Siirry sisältöön

SHARING FOR SUSTAINABILITY – Syklin kouluttajat Eurooppaan oppimaan

Kaksivuotisen ”Sharing for Sustainability – learning environments and methods for adult education” hankkeen tavoitteena on kehittää Syklin koulutusten laatua vahvistamalla kouluttajien ammatillista ja pedagogista osaamista.

Eurooppaan suuntautuvilla ulkomaanjaksoilla tutustutaan kestävän kehityksen koulutuksen ja ympäristökasvatuksen toimijoihin, hyviin käytäntöihin, oppimisympäristöihin ja menetelmiin. Syklin kouluttajat osallistuvat hankkeen kautta koulutuksiin Maltalla ja Hollannissa sekä seuraavat eurooppalaisten organisaatioiden ja kollegoiden työtä job shadowing -jaksoilla Skotlannissa ja Saksassa. Lisäksi he kouluttavat joillakin vierailuillaan. Uutta osaamista levitetään organisaation sisällä pedagogisten työpajojen avulla.

Hanke luo ja vahvistaa Syklin kansainvälistä yhteistyötä ja verkostoja. Hankkeen avulla SYKLI kehittää kestävän kehityksen koulutuksiaan, kuten ympäristökasvattajan koulutusohjelmaa, opetushenkilöstön täydennyskoulutuksia ja muiden toimialojen koulutuksia. Hankkeesta kirjoitetaan artikkeleita organisaation verkkosivuille ja ympäristö- ja koulutusalan lehtiin. Uudet näkökulmat ja menetelmät leviävät laajasti Syklin opiskelijoiden ja verkoston kautta. Pitkällä aikavälillä tavoiteltava hyöty on kansainvälistää Syklin koulutustarjontaa.

Hanke saa rahoituksen Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Viimeisimmät artikkelit