Siirry sisältöön

Syklin Tulevaisuusfoorumissa visioitiin ympäristöalan tulevaisuutta vuonna 2050

Huhtikuisena perjantaina järjestettiin Syklin historian toinen Tulevaisuusfoorumi. Nopeasti perinteeksi muodostunut Tulevaisuusfoorumi kokoaa yhteen laajasti Syklin sidosryhmiä – opiskelijoita, alumneja, työelämän yhteistyökumppaneita, yritysten ja oppilaitosten edustajia – visioimaan ympäristöalan koulutuksen tulevaisuutta. Vastuullisuuden saralla kunnostautunut hotelli VALO Ruskeasuolla tarjosi hienot puitteet tapahtumalle. 

Stadin ammatti- ja aikuisopiston opettaja Anu Kaipainen oli tullut paikalle verkostoitumaan ja tutustumaan uusiin ihmisiin. ”Odotan todella mielenkiinnolla, mitä täällä keskustellaan”, Anu kertoi aamulla.  

Aamun avaukseksi kuulimme inspiroivia puheenvuoroja Syklin asiantuntijoilta. Aura Pihan alustus herätti paljon ajatuksia systeemimuutoksesta ja systeemiajattelun merkityksestä kestävyystyössä. Maarit Pihkala avasi, mitä hyötyjä tulevaisuusajattelusta on ja mitä voimme megatrendeistä oppia. Tiina Taipale kuvasi askelmerkkejä kohti kestävää ammatillista koulutusta ja herätti pohtimaan, miten jokainen voisi edistää kestävää tulevaisuutta omassa työssään.  

Leijonanosa aamupäivästä käytettiin pienryhmätyöskentelyyn, jossa osallistujat pääsivät visioimaan ja kuvittelemaan ympäristöalan koulutusta vuonna 2050 sekä keskustelemaan konkreettisista etapeista, joita matkalla kohti visiota tarvitaan. Valtaosa ryhmistä oli yksimielisiä siitä, että toivottavassa tulevaisuudessa vuonna 2050 ympäristöteemat ovat integroitu joka alan koulutukseen ja kaikki koulutus tähtää hyvään elämään maapallon rajoissa.  

Osallistujat näkivät Syklin roolin tässä työssä vahvana. ”Syklillä on potentiaalia olla keskeinen toimija muutoksen aikaansaamisessa”, katsoo Leena Nukari Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polusta. ”Tarvitaan edelläkävijöitä, jotka jalkauttavat ja valtavirtaistavat kestävyystyötä.”  

Päivässä käytiin keskustelua siitä, onko Syklin tavoitteena jopa tehdä itsensä tarpeettomaksi. Tulevaisuuskoulun Otto Tähkäpään mielestä Syklin työ ei kuitenkaan pääty vuoteen 2050, vaikka nykyiset kestävyyshaasteet olisikin silloin ratkaistu. ”Vuonna 2050 tarvitaan yhä rohkeita edelläkävijöitä – niitä, jotka nostavat uusia tärkeitä kysymyksiä agendalle. Ympäristöhaasteita tulee riittämään silloinkin. Toivottavasti Sykli ja muut ympäristöalan toimijat säilyttävät tietyn radikaaliuden ja rohkeuden.”

Koulutuksen rooli on paitsi uusintaa, myös uudistaa yhteiskuntaa, ja Sykli onkin linjannut pedagogisessa ohjelmassaan, että tavoittelee yhteiskuntaa uudistavaa oppimista. Saimme sidosryhmiltä tärkeitä evästyksiä ja näkökulmia, joiden avulla suunnata Syklin toimintaa tulevina vuosina, jotta kuljemme kohti kestävää tulevaisuutta.  

Sykli haluaa olla edelläkävijä, ja Maarit Pihkalan sanoin: ”Edelläkävijyys on ylisukupolvista vastuunkantoa, joka vaatii visionääristä otetta.” 

Viimeisimmät artikkelit