Hae sivuilta

Vastuullisuus

Vastuullisuus Syklissä

Kestävä kehitys on yksi Syklin arvoista. Sykli on toiminnassaan sitoutunut edistämään kestävän kehityksen periaatteita. Tämä näkyy Syklin vastuullisuustoimintana:

Sykli kouluttaa kestävän kehityksen ja kiertotalouden ammattilaisia – lähellä heitä!

Sykli kouluttaa valtakunnallisesti kestävän kehityksen ja kiertotalouden ammattilaisia kuudessa eri tutkinto-ohjelmassa. Lisäksi Sykli toteuttaa täydennys-, tilaus- ja palvelukoulutuksia erilaisille ryhmille ja organisaatioille. Kestävän kehityksen periaatteet ovat osa kaikkea koulutustoimintaa. Koulutukset järjestetään opiskelijoita ja asiakkaita lähellä niin, että matkustamisesta johtuvat hiilidioksidipäästöt minimoidaan.

Tutustu koulutusohjelmiin »

Tilaa kestävän kehityksen tai kiertotalouden koulutus työpaikallesi »

Sykli kehittää ja levittää kestäviä toimintamalleja

Tutkinto- ja tilauskoulutusten lisäksi Sykli kehittää kestävän kehityksen ja kiertotalouden toimintamalleja kehittämishankkeissa ja palvelutuotteidensa kautta. Sykli toimii aktiivisesti erilaisissa verkostoissa edistääkseen kestävää ammattilaisuutta ja työelämää. Sykli viestii aktiivisesti kiertotaloudesta ja kestävästä ammattilaisuudesta sekä kouluttaa vastuullisuusviestintää.

Tutustu kehittämishankkeisiin ja niiden tuloksiin »

Ammattilaisen kädenjälki »

Tilaa palvelu »

Tutustu Circula® -kiertotalouspeliin »

Sykli toimii vastuullisesti

Syklissä toimimme niin kuin opetamme. Syklin ympäristövastuutyötä ohjaa Ekokompassi -ympäristöjärjestelmä. Osana Ekokompassia Sykli on sitoutunut seuraamaan esimerkiksi hankintojensa vastuullisuutta ja koulutustoiminnan aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen määrää. Hankinnoissa suositaan ympäristömerkittyjä, reilun kaupan sekä luomutuotteita. Lisäksi kierrätykseen on Syklin toimipisteissä ja koulutuksissa kiinnitetty erityistä huomiota.

Tutustu Syklin laatu- ja ympäristöpolitiikkaan

SYKLI edistää perustehtävänsä mukaisesti organisaatioiden, asiantuntijoiden ja ammattilaisten kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaamista. Toimimme kouluttajina ja asiantuntijoina valtakunnallisesti.

Syklin toiminta pohjautuu asiakkaiden tarpeisiin. Vastaamme niihin laadukkaalla koulutuksella, jonka tuottaa osaava henkilöstömme. Kehitämme tutkinto- ja organisaatiokohtaisia koulutuksiamme ja palveluitamme sekä omaa toimintaamme jatkuvasti perustuen tietoon ja sen hyödyntämiseen. Kehittämistyö on tavoitteellista ja kokonaisvaltaista ja osa jokaisen sykliläisen työtä. Seuraamme edistymistämme.

Haluamme olla edelläkävijä työelämän kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistäjänä. Kestävä kehitys ohjaa myös omaa toimintaamme ja sitoudumme ympäristövaikutustemme vähentämiseen ja toimimaan esimerkkinä kaikessa tekemisessämme. Matkustamme asiakkaiden luo eri puolille Suomea ja vähennämme näin koulutusryhmien matkustamisesta aiheutuvia päästöjä. Koulutamme eri koulutusasteiden opettajia, jotka puolestaan kouluttavat edelleen vastuullisia kansalaisia ja ammattilaisia. Hanketoimijoina luomme uusia koulutuksia, menetelmiä ja materiaaleja, joilla kestävä kehitys tuodaan käytännön tasolle organisaatioiden toimintaan ja ammattilaisten osaamiseksi. Teemme omassa toiminnassamme vastuullisia valintoja.

Ammatillisen koulutuksen laatustrategian mukaisesti olemme sitoutuneita seuraaviin tavoitteisiin

  • oppilaitoksemme laadunhallinta on kokonaisvaltaista
  • toiminnan lähtökohtana on asiakaslähtöisyys
  • pyrimme kohti toiminnan ja päätöksenteon erinomaisuutta jatkuvan parantamisen keinoin
  • ohjaus ja johtaminen perustuvat tietoon
  • toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet.

 

 

17.12.2019 Eeva Hämeenoja, rehtori, toimitusjohtaja

Syklin työntekijät viestivät vastuullisuuden näkymisestä työssään ja arjessaan. Seuraa ekokompassityötä ja sykliläisten vastuullisuusvinkkejä sivun alalaidasta ja somessa: #syklinvastuullisuusvinkit

Tutustu Ekokompassiin »