuksellisen hyviä, mikä kertoo erinomaisesta päivittäisestä tekemisestä. Tutkimuksemme ovat koko kymmenvuotisen historiamme aikana osoittaneet mielikuvien ohjaavan käytöstä vahvasti. Syklin sidosryhmien vahvojen mielikuvien seurauksena ihmisten luottamus ja yhteistyöhalukkuus Sykliä kohtaan on erittäin vahvaa. Tämä on toiminnassa menestymisen kannalta ihan keskeistä.” T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka kommentoi.

Tutkittaessa sitä, miten hyvin organisaatiomme arvot vastaavat vastaajien käsitystä meistä, tulokset ovat myös erittäin hyviä. Vastauksissa selviää, että vastuullisuuden lisäksi, toiminnassamme toteutuu joustavuus ja asiakaslähtöisyys. Vastaajat kokevat, että otamme tekemisessämme ympäristön ja ympäröivän yhteiskunnan huomioon. Olemme siis onnistuneet tutkimukseen osallistuneiden vastaajien mukaan toimimaan kuten tavoittelemme, rakentaen kestävämpää työelämää.

Kehitystyö jatkuu

Tutkimus myös vahvisti havaintoamme siitä, että suuren yleisön keskuudessa olemme vielä suhteellisen tuntematon toimija. Mutta niiden kansalaisten keskuudessa, jotka meidät tuntevat, kokonaismaineemme on hyvällä tasolla. Tämä antaa meille pontta etsiä niitä vuorovaikutuksen paikkoja, joissa saisimme osaamistamme kestävästä ammatillisesta koulutuksesta vietyä eteenpäin tehokkaammin.

Hyvä tunnettuus ja hyvä maine eivät aina kulje käsi kädessä. Toimija voi tulla hyvinkin nopeasti tunnetuksi esimerkiksi mainekriisin seurauksena, mikä ei toiminnan jatkumon kannalta ole suosiollista. Syklillä on tässä suhteessa erittäin hyvät lähtökohdat tunnettuustyön tekemiseen, kun organisaation tunteva joukko puhuu heistä lähtökohtaisesti hyvää.” T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka täydentää.

Tämä tutkimus on osa jatkuvaa kehitystyötämme ja auttaa meitä toimimaan entistä vastuullisemmin ja tarjoamaan palveluita ja opetusta kestävän työelämän rakentamiseksi. Vastaajat tekivät myös hyvää vastaamalla, sillä jokaisesta vastauksesta tehtiin lahjoitus John Nurmisen säätiölle Itämeren suojelutyöhön.

Taustaa tutkimuksesta

Luottamus&Maine -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Suomen ympäristöopisto Syklin mainetta nykyisten ja entisten opiskelijoiden, asiakkaiden ja sidosryhmien sekä kansalaisten keskuudessa. Tutkimuksen päätelmät perustuvat tässä tutkimuksessa kerättyyn dataan ja tilastotieteeseen, eivätkä siten ota huomioon kerätyn datan ulkopuolisia näkökulmia. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi tutkimusyhtiö T-Media Oy ja tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella keväällä 2022. Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 363 henkilöä joista 194 edusti Syklin opiskelijoita, 88 edusti Syklin yhteistyökumppaneita ja 81 edusti suurta yleisöä.

Lisätietoja:
Mia O’Neill
Toimitusjohtaja
mia.oneill@sykli.fi

Viimeisimmät artikkelit