Hae sivuilta

Vastuullisuus

Kestävä kehitys on yksi Syklin arvoista, yhdessä saamme aikaan kestäviä tuloksia vastuullisesti. Sykli on toiminnassaan sitoutunut edistämään kestävän kehityksen periaatteita.

Sykli kouluttaa kestävän kehityksen ja kiertotalouden ammattilaisia – lähellä heitä!

Sykli kouluttaa valtakunnallisesti kestävän kehityksen ja kiertotalouden ammattilaisia kuudessa eri tutkinto-ohjelmassa. Lisäksi Sykli toteuttaa täydennys-, tilaus- ja palvelukoulutuksia erilaisille ryhmille ja organisaatioille. Kestävän kehityksen periaatteet ovat osa kaikkea koulutustoimintaa. Koulutukset järjestetään opiskelijoita ja asiakkaita lähellä niin, että matkustamisesta johtuvat hiilidioksidipäästöt minimoidaan.

Sykli kehittää ja levittää kestäviä toimintamalleja

Tutkinto- ja tilauskoulutusten lisäksi Sykli kehittää kestävän kehityksen ja kiertotalouden toimintamalleja kehittämishankkeissa ja palvelutuotteidensa kautta. Sykli toimii aktiivisesti erilaisissa verkostoissa edistääkseen kestävää ammattilaisuutta ja työelämää. Sykli viestii aktiivisesti kiertotaloudesta ja kestävästä ammattilaisuudesta sekä kouluttaa vastuullisuusviestintää.

Tutustu Syklin vastuullisuusjohtamisen viitekehyksiin ja sitoumuksiin:

Syklin vastuullisuus- ja laatulupaus

Syklin perustehtävä on edistää organisaatioiden, asiantuntijoiden ja ammattilaisten kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaamista. Toimimme kouluttajina ja asiantuntijoina valtakunnallisesti.

Sykli tähtää kokonaisvaltaiseen, läpileikkaavaan ja sisäänrakennettuun vastuullisuuteen kaikessa toiminnassaan. Kestävät käytännöt ja vastuulliset toimintatavat näkyvät kaikissa Syklin palveluissa, koulutuksissa ja käytännöissä. Tätä ajatusmallia pyrimme myös levittämään opiskelijoiden ja yhteistyökumppanien käyttöön. Kouluttaja matkustaa -periaatteemme vähentää opiskelijoiden matkustustarvetta ja -päästöjä, minkä lisäksi suosimme vähäpäästöisiä kulkuneuvoja. Olemme sitoutuneet ympäristövaikutustemme vähentämiseen ja toimimaan esimerkkinä kaikessa tekemisessämme – tätä työtä ohjaa ympäristöjärjestelmämme.

Syklin toiminta pohjautuu asiakkaiden, yhteiskunnan ja planeetan tarpeisiin. Vastaamme niihin laadukkaalla koulutuksella, jonka tuottaa osaava ja asiantunteva henkilöstömme. Kehitämme tutkinto- ja organisaatiokohtaisia koulutuksiamme ja palveluitamme sekä omaa toimintaamme jatkuvasti perustuen tietoon ja sen hyödyntämiseen. Kehittämistyö on tavoitteellista ja kokonaisvaltaista ja osa jokaisen sykliläisen työtä. Seuraamme edistymistämme ja kuulemme asiakkaidemme palautteen.

Koulutamme eri koulutusasteiden opettajia, jotka puolestaan kouluttavat edelleen vastuullisia kansalaisia ja ammattilaisia. Hanketoimijoina luomme uusia koulutuksia, menetelmiä, materiaaleja, ja toimintatapoja, joilla kestävä kehitys tuodaan käytännön tasolle organisaatioiden toimintaan ja ammattilaisten osaamiseksi.

Haluamme olla edelläkävijä työelämän kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistäjänä.

Ammatillisen koulutuksen laatustrategian mukaisesti olemme sitoutuneita seuraaviin tavoitteisiin:

 • oppilaitoksemme laadunhallinta on kokonaisvaltaista
 • vastuullisuus-, kestävyys- ja tulevaisuusajattelu näkyy toiminnassamme läpileikkaavana ja sisäänrakennettuna teemana
 • toiminnan lähtökohtana on asiakaslähtöisyys
 • pyrimme kohti toiminnan ja päätöksenteon erinomaisuutta jatkuvan parantamisen keinoin
 • ohjaus ja johtaminen perustuvat tietoon
 • toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet

 

 

 

Helsingissä 28.11.2022

 

Mia O’Neill
rehtori, toimitusjohtaja

Ekokompassi

Syklissä toimimme niin kuin opetamme. Syklin ympäristövastuutyötä ohjaa Ekokompassi -ympäristöjärjestelmä. Osana Ekokompassia Sykli on sitoutunut seuraamaan esimerkiksi hankintojensa vastuullisuutta ja koulutustoiminnan aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen määrää. Hankinnoissa suositaan ympäristömerkittyjä, reilun kaupan sekä luomutuotteita.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti

Syklille myönnettiin Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti 20-vuotisjuhlassamme marraskuussa 2022. Sertifiointi on meille erityinen, sillä olimme mukana kehittämässä OKKA-sertifikaattia sen alkumetreillä. Juhlavuoden kunniaksi oli oikea hetki hakea sertifikaattia myös meille. Lue lisää » 

Sertifikaatin haun vaiheet olivat seuraavat:

 1. Kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden itsearviointi
 2. Kehittämissuunnitelma, joka tähtää ennakoivien ja uudistavien toimintatapojen vahvistamiseen
 3. Auditoija todentaa toiminnan perustason sekä itsearviointiprosessin ja kehittämissuunnitelman laadun
 4. Ennen sertifiointia esitettävä auditoijalle toimenpiteet, joilla kehittämissuunnitelmaa on lähdetty toteuttamaan.

Sertifikaattia myöntää OKKA-säätiö eli Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö.

SDG Accord

Sykli on ensimmäinen suomalainen ammatillinen oppilaitos, joka on allekirjoittanut SDG Accordin, kansainvälisen oppilaitoksille suunnatun kestävän kehityksen sitoumuksen. Nämä tärkeät tavoitteet tulevat näkymään toiminnassamme jatkossa entistä vahvemmin, alkaen henkilöstön koulutuksesta aina jokaiseen koulutuspäivään ja toiminnan suunnitteluun.

Sitoumus2050

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen kansallinen linjaus kestävän kehityksen toteuttamisesta. Yhteiskuntasitoumuksessa julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan. Tätä työtä viedään käytäntöön eri toimijoiden tekemien sitoumusten avulla, jotka julkaistaan sitoumus2050 -palvelussa. Me Syklissä olemme sitoutuneet seuraaviin toimenpiteisiin: 

 1. Sykli on allekirjoittanut SDG Accordin, jonka myötä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet otetaan huomioon Syklin toiminnassa. SDG-arviointi suoritetaan vuosittain osana toiminnan suunnittelua ja arviointia. Jokaiseen koulutukseen liittyvät SDG:t ilmoitetaan koulutuspäivien yhteydessä. Henkilökunta tuntee SDG:t ja oman toimintansa vaikutuksen niihin.                                                                                                                                                         
 2. Syklissä on käytössä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä, joka edellyttää toiminnan jatkuvaa arviointia ja kehittämistä. Sykli on sitoutunut toimintansa kestävyyden kehittämiseen ja ympäristöjärjestelmän aktiiviseen ylläpitämiseen.                                                                                                                        
 3. Sykli hakee Kestävän kehityksen sertifikaattia vuoden 2022 aikana. Sertifikaatin kriteerit tarkastelevat yhteiskuntaa uudistavan oppilaitoksen toimintaa, ja niiden saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Syklin strategiaan on kirjattu yhdeksi olennaiseksi näkökulmaksi Vaikuttavuus.                                                                                                                          
 4. Sykli on hiilitietoinen: organisaation hiilijalanjälki on tiedossa ja sitä pienennetään aktiivisesti. Laskennallisesti Sykli on hiilineutraali jo vuonna 2021, minkä lisäksi Sykli avaa hiilijalanjäljen laskentatapaa ja pienennyskeinoja aktiivisesti.                                                                                                   
 5. Lisäämme kädenjälkeämme opiskelijoiden kautta ja tuomme toimintaamme näkyväksi opiskelijoiden ja muiden sidosryhmien kautta. Syklissä on opiskellut jo 40000 opiskelijaa.                                                                                                                                             
 6. Sykli on viihtyisä ja välittävä työyhteisö, jossa ollaan mielellään työssä. Sykliläiset ovat motivoitunut porukka, jotka muuttavat yhteiskuntaa työllään ja asiantuntemuksellaan. Tämän varmistamiseksi Syklissä seurataan työhyvinvointia monin tavoin sekä huolehditaan henkilöstön osaamisen ja jaksamisen ylläpidosta ja edistämisestä. 

 

Syklin työntekijät viestivät vastuullisuuden näkymisestä työssään ja arjessaan. Sykliläisten vastuullisuusvinkkejä sivun alalaidasta: #syklinvastuullisuusvinkit