Siirry sisältöön

Ammattilaisen kädenjälki -verkkokurssit tukevat SAKKYn kestävän kehityksen strategiaa

Savon koulutuskuntayhtymä SAKKY on ollut Ammattilaisen kädenjäljen oppilaitosasiakas syyskuusta 2022 lähtien. SAKKY on yksi suurimpia monialaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä Suomessa ja sen visiona on olla kestävän tulevaisuuden tekijä. Ammattilaisen kädenjälki -verkkokurssit ovat yksi tärkeä väline kestävyystyössä. SAKKY onkin hyödyntänyt verkkokursseja sekä oman henkilöstönsä kouluttamiseen että eri alojen opetuksessa.

Lähtökohtana SAKKYn kestävän kehityksen työssä ja ympäristövastuuohjelmassa on henkilöstön kestävän kehityksen ja ympäristöosaamisen vahvistaminen. ”Tämä on kivijalka, joka tarvitaan, jotta kestävyysnäkökulmat toteutuvat kumppanuuksissa, opetuksessa ja hankkeissa”, korostaa Kati Lundgren, joka toimii kestävän kehityksen ja ympäristövastuun asiantuntijana SAKKYn strategian tuen yksikössä.

Opettajien kestävyysosaamisen perustaso varmistetaan Johdanto kestävään kehitykseen -verkkokurssilla

Yksi konkreettinen keino lisätä ja varmistaa opetushenkilöstön kestävyysosaamista on Ammattilaisen kädenjälkeen kuuluva Johdanto kestävään kehitykseen -verkkokurssi. SAKKY on määritellyt tavoitteeksi, että vuoden 2023 aikana 80 % opetushenkilöstöstä suorittaa kurssin. Kurssin sisällöt ovat sellaisia, joita jokainen ammatillinen opettaja tarvitsee. Tarkoitus on, että kunkin alan opettajat pureskelevat kurssin antia keskenään ja pohtivat, miten voisivat soveltaa sisältöjä omaan opetukseensa.

”Kurssilla on laadukas sisältö ja pedagogisesti mietitty toteutus”, kehuu Kati. ”Lisäksi hyvää on se, että kurssin hallinnointi on helppoa isoillakin suorittajamäärillä – meillä kun opettajia on lähes 500.” Opettajien antama palaute on ollut voittopuolisesti myönteistä. Osa on saanut uusia oivalluksia, toisilla kurssi on jäsentänyt aiemmin opittua ja toiminut hyvänä kertauksena.

Kati suosittelee lämpimästi Ammattilaisen kädenjälkeä muille ammatillisille oppilaitoksille. ”Ammattilaisen kädenjäljessä näkyy Syklin vahva ympäristöosaaminen ja -asiantuntemus sekä pedagoginen osaaminen. Johdanto kestävään kehitykseen -kurssi etenee jouhevasti, ei ole turhan työläs ja sopii myös aikuisille. Asiat ovat helposti omaksuttavassa muodossa.”

Vastuullisen ammattitaidon kurssit sopivat useisiin tutkinnonosiin  

Päivi Kekäläinen

Ammattilaisen kädenjälki -verkkokurssit ovat myös SAKKYn opettajien käytössä. Kullekin alalle on koulutettu pari opettajaa, jotka voivat itse käyttää Ammattilaisen kädenjälki -kursseja opiskelijaryhmien kanssa. Ryhmiä on luotu jo 40, ja suorituksia on satoja. Vastuullisen ammattitaidon verkkokurssit valmistavat opiskelijoita tämän päivän työelämän vaatimuksiin ja auttavat heitä huomaamaan omat vaikutusmahdollisuutensa työpaikoilla.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan kouluttaja Päivi Kekäläinen on käyttänyt opetuksessaan puhtauspalvelualan, ruokapalvelualan, kiinteistöalan ja matkailualan kursseja.

”Puhtauspalvelu- ja kiinteistönhoitoalat ovat ympäristölähtöisiä aloja”, Päivi selittää. Pakollisissa tutkinnon osissa vastuullisuutta ja kestävää kehitystä on lähes joka tutkinnonosassa. Siksi Ammattilaisen kädenjäljen Vastuullinen puhtauspalveluala -kurssin sisältöjä on helppoa integroida opetukseen.

Myös ravitsemus- ja matkailualoilla ympäristönäkökulmat ovat Päivin mukaan vahvistuneet. ”Yritykset toivovat opiskelijoille enemmän osaamista ympäristötyöhön”, kertoo Päivi. ”Ammattilaisen kädenjälki -aineistossa ympäristötyötä ja vastuullisuutta on käsitelty laajasti monesta näkökulmasta, ja tehtävät tukevat hyvin oppimista.”

Päivi Virtaharju ja Kristiina Jääskeläinen  kuva: Katri Bäck

Matkailu- ja ravitsemisalan opettaja Kristiina Jääskeläinen on käyttänyt Vastuullinen ruokapalveluala -verkkokurssia ravintola- ja catering-alan perustutkintoon kuuluvassa Lounasruokien valmistus -tutkinnonosan Ympäristövastuullinen ruoka -teemassa. ”Verkkokurssilla on juuri niitä sisältöjä, joita kuuluu tutkinnonosaan”, Kristiina selittää. Hänen mukaansa opiskelijoita kiinnostavat eniten ammatilliset asiat, esimerkiksi ruokahävikki ja vastuullisuus ruokalistasuunnittelussa.

Päivin mukaan on kätevää, että Ammattilaisen kädenjäljessä pystyy vaivatta seuraamaan opiskelijoiden etenemistä kurssilla. ”Hyvää on myös se, että puhutaan vastuullisuudesta. Se on opiskelijoiden helpompi ymmärtää kuin kestävä kehitys. He ymmärtävät, että meillä on vastuu omasta ammattialasta ja esimerkiksi puhdistusaineiden annostelu on osa vastuullisuutta.”

Päivi suosittelee ehdottomasti Ammattilaisen kädenjälkeä. ”Ammattilaisen kädenjälki on aika hienosti mietitty. Aineisto on kattava ja hyvä. Olen vienyt sanomaa täällä meilläkin eteenpäin.”

***

Tahdotko saada Ammattilaisen kädenjälki -verkkokursseista työkalun teidän oppilaitoksenne kestävyys- ja vastuullisuustyötä tukemaan? Lue oppilaitoslisenssin hyödyistä tai ota yhteyttä: Riku Mustonen, 050 321 2913, kadenjalki@sykli.fi. Räätälöimme mielellämme teille tarjouksen, joka vastaa teidän tarpeisiinne!