Siirry sisältöön

Pelissä yhteinen kaupunki!

Pelissä yhteinen kaupunki!

Oppimista ja osallistumista kaupunkisuunnitteluun pelillisessä työpajassa

On sanottu, että tulevaisuus ratkaistaan kaupungeissa. Kaupunkisuunnittelulla mahdollistetaan kestävää tulevaisuutta − tai jarrutetaan sitä. Suunnitteluratkaisut määrittelevät puitteet päivittäiselle elämällemme, palveluille, liikenteelle ja yritystoiminnalle usein vuosikymmeniksi. Kaupunkitasolla tehtävät päätökset eivät vaikuta pelkästään paikallisesti, vaan kaupungeilla on suuri merkitys esimerkiksi ilmastonmuutokselle.

SYKLI on kehittänyt yhteistoiminnallista ja pelillistä oppimista soveltavan työpajan, jossa kaupunkisuunnittelun ammattilaiset, maallikot ja päättäjät kohtaavat kaupunkikehittämisen haasteiden äärellä – konkreettisesti. Pelissä yhteinen kaupunki! -työpajassa fasilitoija ohjaa tulevaisuuden kaupungin rakentelua. Työskentely luo vuorovaikutusta ja luottamusta eri toimijaryhmien välille ja antaa osallistujille valmiuksia ja motivaatiota osallistua oman elinympäristönsä kehittämiseen. Yläkoulujen ja lukioiden aineenopettajia on koulutettu kaupunkisuunnittelusta ja osallistumisesta ja rakennettu yhteistyötä koulujen ja kaupunkiympäristön viranomaisten välille.

Maankäytön suunnittelulla ja kouluilla on yhteisiä intressejä. Koulun tehtävänä on tarjota lapsille ja nuorille ymmärrystä yhteiskunnan toiminnasta ja kokemuksia yhteiskuntaan kuulumisesta ja osallisuudesta – valmiuksia aktiiviseen kansalaisuuteen. Kaupunkisuunnittelulle yhteistyö koulujen kanssa tarjoaa mahdollisuuksia osallistaa ryhmää, joka perinteisillä kuulemismenettelyillä tavoitetaan heikosti. Parhaassa tapauksessa yhteistyö auttaa kasvattamaan aktiivisia kaupunkilaisia, joilla on myönteinen asenne elinympäristöönsä ja valmiuksia osallistua sen kehittämiseen.

Lue lisää osallistumisesta, oppimisesta ja Pelissä yhteinen kaupunki! -konseptista Heli-Maija Nevalan artikkelista, joka on julkaistu Maankäyttö -lehdessä 1/2018.

Lisätietoa:

info@sykli.fi

Viimeisimmät artikkelit