Siirry sisältöön

Terve kiinteistö on ammattilaisen osaamisen tulos

Varpuja metsässä.

Kiinteistöjen hyvä kunto on kaikkia meitä koskettava asia. Päivittäin saamme kuulla uutisia kiinteistöjen kosteus- ja homevaurioista, huonosta sisäilmasta ja niiden aiheuttamista oireista. Näiden ongelmien syntymistä voimme estää ja vikoja korjata vain osaavien kiinteistöalan ammattilaisten ja yhteistyön avulla. Heidän toiminnallaan on suuri merkitys kiinteistön toimivuuteen, terveyteen sekä viihtyvyyteen.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla toimii suuri joukko kiinteistössä työskenteleviä ammattilaisia. Tämän osaamisen kehittämiseksi sekä hyvin käytäntöjen jakamiseksi koulutuksen järjestäjien kesken Suomen ympäristöopisto SYKLI järjesti kiinteistöalan opettajille Opetushallituksen rahoittamaa Terve kiinteistö -koulutusta.

Koulutus toteutettiin syksyllä 2017 Tampereella ja Joensuussa. Koulutus sisälsi ajankohtaisia teemaluentoja, joiden sisältöjä opettajat integroivat omaan opetukseensa. Jokainen opettaja tai opetustiimi kartoitti opetuksen nykytilan ja teki opetuksen kehittämissuunnitelman. Kehittämistyön ja hyvien käytäntöjen vaihtamisen apuna käytettiin Moodle-oppimisalustaa. Koulutuksen tukena toimi myös Ympäristöosaava.fi – palvelu, joka tarjoaa alan kiinteistöhoidon ja puhdistuspalveluiden ammattilaisille tietoa ja hyviä toimintatapoja työprosesseihin.

Kiinteistöjen tekninen kehitys on nopeaa. Automaatio- ja digitaaliset järjestelmät ovat osa ammattilaisen arkipäivää. Arjen haasteet vaativat myös laaja-alaisempaa tietoa kiinteistötekniikan kaikilta osa-alueilta. Koulutus tarjosi tietoa sisäilman epäpuhtauksista ja mittaamisesta, oireilusta sekä ongelmien kartoittamisesta ja korjauksista. Osallistujat saivat tietoa eri aikakausien riskirakenteista ja niihin liittyvistä vaurioista sekä kuntotutkimuksista. Energiatehokkuuteen ja LVIA -järjestelmien osalta käsiteltiin veden kulutusseurantaa, viemäreiden- ja vesijohtoverkoston kunnontarkkailua, ilmanvaihtojärjestelmien toiminnantarkkailua sekä ilmanvaihtoa osana hybridijärjestelmää. Lisäksi tutustuttiin automaation toimintaperiaatteisiin ja kulutusseurannan merkitykseen.

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä työpaikalla tapahtuvan oppimisen merkitys korostuu. Ilahduttavasti moni koulutuksen aikana esitelty tai ideoitu hyvä käytäntö koskikin työssäoppimista tai muuta sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä. Nopea tekninen kehitys ja useat erilaiset automaatiojärjestelmät vaativat opetuksen suunnittelulta uutta lähestymistapaa. Miksei voisi hyödyntää oppimiseen sidosryhmien tai työpaikkojen järjestelmiä omien työsalien sijaan? Työssäoppimistehtävinä esimerkiksi erilaiset kartoitukset, joita harjoittelimme osana teemapäiviä, ja niiden pohjalta tehtävät havainnot oikeassa työympäristössä ovat oiva osaamisen kehittämisen väline.

Koulutuksen ja työssäoppimisen suunnittelu koulutuksenjärjestäjän ja työpaikan yhteistyönä, opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen tunnistamisen pohjalta on hyvä pohja heidän väliseen kehittämiskumppanuuteen. Opiskelijan osaamista, esimerkiksi digitaitoja, ja koulutuksessa hankittua osaamista voidaan hyödyntää työpaikkaa kehittävissä oppimistehtävissä, joita opiskelija työstää yhdessä työtiimin kanssa. Tällainen yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia ja kehittää sekä opiskelijan että työpaikan osaamista.

 

Risto Tenhunen

Risto Tenhunen toimi Suomen ympäristöopisto Syklissä Opetushallituksen rahoittaman kiinteistöalan opettajien täydennyskoulutuksen vastuuhenkilönä. Hän työskentelee kouluttajana ja asiantuntijana ammatillisen koulutuksen kehittämisprojekteissa. Tällä hetkellä työn alla projekteina ovat ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen web-arviointijärjestelmän (OKKA-säätiö) ja työssäoppimisen laadunarviointikriteeristön kehittäminen reformin mukaiseksi. Koulutukseltaan Risto on insinööri ja opiskellut ympäristöalan EAT:n ja näyttötutkintomestarin pätevyyden.

Linkki blogikirjoitukseen »

Viimeisimmät artikkelit