Siirry sisältöön

Syklin vararehtori Esa Leinonen on kuollut

Syklin pitkäaikainen vararehtori ja yksi perustajista, Esa Leinonen, on menehtynyt sairaskohtaukseen 19.1.2022.  

Esa Leinosta voidaan pitää ammatillisen ympäristökoulutuksen uranuurtajana. Hän oli 2000 – luvun taitteessa aloitteellinen ympäristöalan ammatillisen tutkintokoulutuksen käynnistämisessä. Suomen ympäristöopisto SYKLI perustettiin v. 2002, mikä ei ilman Esa Leinosen aktiivista panosta olisi ollut mahdollista. Esa toimi Syklin vararehtorina sen perustamisesta lähtien ja edisti Syklin kehittymistä pienestä aloittelevasta oppilaitoksesta yli 40 henkilöä työllistäväksi ympäristöalan monipuoliseksi kehittäjäorganisaatioksi. 

Esa oli kotoisin Kauhavalta ja hänen työskentelyssään näkyi pohjalaisuuden perimä. Etenemistä eivät haitanneet pienet eivätkä mittavammatkaan esteet. Tämä määrätietoisuus ei kuitenkaan tarkoittanut muiden jyräämistä. Esa osasi myös kuunnella. Hän oli pidetty työkaveri ja lojaali esimies, joka luotti alaisiinsa ja antoi heille täyden tuen eri tilanteissa. Hän myös teki parhaansa luodakseen alaisilleen hyvät menestyksen mahdollisuudet jättäytyen itse kuitenkin usein taustalle.  

Esa oli hyvä verkostoituja. Asiantuntevana ja sosiaalisena ihmisenä hän pystyi rakentamaan laajan yhteistyöverkoston. Esan kanssa oli mukava tehdä työtä ja myös viettää aikaa työn ulkopuolella. Ympäristöala kehittyy ja valtavirtaistuu huimaavaa vauhtia. Esa seurasi aktiivisesti alan kehitystä ja pystyi nopeasti hahmottamaan uusia mahdollisuuksia Syklin koulutuksille ja projekteille.  Myös yhteiskunnallinen päätöksenteko ja lainsäädännön koukerot kiinnostivat häntä. Tältäkin osin tavoitteet useimmiten liittyivät Syklin toimintaedellytysten varmistamiseen ja edistämiseen. Esa ei ollut kuitenkaan vain asioiden seuraaja vaan hän pystyi rohkeasti ja aloitteellisesti myös vaikuttamaan päätösten kulkuun. Syklin omissa tapaamisissa hän muistutti meitä aika ajoin asiakkaiden kuulemisen merkityksestä ja varoitteli liiasta sisäänpäin kääntymisestä.  Taloudellisesti kannattavan toiminnan merkitystä hän alleviivasi.   

Perhe oli Esalle tärkeä ja erityisesti hän halusi olla mukana ja tukena nyt jo aikuisten lastensa elämässä. Vapaa-aikaansa Esa vietti tilanteen salliessa ”kesämökillään” viinitilalla Unkarissa, jonne hänen matkansa myös päättyi. Esan viimeisiä työvuosia varjosti etenevä pitkäaikainen sairaus. Tästä huolimatta hän jaksoi viimeiseen saakka antaa työpanoksensa Syklin hyväksi. 

Eeva Hämeenoja 

Taru Uotila 

Esan ystäviä ja työtovereita yli 20 vuoden ajalta. 

Viimeisimmät artikkelit