Siirry sisältöön

SYKLI vastaa Yritysten liiketoiminnan ja osaamisen edistäminen ympäristöjärjestelmällä (Ylennys) -hankkeen koulutuksista

MEDIATIEDOTE 11.5.2018

Tampereen ja seutukunnan pk-yrityksiä ja tapahtumia kannustetaan ympäristöjärjestelmän käyttöönottoon koulutuksen ja neuvonnan kautta

Huhtikuussa 2018 käynnistyneen Yritysten liiketoiminnan ja osaamisen edistäminen ympäristöjärjestelmällä (Ylennys) -hankkeen tavoitteena on helpottaa ympäristöjärjestelmien rakentamista ja käyttöönottoa erityisesti pk-yrityksissä ja tapahtumissa.

Vastuullinen toiminta näkyy paitsi ympäristön huomioimisena, myös kilpailukyvyn ja imagon paranemisena, energian- ja vedenkulutuksen vähenemisenä sekä sidosryhmien ja henkilökunnan tyytyväisyyden lisääntymisenä. Hankkeeseen osallistumalla yritys saa valmiuden ottaa käyttöön ympäristöjärjestelmän.

Hankkeessa järjestettävistä koulutuksista vastaa Suomen Ympäristöopisto SYKLI ja ne järjestetään pääsääntöisesti Tampereella. Neuvontakäynnit ja Syklin kouluttajan vierailut yrityksessä tai tapahtumajärjestäjän luona kuuluvat tarjontaan. Tarvittaessa asiantuntijapalveluita on luvassa erityisiin ongelma- tai kehityskohteisiin. Lisäksi järjestetään erilaisia tilaisuuksia verkostoitua muiden mukana olevien yritysten ja tapahtumien sekä viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa.

Ensimmäinen koulutusryhmä aloittaa elokuussa 2018 ja toinen tammikuussa 2019. Muut tilaisuudet käynnistyvät syksyllä 2018. Neuvontakäyntien ajankohdat sovitaan jokaisen osallistujan kanssa erikseen. Osallistumismaksu on 1 500 euroa (alv 0 %).

Ylennys on kehittämishanke, jonka tavoitteena on tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen ja sitä rahoittaa Euroopan unionin sosiaalirahasto (Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma) ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Tampereen kaupunki ja Visit Tampere Oy ovat sitoutuneet rahoittamaan hanketta ja heidän edustajansa ovat mukana hankkeen ohjausryhmässä. Toteutuksesta vastaa Ekokumppanit Oy yhdessä Suomen Ympäristöopisto SYKLIn kanssa.

Viimeisimmät artikkelit