Siirry sisältöön

Syklin 20-vuotinen matka oppilaitosten kestävän kehityksen edistäjänä

Syklillä oli suuri ilo vastaanottaa Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti 20-vuotisjuhlassamme Luonnontieteellisessä museossa 4.11.2022. Sertifiointi on meille erityinen, sillä olimme mukana kehittämässä OKKA-sertifikaattia sen alkumetreillä. Vuosien varrella olemme olleet aktiivinen kehittäjä ja suunnannäyttäjä niin oppilaitosten kuin muiden organisaatioiden kestävän osaamisen edistämiseksi. Juhlavuoden kunniaksi oli oikea hetki hakea sertifikaattia myös meille.

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja arviointityökalut laadittiin ensi kertaa vuosina 2008-2009

OKKA-Sertifikaatin ensimmäinen versio muotoiltiin opetushallituksen rahoittamassa Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien ja ohjelmien maastouttaminen -hankkeessa. Hankkeessa joukko toimijoita lähti kehittämään järjestelmää, joka veisi Oppilaitosten ympäristösertifikaatin ja Vihreän lipun kaltaiset järjestelmät seuraavalle tasolle. Yhdessä OKKA-säätiön ja Osuuskunta Eco-Onen kanssa Sykli osallistui kehittämistyöhön monien edelläkävijäoppilaitosten kanssa. Tuon kehittämistyön lopputuloksena oli ensimmäinen versio Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatista.

Nykyään OKKA-sertifikaattia myöntää Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö eli OKKA-säätiö ja se on jalostunut alkuperäisestä muodostaan. Sertifikaatin kriteerit ovat uudistuneet matkan varrella jo kahdesti. Nykyiset kriteerit perustuvat kestävän tulevaisuuden indikaattoreihin, joiden avulla tähdätään yhteiskuntaa uudistavaan toimintatapaan opetuksessa, toimintakulttuurissa ja johtamisessa.

20-vuotisjuhlavuosi oli juuri oikea ajankohta sertifikaatin hakemiseksi myös Syklille

Sykli 20v Gaalan tunnelmia.

Perustehtävämme työelämän kestävän kehityksen edistäjänä on yhtä ajankohtainen kuin 20 vuotta sitten. Vuonna 2021 uudistettiin Syklin strategia, joka kulminoituu kolmeen teemaan: Osaavaan, Vaikuttavaan ja Toimivaan Sykliin. Työmme vaikuttavuus on kuitenkin sitä suurempi, mitä suunnitelmallisemmin pystymme toteuttamaan strategisia tavoitteitamme ja tähän sertifikaatin hakuprosessissa laadittu kehittämissuunnitelma antaa oivan työkalun.

Kestävä kehitys on arvo, jota olemme edistäneet koko historiamme. Sertifikaatin hakuprosessi osallisti koko henkilöstön pohtimaan toimintatapojemme kokonaisuutta: miten voimme vahvistaa opiskelijoiden ja heidän organisaatioidensa kestävyysosaamista entisestään. Toisaalta monipuolinen yhteistyömme eri kumppaneiden kanssa tarjoaa erinomaisen kanavan kestävän tulevaisuuden edistämiseksi. Oma sisäinen toimintakulttuuri ja johtamisen käytännöt luovat kaikelle tälle perustan, joka mahdollistaa päivittäisen onnistumisen työssämme.

Tunnuslauseemme Kestävään osaamiseen toteutuu arjessa entistä vahvemmin OKKA-sertifikaatin myötä. Työtämme ohjaavat YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta (Agenda 2030), joita edistämme sertifikaatin kolmen teeman eli opetuksen, toimintakulttuurin ja johtamisen kokonaisuuksissa. Sertifikaatin edellyttämä kehittämissuunnitelma konkretisoi toimenpiteet.

Syklin ensimmäiset 20 vuotta on paketoitu. Katseemme on vahvasti tulevaisuudessa ja vaikuttavan työmme jatkamisessa.

Mia O´Neill ja Minna Myllykoski
Kirjoittajat ovat Syklin toimitusjohtaja/rehtori ja laatupäällikkö

Artikkelikuva: OKKA-säätiön Erkka Laininen luovuttaa sertifikaatin Syklin rehtori Mia O’Neilille, vararehtori Anna Kettuselle ja laatupäällikkö Minna Myllykoskelle

Viimeisimmät artikkelit