Siirry sisältöön

Tekoälyn soveltaminen alkaa uuden oppimisella

Pääministeri Sipilä: ”Tekoälyn soveltajiksi koulutettava 10 vuodessa miljoona suomalaista” (YLE 12.3.2018).

Syklissä pääministerin toiveeseen on vastattu jo ennakoivasti ja uusi lyhytkoulutus ”Tekoälystä käytännönläheisesti ” on läpäissyt pilotointivaiheen. ”Olemme tehneet yhteistyötä Tuusulan kunnan rakennetun ympäristön osaajien kanssa, josta saadun positiivisen palautteen pohjalta lähdemme tarjoamaan koulutusta nyt laajasti”, Syklin koulutuspäällikkö Ari Laitala sanoo.

Koulutuskonsepti voidaan toteuttaa puolen päivän tai koko päivän mittaisena. Pitempään toteutukseen voidaan liittää kokeilusessio, jossa osallistujilla on mahdollisuus käytännössä kokeilla neuroverkkolaskentaa vaikka omilla datoilla. Vaihtoehtoisesti voidaan järjestää työpaja, jossa kehitetään aihioita, joilla tekoälyn hyödyntämistä voitaisiin käytännössä lähteä kokeilemaan.

Kuitenkin jo puolen päivän mittaisessa orientaatiossa voidaan saada kunnollinen ymmärrys kysymyksiin kuten: mitä tekoälyllä tarkoitetaan, millaista älyä tekoäly on, mikä on tekoälyratkaisujen taustalla olevan neuroverkon toimintaperiaate ja mikä on datan rooli älykkyyden syntymisessä. Peruskäsitteitä havainnollistetaan esimerkein, jotka liittyvät mm. rakennuksiin ja energiaan, mutta asiakkaan toiveiden perusteella voidaan toteuttaa demonstraatio-osuus, jolla tekoälyn toimintaa havainnollistetaan asiakkaan omaan toimintaympäristöön liittyvällä avoimella datalla. Koulutus sopii kaikille aihepiiristä kiinnostuneille eikä taustatietoja tarvita, Laitala sanoo.

Lisätietoja: Ari Laitala (ari.laitala@sykli.fi; 050-5668998)

Aiheesta lisää myös Syklin Youtube-kanavalla ”Tekoäly mukaan energiatehokkuustyöhön”

 

Viimeisimmät artikkelit