Siirry sisältöön

Tervetuloa aikamatkalle vuoteen 2042!

On vuosi 2042 ja juhlavuosi. Keski-ikäistynyt Suomen ympäristöopisto Sykli on ollut olemassa jo neljän vuosikymmenen ajan. Toimintamme on valtakunnallista, ja teemme yhteistyötä kansainvälisesti useiden tahojen kanssa. Syklin kouluttajat toimivat yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa sekä osana opettajakoulutusta. Asiantuntemuksemme täydentää muiden alojen koulutuksia ja antaa eväitä opettajille kantaa eteenpäin kestävän tulevaisuuden siemeniä lapsille, nuorille ja muille opiskelijoille. Syklin rooli työelämän kestävän kehityksen edistäjänä on vakiintunut, ja useat organisaatiot hakevat sparrausapua Syklin asiantuntijoilta.

Vielä 2020-luvun alussa Sykli oli melko pieni, vaikkakin jo silloin varsin vaikuttava oppilaitos. Koulutus oli valtakunnallista, ja opiskelijat hakivat ympäristö- ja kestävyysosaamista työllistyäkseen ja kehittyäkseen eri aloilla. Ilmastonmuutoskeskustelu oli tuolloin vielä polarisoitunutta, eivätkä yritykset saati valtiot jakaneet yhteistä näkemystä tulevaisuuden tavoitteista. Pitkäjänteisellä työllä Sykli ja muut toimijat ovat kuitenkin onnistuneet kääntämään yhteiskunnan kurssia kohti myötätuulta ja tyynempiä vesiä.

20 vuotta sitten vuonna 2022 laadittu ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen tiekartta, jonka valmistelussa Syklikin oli mukana, osoittautui tärkeäksi ensiaskeleeksi ammatillisen koulutuksen vastuullisuustyössä. Sittemmin yhteistyö ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen, vapaan sivistystyön, peruskoulutuksen sekä varhaiskasvatuksen toimijoiden kesken on tiivistynyt, ja monipuolisten opettajankoulutusmenetelmien ja oppilaitosten toimintamallien kautta kestävät käytännöt ovat juurtuneet suomalaiseen koulutusmaailmaan.

Opettajille ja kasvattajille suunnattu koulutusmateriaali siirtyi verkkoon noin 20 vuotta sitten. Syklin Ammattilaisen kädenjälki -alusta sisälsi eri alojen vastuullisuustyön kursseja sekä Johdanto kestävään kehitykseen -kurssin. Ajan kuluessa verkkokursseja syntyi lisää, ja verkkoympäristöt nykyaikaistuivat lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden eri muotoihin. Johdanto kestävään kehitykseen -kurssi löytyy enää historia-arkistosta, ja koulutusmateriaali sisältää nykyään alakohtaisia syventävän osaamisen koulutuksia sekä monipuolisia verkostotumista edistäviä virtuaalisia kokoontumisia, joita Sykli koordinoi kansainvälisesti Metaversumin tukikohdastaan. Kansainvälinen Sykli on saanut opiskelijoita jo 42 eri maasta, ja yhteistyöhankkeita toteutetaan Euroopassa, Afrikassa, Aasiassa ja Oseaniassa.

Kun vuonna 2002 Syklin alkumetreillä työntekijöitä oli kourallinen ja vuonna 2022 yhä alle 50, on Sykli nyt vuonna 2042 lähes 100 asiantuntijan verkosto-organisaatio, joka toimii vahvana kestävän koulutuksen edistäjänä kotimaassa, useissa vaikuttajaverkostoissa kumppanimaissa sekä virtuaalisesti Metaversumissa. Sykliin hakeutuvat asiantuntijat, jotka haluavat edistää kestävää tulevaisuutta ja jakaa osaamistaan muille aloille. Syklin rooli on monipuolistunut ammatillisen koulutuksen toimijasta kestävän koulutuksen lippulaivaksi. Tästä on osin kiittäminen niitä aktiivisia organisaatioita, jotka ovat nähneet kestävät toimintamallit kuten päästönegatiivisuuden, luonnollistamisen ja symbioottisten yhteistyömallien hyödyntämisen osana tulevaisuuden tekemistä. Syklin 20 vuoden takainen visio kiertotalouden edelläkävijyydestä on jalostunut monipuolisemmaksi yhteiskunnan ja luonnon tarpeita vastaamaan.

Ulkona oppimistakin on koulutettu Syklissä jo 30 vuotta. Toiminta on kehittynyt vuosikymmenten saatossa paljon. Kun alkuun koulutimme varhaiskasvattajia ja opettajia, on asiakkainamme nykyään yritysjohtajia ja etenkin kansainvälisiä eri alojen ammattilaisia. Luontosuhteen merkitys on muuttuvassa maailmassa kasvanut. Suomalainen luontosuhde ja sen mahdollisuudet osaamisen ja koulutuksen kehittämisessä kiinnostavat joka puolella maailmaa. Virtuaaliympäristöissä metsässä yöpymisen voi kokea vaikka Japanin suurkaupungista käsin. Toisaalta suuntaamme myös kotimaan metsiin riippumattoinemme entiseen malliin.

Sykli ei olisi tässä ilman toimivaa oppilaitosyhteistyötä ja vapautunutta koulutuksenjärjestämislupamenettelyä, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti vajaat 20 vuotta sitten. Monipuoliset toimijat ja ennustettavuus rahoituksessa ovat edesauttaneet koulutusyhteistyötä, koulutusviennin kehittymistä sekä erilaisia väyläopintoja peruskoulusta korkeakouluihin ja täydennyskoulutukseen ammatillisessa koulutuksessa. Englannin, espanjan, ranskan ja kiinan kielet koulutuksissa ja tutkinnon suorittamisessa ovat tukeneet oppilaitosten kansainvälistymistä valtakunnallisesti. Välittömämpi vuorovaikutus ja sääntelyn vähentäminen ovat todella lähennyttäneet oppilaitoksia, viranomaisia ja yritysmaailmaa.

Miltä seuraavat 20 vuotta sitten näyttävät? Onko Sykli tehnyt itsensä tarpeettomaksi vuoteen 2062 mennessä? Tavoitteena on, että viimeistään vuonna 2050 kestävät käytännöt ja menetelmät olisivat itsestään selvä osa opettajakoulutusta. Opettajien täydennyskoulutus etenee, ja koulutusten sisällöt ovat entistä helpommin muokattavissa alakohtaisiksi. Yritysten kehittämistarve ei todennäköisesti vähene, mutta koulutukseen perustuvat asiantuntijapalvelut ovat siihen mennessä edistäneet yritysten osaamista ja tarve ulkopuoliseen tukeen vähenee. Sykli on toki jatkuvasti käytettävissä sparrailuun ja osaajavaihtoon tulevaisuudessakin.

Yhteistyökuviot Suomessa, maailmalla ja metaversumissa jatkunevat tulevaisuudessakin. Syklin osaaminen sekoittuu muiden tahojen asiantuntijuuteen ja yhdessä kestävämpi tulevaisuus rakentuu entistä tukevammalle pohjalle. Itse Sykli ei varmaan katoa kokonaan koskaan. Kestävään osaamiseen – se on ajatusmalli, joka jää elämään vielä seuraavalla vuosisadallakin!

Mia O’Neill
Toimitusjohtaja
mia.oneill@sykli.fi

Viimeisimmät artikkelit