Siirry sisältöön

Sykli esittelee uudet arvot ja virkistetyn strategian – tuomme kestävyyden jokaisen ammattilaisen toimintatavaksi 

Koivunlehtiä.

Alkanut vuosi 2024 on puhaltanut uusia tuulia myös Suomen ympäristöopisto Sykliin. Voimme ylpeinä esitellä virkistetyn strategiamme ja uudistetut arvomme, jotka ohjaavat toimintaamme ja antavat suuntaviivat seuraaville vuosille.  

Sykliläiset visioimassa ympäristöalan koulutuksen tulevaisuutta toukokuussa 2023

Strategian virkistystyö ja uusien arvojen suunnittelu aloitettiin viime vuonna tiiviissä yhteistyössä kaikkien sykliläisten kesken. Avoimissa työpajoissa jokaisella sykliläisellä oli mahdollisuus tuoda äänensä kuuluviin ja vaikuttaa siihen, millaiset arvot ohjaavat Syklin toimintaa ja miten sanoitamme toimintamme suuntaviivoja virkistetyssä strategiassamme. Näin varmistettiin, että uudet arvot ja päivitetty strategia ovat sykliläisten näköiset. 
 
Syklin strategia oli uudistettu keväällä 2021 ylimmän johdon vaihduttua. Strategia tehtiin alusta lähtien dynaamiseksi, eli tarkempaa strategiakautta ei määritelty, vaan ajatuksena oli päivittää strategiaa tarpeen mukaan. Viime vuosina paljon on muuttunut, joten oli aika tehdä jotain muutoksia. Strategian virkistys aloitettiin hallituksen sparrauksella ja sitä tehtiin koko Syklin voimin, useamman käsittelykierroksen ajan. Työhön vaikuttivat myös aiemmin järjestetyt Syklin Tulevaisuusfoorumit, jossa sidosryhmiä kuultiin eri teemoihin liittyen. Virkistysprosessin aikana todettiin, että myös arvojemme olisi syytä virkistyä vastaamaan juuri Syklin tarpeita – jotta arvomme olisivat juuri Syklin omia eikä minkä tahansa organisaation perusarvoja”, kertoo Syklin toimitusjohtaja ja rehtori Mia O’Neill.

Syklin virkistetty strategia 2024: Tavoitteena hyvä ja onnellinen elämä planeetan rajoissa

Virkistetty strategiamme keskittyy kolmeen pääalueeseen: vaikutamme kaikilla aloilla, toimimme planeetan puolesta ja kasvatamme kädenjälkeämme. Haluamme tuoda kestävyyden jokaisen ammattilaisen toimintatavaksi, edistämme luonnon monimuotoisuutta ja ilmastoviisautta ja panostamme jatkuvaan kehittymiseen pienentäen jalanjälkeämme ja kasvattaen kädenjälkeämme. Yhteistyö laajan osaamisverkoston kanssa ja monialainen asiantuntemus ovat avainasemassa toiminnassamme. Uudet suuntaviivat vahvistavat matkamme kohti hyvää ja onnellista elämää planeetan rajoissa.  

Virkistetty strategia ei ole varsinaisesti uusi: se perustuu vanhaan vuoden 2021 strategiaan, mutta se on tehty aiempaa kunnianhimoisemmaksi ja erottuvammaksi – mukana on ollut uudenlaista uskallusta! Yhteiskehittäminen näkyy lopputuloksessa, ja niin Syklin henkilöstö kuin hallituskin ovat olleet siihen oikein tyytyväisiä. Virkistystyö tulee toivottavasti näkymään työssämmekin eri tavoin”, O’Neill kertoo. 
 
Tutustu Syklin virkistettyyn strategiaan täällä!
 

Arvot, jotka ohjaavat toimintaamme: Toivo, Uteliaisuus, Uskallus, Kestävä Tulevaisuus

Syklin uudistetut arvot – toivo, uteliaisuus, uskallus ja kestävä tulevaisuus – kuvastavat sitoutumistamme kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Toivo ruokkii toimijuutta ja auttaa luomaan myönteisiä tulevaisuuskuvia, uteliaisuus kannustaa jatkuvaan oppimiseen ja uusien ratkaisujen selvittämiseen, uskallus rohkaisee avoimuuteen ja oikeudenmukaisuuden edistämiseen, ja kestävä tulevaisuus tähtää pitkäaikaisiin, planeettaamme kunnioittaviin ratkaisuihin. Nämä arvot ohjaavat Syklin ja sykliläisten toimintaa kohti kestävämpää tulevaisuutta.  
 
“Uudet arvot ovat mielestäni Syklin näköiset, riittävän rohkeat ja ajankohtaiset. Ekokriisin aikakaudella tarvitsemme toivoa, uteliaisuutta ja uskallusta kulkeaksemme kohti kestävää tulevaisuutta. Minulle on työurallani ollut tärkeää työskennellä organisaatioissa, joiden arvot vastaavat omiani. Olen tyytyväinen Syklin uusiin arvoihin ja koen ne inspiroiviksi”, ympäristökasvatuksen koulutuspäällikkö Leena Honkasalo toteaa.

“On hienoa tehdä töitä organisaatiossa, jonka tavoitteena on “Toimia elinkelpoisen planeetan ja kestävän elämän puolesta”! Myös halu selvittää ja edistää uusien ratkaisujen löytymistä sekä rohkeus ottaa kantaa asioihin ovat asioita, jotka antavat minulle hienon mandaatin tehdä tärkeitä asioita paremman huomisen puolesta, rohkeasti uutta kokeillen”, yritys- ja urapalveluiden asiantuntija Henri Annila kommentoi. 

Tutustu Syklin arvoihin täällä!

Kysy lisää

Mia O’Neill

toimitusjohtaja, rehtori

Viimeisimmät artikkelit