Siirry sisältöön

Tervetuloa Sykliin, Maarit Pihkala!

Luonto- ja ympäristökasvatuksen kouluttaja Maarit Pihkala aloitti työnsä Syklissä 20.1.2020.

Tulin Sykliin ympäristökasvattajan koulutusohjelmaan kouluttajaksi. Olen koulutukseltani luokanopettaja , luonto- ja ympäristökoulun opettaja sekä eräopas. Työurani olen tehnyt eri kestävä kehityksen teemojen parissa niin kansalaisjärjestöissä kuin luontokouluissakin.

Sykliin tulen järjestöjen oppimisen asiantuntijan paikalta Finnish Development NGOs – Fingosta. Vastasin siellä kehitysjärjestöjen osaamisen kehittämisestä. Fingoa ennen työskentelin vuosia Amnesty Internationalin ihmisoikeuskasvatuksen asiantuntijana. Minulla on vahvaa ja monialaista osaamista oppimisen suunnittelusta, fasilitoinnista ja kouluttamisesta eri kohderyhmille.

Oppimiskäsitykseni on dynaaminen ja avara. Haluan haastaa opiskelijoita kanssani siten, että jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus antaa vahvuutensa, ajattelunsa ja osaamisensa yhteiseen oppimisprosessiin nopeasti muuttuvassa maailmassamme. Haluan, että voimme yhdessä tuottaa merkityksellistä ja muutosvoimaista oppimista, joka synnyttää uudenlaista kestävämpää kulttuuriperimää.

Uskon, että luonto- ja ympäristökasvatus lähtee tunteista, merkityksellisistä luontokokemuksista ja vahvan luontosuhteen synnystä. Vahva luontosuhde yhdessä luonnon hyvinvointivaikutusten kanssa takaavat sen, että maapallon elinvoimaisena säilyminen nousee ihmisten henkilökohtaisessa arvoasteikossa korkealle.

” Ekologisen jälleen rakentamisen aikakautena, meidän pitäisi päästää irti valmistumisen illuusiosta ja keskittyä jatkuvaan oppimiseen.”

Yhteystiedot:

maarit.pihkala@sykli.fi

Viimeisimmät artikkelit