Siirry sisältöön

Syklin Ympäristökasvattajia jo 300

SYKLI on kouluttanut ympäristökasvattajia vuodesta 2011. Ympäristöalan erikoisammattitutkinto ympäristökasvatuksen osaamisalalla on aikuisille suunnattu näyttötutkinto, jonka voi suorittaa työn ohessa. Koulutusta on järjestetty kymmenellä paikkakunnilla eri puolilla Suomea. Kahdeksan vuoden aikana yli 500 aikuisopiskelijaa on osallistunut ympäristökasvattajan koulutusohjelmaan. Suurin osa heistä on varhaiskasvatuksen tai peruskoulun opettajia, mutta joukossa on myös ammattikoulujen opettajia, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajia, iltapäivätoiminnan ohjaajia, lastenhoitajia, eräoppaita, jäteneuvojia, puutarhureita, sosionomeja sekä yrittäjiä. 

Syklistä valmistuneita ympäristökasvattajia on yhteensä jo lähes 300. Nämä ympäristökasvattajat toimivat kestävän kehityksen portinvartijoina ympäri Suomen ja edistävät aktiivisesti ympäristökasvatusta omassa työssään kouluissa, päiväkodeissa, järjestöissä ja yrityksissä.  

Ensimmäiset ympäristökasvattajat valmistuivat Syklistä kuusi vuotta sitten eli keväällä 2013. Mitä heille kuuluu nyt?  

’Toivetta kohti kuljettu monta askelta’, Nina Nordman

Valmistuin ensimmäisenä ympäristökasvattajana keväällä 2013. Työskentelen yhä edelleen varhaiskasvatuksessa Salossa, Perttelissä. Päiväkoti vain on vaihtunut tässä välissä. Olen päässyt luomaan luontopainotteisempaa ja kestävämpää arkea nykyisessä työpaikassani. Ulkona oppiminen oli oman pienryhmäni toimintatapa ollessani esiopetusryhmässä.

Nyt työskentelen päiväkodin pienimpien parissa. Olen päässyt haastamaan itseäni ja saanut opetella, miten ympäristökasvatuksen ensimmäiset siemenet kylvetään 1-2-vuotiaiden lasten ryhmässä. Haaveenani on, että meilläkin käynnistyisi laajempi ulko-opetus esiopetusryhmässä ja saisin olla siinä mukana. Tätä toivetta kohti on jo kuljettu monta askelta ja sen toteutumisesta on toiveita. Olen saanut jakaa omaa luonto- ja ympäristökasvatuksen osaamistani toimimalla kaupungin sisäisenä kouluttajana kouluttamalla varhaiskasvatuksen henkilökuntaa.

 

’Ohjaustyöstä kehittämiseen ja hallintoon’, Anu Lindberg

Minä toimin Helsingin kaupungilla Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikössä vastaavana ohjaajana ja ympäristökasvattajana. Ohjaustyötä teen nykyisin vähemmän, mutta olen mukana  

kehittämässä toimintaamme mm. leirikeskuksien ja muiden toimipaikkojemme ekologisuutta. Yksikkömme sai viime vuonna Ekokompassi -sertifikaatin. Hoidan myös retkeilyvälinelainaamo Wempaimistoa Östersundomin leirikeskuksessa. Toinen toimipaikkani on Meriharjun luontotalo, missä teen satunnaista ohjaustyötä, mutta tällä hetkellä hallinnolliset työtehtävät vievät suurimman osan työajastani.  

  

’Muistakaa uskoa unelmiinne!’,  Joonas Rinta-Harri

Valmistuin ympäristökasvattajaksi ensimmäisten joukossa keväällä 2013. Ympäristökasvattajana olen työskennellyt Hämeenlinnan Hirsimäen päiväkodissa, jonne perustimme Mari Parikka-Nihdin kanssa Hämeenlinnan ensimmäisen metsäeskarin v. 2005. Vuosina 2013-2018 työskentelin yksityisessä päiväkodissa Hämeenlinnan Aulangolla, jonne perustimme luontopainotteisen päiväkodin. Oman kestävää kehitystä, luonto- ja liikuntakasvatusta painottavan päiväkodin perustaminen oli ollut jo pitkään haaveena.

Vuonna 2018 minulle tuli mahdollisuus lähteä toteuttamaan haavetta ystäväni Atte Tarrin kanssa. Nyt meillä on Hämeenlinnassa oma pieni Kestävän kehityksen päiväkoti, jossa toimii tällä hetkellä kaksi 14-paikkaista retkiryhmää. Muistakaa uskoa unelmiinne!
www.karhuryhma.fi/

 

’Kaupungin tuki onkin tärkeä’, Kirsi Aintila 

Valmistuin ympäristökasvattajaksi keväällä 2013 Syklistä. Sen jälkeen olen jatkanut töitäni Villähteen päiväkodissa varhaiskasvatuksenhoitajana luontoryhmässä. Luontoryhmä poistuu päiväkodin pihalta 2-3 kertaa viikossa läheiseen metsään tai urheilukentälle tai näin talviaikaan hankikannolla viereiselle pellolle. Toiminnassamme pyrimme vahvistamaan lapsen luontosuhdetta, antamaan tietoa, kokemuksia ja elämyksiä luonnosta. Toimin päiväkodin ympäristötiimin vetäjänä sekä ympäristöyhdyshenkilönä. Lisäksi aloittelen juuri Lahden kaupungin päiväkotien yhteisessä kestävän kehityksen ryhmässä. 

Olen iloinen siitä, että päiväkotien uusi varhaiskasvatussuunnitelma vahvistaa päiväkodin ympäristökasvatusta sekä kestävää kehitystä. Lahden kaupungilla on vahva halu tulla Euroopan parhaaksi ympäristökaupungiksi www.greenlahti.fi/tarina Kaupungin tuki onkin tärkeä tässä työssämme ruohonjuuritasolla.   

Ympäristökasvattajakoulutus on antanut itselleni paljon tukea, osaamista ja laajempaa näkökulmaa asioihin. Odotankin innolla syksyn ”jatkokoulutusta” Virroilla.

 

’Pienille pieniä seikkailuja’, Jaana Sandberg

Valmistuttuani 2013 ympäristökasvattajaksi, työskentelin vielä kevätkauden Ympäristökoulu Reginassa opettajana. Tämän jälkeen palasin Kotkan varhaiskasvatukseen. Työskentelin Otsonkallion esiopetuksessa ns. metsäeskariryhmässä kolmen vuoden ajan. Reginasta toin mukanani Vihreän lipun toiminta-ajatuksen ja ajoin asiaa eteenpäin työyhteisössäni. Otsonkalliolaiset innostuivat ja lähtivät mukaan ja saatiin Vihreä lippu liehumaan ainoana kotkalaisena päiväkotina ja esiopetuksena. Vastasin Vihreän lipun toiminnasta kolmen vuoden ajan kunnes siirryin toiseen päiväkotiin.  

Olen tässä välissä lukenut itseni sosionomiksi ja työskentelen varhaiskasvatuksen opettajana Rauhalan päiväkodissa pienten ryhmässä. Saimme Kotkan varhaiskasvatukselle Opetushallitukselta hankerahaa ja tällä hetkellä toteutamme Innovatiiviset oppimisympäristöt; Luonto, leikki ja digi – hanketta. Päiväkotimme toimii pilottipäiväkotina lähiympäristön ja luonnon käyttö oppimisympäristönä teemassa.  

Vien meidän ryhmän lapsia metsään viikoittain, tai ainakin päiväkodin takapihalle ”pikku metsään”. Tutkimme, leikimme, laulamme sekä tietenkin syömme eväitä retkillä. Tämä on luonto- ja ympäristökasvatusta lasten ehdoilla, pienille pieniä seikkailuja.  

 

’Siemeniä kohti kestävää tulevaisuutta’, Gaye Amus

Olen Gaye Amus, Helsingissä asuva, varhaiskasvatukseen erikoistunut ympäristökasvattaja. Olen työskennellyt 12 vuoden aikana eri päiväkodeissa, joista yksi oli Luonnossa kotonaan -päiväkoti. Siellä toiminta tapahtui luonnossa, säällä kuin säällä.  Alunperin tulin Suomeen Istanbulista Turkista, sillä  luontopäiväkodit kiinnostivat minua.

Valmistuin Suomen Ympäristöopisto Syklistä keväällä vuonna 2013 ja olen yksi ensimmäisistä valmistuneista. Olen perustanut Learning in Nature Oy:n ja opetan varhaiskasvattajia ja opettajia niin Suomessa kuin kansainvälisillä kentillä. Konsultoin, pidän kursseja kestävään kehitykseen liittyen, osallistun luennoitsijana seminaareihin ja konferensseihin eri maissa. Olen myös Ulko-opet Ry:n hallituksessa ja yhdistys kokoaa yhteen ulkona ja luonnossa opettamisesta ja kasvattamisesta kiinnostuneet.

Niin kuin Suomi, oma kotimaani on myös lähellä sydäntäni. Tein aloitteeni luontokasvatuksen tuomisesta Turkin päiväkoteihin ja ala-asteille yhdessä koska haluaisin, että turkkilaisilla lapsilla syntyisi hyvä suhde luontoon. Siksi perustin Turkin ulko-opettajien verkoston. Turkissa on tapana mennä ulos vain aurinkoisinä päivinä tai keväällä.  Nykyään on yli 4000 lasta, jotka viettävät ympärivuoden enemmän aikaa ulkona ja käyvät kerran viikossa metsässä. Yksi tavoite on, että Suomessa ja Turkissa lapsilla olisi mahdollisuus leikkiä enemmän ulkona, oppia tutkimalla ja aistimalla.

Tästä aiheesta voi katsoa videon, jossa olen TEDx puhujana: No such thing as bad weather, only proper clothes: https://www.youtube.com/watch?v=i4PkzKn7kSc

Olen ollut uranuurtaja ja mukana kehittämässä Lapset permakulttuurissa -projektia. Olen yksi kirjoittaja kirjassa “Earth Care, People Care and Fair Share in Education: The Children in Permaculture Manual” / ”Huolenpito maapallosta, ihmisistä ja reilu jako kasvatuksessa: Lapset Permakulttuurissa Käsikirja” jossa kirjan tarkoitus on valaista permakulttuurin kautta lapsilähtöistä kestävän kehityksen kasvatusta ja viedä kaikki ulos oppimaan luonnosta. Tämä kirja inspiroi kasvattajia, vanhempia, isovanhempia, 3-12 vuotiaiden lasten kanssa toimivia ja muita, jotka ovat kiinnostuneita lasten kasvattamisesta sitkeyteen ja kokonaisvaltaiseen kestävään kehitykseen.

Kirjalle on antanut myös Richard Louv suosituksen:

«Maapallosta ja ihmisistä huolehtiminen ja oikeudenmukaisen osuuden periaate voi palvella kaikkia vuodenaikoja ja ammattilaisia. Jos niitä periaatteita sisällytetään tarpeeksi suurelle lapsijoukolle ja aikuisille, jotka heitä hoitavat, tämä filosofia voi muuttaa maailmaa.»

— Richard Louv, author of “Vitamin N,” “The Nature Principle,” and “Last Child in the Woods: Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder.”

Lisää tietoa kirjasta ja suosituksia: http://childreninpermaculture.com/resources/manual/

Olen kiitollinen, että tutustuin Syklin koulutuksiin ja ihmisiin, jotka haluavat tehdä maapalostamme ja yhteiskuntamme paremman paikan. Tulee mieleeni, turkkilainen metafora granaatiomenasta: “Yksi hedelmä, jolla on sisällään tuhansia siemeniä, jotka kuuluvat yhteen.” Olen onnellinen, että ympäristökasvattajilla on mahdollisuus vaikuttaa ja yhdessä jakaa siemeniä kohti kestävää tulevaisuutta.

’Moottoritehtaalta ympäristökasvattajaksi’, Niina Rossi

Syksyllä 2011 löysin sattumalta lehdestä ilmoituksen Syklin ympäristökasvattajaopinnoista. Olin juuri jäänyt opintovapaalle suuren teollisuusyrityksen ympäristöasiantuntijan työstä, tarkoituksena syventää osaamistani suorittamalla ympäristötieteiden aineopinnot. Sykli oli jo tuttu aiemmista ympäristötieteiden perusopinnoista ja ajattelin, että kun kerran olin jäänyt vapaalle, niin kyllähän siinä samassa menee yhdet ympäristökasvattajaopinnotkin!   

Tämä olikin ehkä elämäni paras päätös. Opinnot tempaisivat heti mukaansa! Oli ihana olla ”muiden kaltaistensa” joukossa oppimassa uutta sekä saada vinkkejä kuinka ympäristöasioita opetetaan eri ikäisille oppijoille. Meillä oli mahtava opiskeluporukka sekä aivan ihanat opet! Kukapa ei siinä porukassa olisi viihtynyt? Opinnotkin tuntuivat (ja välillä jopa olivat) yhtä leikkiä ja laulua.   

Henksutukset, ketat, tyytit ja kepot tulivat matkan varrella tutuiksi sekä varmuus siitä, että tätä haluan tehdä myös työkseni. Mutta miten siitä saisi ammatin?   

Valmistumisen jälkeen otin suuren riskin ja irtisanoudun työstäni. Riskinotto kannatti, sillä työllistyin Suomen luontokeskus Haltiaan, ensin harjoittelijaksi sitten kesätöihin ja lopulta freelancer oppaaksi. Lisäksi pääsin toteuttamaan ympäristökasvattajan työtä WWF:n koululähettiläänä. Keikkatöiden ohessa luin aikuiskasvatustieteiden perusopinnot sekä ammatillisen opettajan opinnot. Nämä puolestaan johtivat työllistymiseen aikuisten ammatillisen koulutuksen pariin ympäristöalan ja kestävän kehityksen opettajaksi. Minusta tuli siis ympäristökasvattaja ihan oikeasti – aikuisten ympäristökasvattaja!   

Ympyrä on sulkeutunut ja olen saanut palata ympäristöopintojeni alkulähteelle eli Sykliin. Tällä kertaa en opiskelijana vaan opettajana! Työskentelen nykyisin Syklissä kestävän kehityksen ja johtamisen tiimissä projektipäällikkönä ja kouluttajana. Aikuisten ympäristökasvatustyö jatkuu ammatillisten opettajien ja yritysten henkilöstön parissa. On mahtava nähdä, kuinka ympäristöasioihin on herätty viime vuosien aikana. Ihmiset haluavat löytää keinoja ja ratkaisuja ympäristön tilan parantamiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Meidän tehtävä on tuoda näitä ratkaisuja kaikkien ulottuville sekä antaa ihmisille toivoa siitä, että kestävä tulevaisuus on mahdollista saavuttaa. Tekojen kautta ja yhteistyössä!

Opettaja tai kasvattaja – kiinnostaako ulkona oppiminen?  

 
Suorita erikoisammattitutkinto työn ohella ja valmistu ympäristökasvattajaksi ulkona opettamisen painotuksella!  
 
Ympäristökasvattajan koulutusohjelmassa saat taustatietoa, näkemystä ja ennen kaikkea käytännön menetelmiä ja työkaluja vaikuttavaan ympäristökasvatukseen ja ulkona oppimiseen. 

 Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan iloiseen joukkoomme!  

Viimeisimmät artikkelit