Siirry sisältöön

Loikkaa loppui mutta ihmeet alkavat!

Loikkaan ulkoluokkaan -täydennyskoulutushanke keräsi viime vuonna ulkoluokkailusta kiinnostuneita opettajia ja varhaiskasvattajia yhteen 20 eri paikkakunnalla.

Hanke tavoitti yhteensä yli 400 kasvattajaa viidellä eri koulutusteemallaan. Koulutusten aiheet, kestävästä kehityksestä hyvinvointiin, pureutuivat ajankohtaisiin teemoihin toiminnallisin ja innostavin menetelmin. Ulkoluokka eri vuodenaikoina – koulutus antoi myös tukea ulkona toimimisen ylläpitämiseen ympäri vuoden ja makupaloja maailmalta toi uusia ideoita ja kansainvälistä tuulahdusta kokeneellekin ulko-opettajalle.

Seikkailu menetelmänä tarjosi ymmärrystä siihen, kuinka seikkailukasvatusta voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa vahvistaen lasta niin yksilönä kuin ryhmän toimintaa.

Ulkoluokan ihmeet jatkavat Syklin koulutusten tarjontaa heti alkuvuodesta 2020.

Koulutusten aiheet johdattelevat jälleen ajankohtaisten kysymysten äärelle. Koulutukset aloittaa Ihmeellinen ihminen- teema ja koulutuspäivän aikana paneudutaan ihmisen historiaan, ilmastonmuutokseen ja monimuotoisuuskriisiin sekä siihen, miten voimme toimia ympäristökansalaisina. Miten ihminen voi oppia elämään maapallolla kestävästi ilmastonmuutoksen ja muiden kriisien keskellä? Miten saamme säilytettyä tuleville sukupolville monimuotoisen luontomme? Koulutukset jatkuvat koko vuotta pureutuen lähiympäristöön, vesistöihin sekä metsä- ja suoluontoon.

Tarkoituksena on tukea oppilaiden mahdollisuutta perehtyä teemoihin syvällisemmin. Kyseessä voi olla projektioppiminen, ilmiöpohjainen oppiminen tai monialaiset oppimiskokonaisuudet, joihin tulevien koulutusten teemoja sovelletaan. Koulutusten menetelmät ovat toiminnallisia ja päivien aikana kokeillaan uusia reflektointi-sekä arviointimenetelmiä. Luokan ulkopuolisen oppimisen vahvistaminen on keskeinen osa koulutusten antia.

Kouluttajina toimivat Suomen ympäristöopisto Syklin sekä WWF Suomen tunnetut ja pidetyt kouluttajat. Koulutuksia järjestetään ympäri Suomen. Ilmoittaudu mukaan ja innostu!

Löydät tulevat koulutukset täältä »

 

Viimeisimmät artikkelit