Siirry sisältöön

Kestävää työelämäosaamista kehittämässä: Rastor-instituutti & Suomen ympäristöopisto Sykli

Kestävää kehitystä yhteistyöllä

Rastor-instituutti kehitti Ilmastovastuullinen toiminta -tutkinnon osaan liittyvät kurssit yhteistyössä Suomen ympäristöopisto Syklin kanssa.

Ilmastovastuullinen toiminta –tutkinnon osa tuli mukaan kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin vuoden 2022 puolivälissä. Tutkinnon osa on laaja, ja se antaa opiskelijoille vahvan pohjan kestävän kehityksen ja ilmastovastuullisuuden teemoista.  

“Koska työmäärä oli suuri, halusimme tällä kertaa toteuttaa kehitystyön yhdessä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Löysimme Syklin VASKI-hankkeen kautta. Tutkinnon perusteet ohjaavat kurssisuunnittelua. Tämän vuoksi halusimme, että yhteistyökumppanillamme on vahva osaaminen ammatillisesta koulutuksesta ja kestävästä kehityksestä”, kertoo Rastor-instituutissa tarjoomapäällikkönä ja merkonomitutkinnon tutkintovastaavana toimiva Pirjo Nurmi


Verkkokurssien suunnittelu käynnistettiin työpajapäivällä, joka toimi lähtölaukauksena Syklin ja Rastor-instituutin tiiviille yhteistyölle. Työpajan myötä syntyi yhteinen näkemys siitä, miten uusi Ilmastovastuullinen toiminta –tutkinnon osan kurssit toteutetaan opiskelijoiden oppimisen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.  

Syklin asiantuntijat suunnittelivat kurssisisällöt. Käytännössä tämä tarkoitti mm. tekstisisältöjä, oppimistehtäviä, kuvituksia ja videoiden käsikirjoituksia, joista Rastor-instituutin palvelu- ja digikehitys tuotti valmiit kurssit verkko-oppimisympäristöön.    

”Tärkein Sykliltä saamamme tuki oli kestävän kehityksen ja vastuullisuuden asiantuntijuus yhdistettynä vahvaan pedagogiseen osaamiseen. Saimme erinomaisesti suunnitellut ja käsikirjoitetut kurssikokonaisuudet. Valmiit aineistot helpottivat työtämme, kun rakensimme kursseja verkko-oppimisympäristöömme.”

PIrjo nurmi

Kurssit suunniteltiin niin, että ne toimivat sekä yksittäisinä kursseina että muodostavat yhdessä mielenkiintoisen kestävyyspolun. Kestävän kehityksen edistämisen pakollisessa kurssissa opiskelijat tutustuvat kestävän kehityksen perustermeihin ja oppivat tarkastelemaan omaa toimintaansa kestävyyskysymysten valossa. Valinnaisella kurssilla sukelletaan organisaatioiden kestävyystyöhön ja vastuullisuusviestintään. Ilmastovastuullinen toiminta -tutkinnonosassa tarkastellaan ilmastonmuutosta laajasta näkökulmasta. Kaikki kurssit sisältävät paljon käytännön toimenpiteitä kestävyyden edistämiseksi sekä esimerkkejä vastuullisesti toimivista yrityksistä. Tärkeintä on kuitenkin opiskelijan kokonaisymmärrys: kestävyystyö ei ole yksittäisiä tekoja, vaan jatkuvaa parantamista.  
 
”Arvostan kurssien käytännönläheisyyttä ja selkeyttä. Kurssit antavat opiskelijoillemme sellaista perustietoa, jota jokaisella kuuluisi olla. Käydessäni kurssimateriaaleja läpi, innostuin itsekin entistä enemmän kestävän kehityksen teemoista.  Kurssit ovat niin taitavasti rakennettuja, että niitä käydessäni en meinannut malttaa lopettaa”, Nurmi sanoo.  


Osana yhteistyötä Sykli koulutti ja perehdytti myös Rastor-instituutin ohjaajat ja tutkinnon arvioijat. Perehdytyksessä käytiin läpi tutkinnon osien käytännön merkitystä, arviointia ja näyttöjen toteutusta. Lisäksi Syklin kestävän kehityksen asiantuntijat toimivat kouluttajina kurssien koulutuspäivissä.  

”Yhteistyö Rastor-instituutin kanssa on ollut todella antoisaa. On ollut ilo huomata, miten innoissaan henkilökunta on kestävän kehityksen teemoista. On mielenkiintoista jatkossa kuulla kokemuksia ensimmäisten ilmastovastuullisten opiskelijoiden näytöistä”, kuvailee Aura Piha Suomen ympäristöopisto Syklistä. 
 
Opiskelijoilta saatu kurssipalaute on ollut todella hyvää. Rastor-instituutin ja Syklin välinen tiivis yhteistyö on jatkunut myös kurssien käynnistymisen jälkeen.  

”Olemme tyytyväisiä yhteistyöhön. Pysymme jatkossakin ajan hermolla kestävän kehityksen teeman ympärillä ja kehitämme kursseja tarpeen mukaan. Tarkastelemme kurssien toimivuutta ja päivitämme sisältöjä”, Nurmi kertoo. 


Rastor-instituutti kehittää yksilö- ja yritysasiakkaidensa osaamista keskeisillä liiketoiminnan osa-alueilla, tarjoaa ura- ja rekrytointipalveluita sekä toimii oppisopimuskouluttajana ja virallisten ammatillisten tutkintojen järjestäjänä. Rastor-instituutin asiakaslupaus on Tunnistettava muutos: koulutukset, yritysvalmennukset ja urapalvelut muuttavat toimintaa niin, että tulokset todella näkyvät.