Siirry sisältöön

Alvaro-opiskelijatarinoita

Täältä löydät Alvaro-opiskelijatarinoita Syklistä valmistuneista opiskelijoista.

Näiden esimerkkien kautta haluamme havainnollistaa, millä tavoin opiskelijat ovat päätyneet meille opiskelemaan.

Opiskelijatarinat eivät ole ainoita oikeita reittejä tulla meille opiskelemaan, nämä opiskelijatarinat ovat vain yksittäisten opiskelijoiden polkuja omiin opintoihinsa ja valmistumiseen.

Jos ympäristö ja kestävä kehitys ovat sinulle tärkeitä, käy tutustumassa lisää Syklin tutkintoon johtaviin koulutuksiin täältä.

Tule meille opiskelemaan ja toteuta oma opiskelijatarinasi.

Opiskelijatarinat luotiin Alvaro-hankkeessa vuosina 2021–2023,
jota rahoitti Opetusministeriö
.

Työtilanteesi ennen opiskelua Syklissä?

Toimin ympäristöhuoltotyöntekijänä viemäreiden huuhtelua ja
kuvausta tekevässä yrityksessä.

Miten päädyit opiskelemaan juuri tätä alaa?

Työkaverit ovat suorittaneet ympäristöalana ammattitutkinnon ja
kysyin työpaikallani, onko minulla mahdollisuutta päästä ko.
koulutukseen. Paikka järjestyi ja aloitin opinnot työn ohessa. Koulutus
kiinnostaa, koska saan lisää osaamista ja varmuutta nykyiseen työhöni.

Mistä aiheista opintosi koostuivat?

Tutkinnon pakollinen osa, ympäristöalan työtehtävissä toimiminen,
pitää sisällään asiakaspalvelua, viestintää, työyhteisössä toimimista ja
oman työn ympäristövaikutuksia.
Viemärihuoltotehtävissä toimiminen sisältää viemärihuollon
työtehtävän alusta loppuun: tilauksen vastaanottamisesta työn
suorittamiseen ja sen jälkeen tehtäviin toimenpiteisiin.
Viemäreiden kunnon arviointiosassa taas kuvataan kameralla viemärin
kuntoa ja laaditaan siitä kuvausraportti.

Mihin työllistyit opiskelun jälkeen?

Jatkan nykyisessä työpaikassani mutta työnkuvani
laajenee viemärihuollosta viemäreiden
kuvaukseen.

Työtilanteesi ennen opiskelua Syklissä?

Toimin viherympäristön hoitajana huoltoyhtiössä.

Miten päädyit opiskelemaan juuri tätä alaa?

Kaipasin vaihtelua ja ympärivuotista työtä. Paikalliselle jäteasemalle
haettiin kesätyöntekijöitä ja päädyin hakemaan. Tulin valituksi ensin
kesätöihin ja työsuhteeni vakinaistettiin kesäkauden jälkeen. Noin
kahden vuoden työssäolon jälkeen esimieheni kysyi, haluaisinko
aloittaa ympäristöalan ammattitutkinto-opinnot oppisopimuksella.
Aloitin opinnot syksyllä 22 ja valmista pitäisi tulla kuluvan vuoden
loppuun mennessä.

Mistä aiheista opintosi koostuivat?

Tutkinnon pakollinen osa, ympäristöalan työtehtävissä toimiminen,
pitää sisällään asiakaspalvelua, viestintää, työyhteisössä toimimista ja
oman työn ympäristövaikutuksia.
Jätteenkäsittelyalueella toimiminen sisältää jätteiden ja vastaanottoa,
materiaalien tunnistamista ja lajittelua sekä käsittelyä. Vaaralliset
jätteet – osassa taas otetaan vastaan, käsitellään, pakataan ja
merkitään vaarallisia jätteitä.

Mihin työllistyit opiskelun jälkeen?

Jatkan nykyisessä työssäni ja saan siihen lisää ammattitaitoa tutkinnon
suorittamisen ansiosta.

Työtilanteesi ennen opiskelua Syklissä?

Toimin ajojärjestelijänä ja kuljettajien esihenkilönä
jätehuoltoyrityksessä.

Miten päädyit opiskelemaan juuri tätä alaa?

Kaipasin lisää osaamista omaan työhöni koska pohjakoulutukseni
on toiselta alalta.

Mistä aiheista opintosi koostuivat?

Tutkinnon pakollisen osat (kaksi kpl) käsittelevät kestävää kehitystä
ja työyhteisötaitoja. Jätehuollon osaamisalalla keskityn jätehuollon
toimintaympäristön tuntemiseen ja jätteenkuljetusten järjestelyyn
ja hallintaan. Lisäksi opiskelen esimiestaitoja.

Mihin työllistyit opiskelun jälkeen?

Jatkan nykyisessä työssäni, jossa etenen lähiesihenkilöksi
koulutuksen jälkeen.

Työtilanteesi ennen opiskelua Syklissä?

Toimin työpaikassani laatupäällikkönä ja halusin omaan työhöni
lisätietoa vastuullisuuden eri näkökulmista ja organisaationi
kehittämisestä vastuullisuuteen liittyvissä toimenpiteissä ja
konkreettisessa kehittämisessä.

Miten päädyit opiskelemaan juuri tätä alaa?

Kaipasin lisää osaamista omaan työhöni kaipasin lisäbuustia oman
tietotaitoni kehittämiseen.

Mistä aiheista opintosi koostuivat?

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät: Miten näitä
rakennetaan, järjestelmien kehittämistä projektin muodossa.
Kehittäjänä organisaatiossa: sisältönä prosessit, auditoinnit,
henkilöstön osallistaminen, fasilitointi. Kestävä kehitys ja
vastuullisuus.

Mihin työllistyit opiskelun jälkeen?

Jatkan nykyisessä työssäni, jossa vastuullisuuskehittäminen
jatkuu uuden opin myötä. Laatukehittäminen
organisaatioissa on pitkäjänteistä työtä, jossa ei
tule koskaan valmista. Aina löytyy uusia
kehittämisen kohteita.

Työtilanteesi ennen opiskelua Syklissä?

Toimin ympäristöasiantuntijana rakennustuoteteollisuudessa.

Miten päädyit opiskelemaan juuri tätä alaa?

Tarvitsin työssäni tietoa hiilijalanjäljen laskennasta ja vähähiilisyyden
edistämisen keinoista.

Mistä aiheista opintosi koostuivat?

Tutkinnon pakollisen osat (kaksi kpl) käsittelevät kestävää kehitystä ja
työyhteisötaitoja. Resurssitehokkuuden osaamisala keskittyy
työpaikkani resurssitehokkuuden edistämiseen ja edistymistä mitataan
hiilijalanjäljen avulla. Kehittämishankkeen toteuttaminen osassa
suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan ympäristöalan
kehittämishanke.

Mihin työllistyit opiskelun jälkeen?

Jatkan toistaiseksi nykyisessä työssäni.
Toivottavasti pääsen hyödyntämään uutta
osaamistani joko nykyisessä tai jossain
tulevassa työssäni.

Työtilanteesi ennen opiskelua Syklissä?

Työskentelen tällä hetkellä kunnalla varhaiskasvattajana.

Miten päädyit opiskelemaan juuri tätä alaa?

Minulla on vahva luontosuhde jo valmiiksi ja kiinnostus ulkona
oppimista kohtaan. Haluan lisätä ympäristökasvatuksellisia
näkökulmia omaan työhöni ja myös organisaation työhön. Haluan
edetä urallani vaativimpiin tehtäviin, esim. kunnan keke-tehtäviin
tai luontokoulun opettajaksi.

Mistä aiheista opintosi koostuivat?

Ulkona oppiminen, ympäristökasvatus, kestävä kehitys,
kehittämishankkeen suunnittelu/toteuttaminen, tulevaisuustaidot.

Mihin työllistyit opiskelun jälkeen?

Valmistuin ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen asiantuntijaksi.
Koordinoin omassa organisaatiossani kestävän kehityksen tiimiä.
Minulla oli myös mahdollisuus siirtyä ympäristöpainotteiseen
päiväkotiin kasvattajaksi, mutta valitsin kestävän kehityksen tiimin
koordinaattorin roolin.