Siirry sisältöön

Liikenteen sähköistyminen on uusi osaamishaaste kiinteistönomistajille

Matka kohti päästötöntä liikennettä on vasta aluillaan, mutta välietapit on jo nyt varsin tarkkaan paalutettu. Suurin osa asiaan liittyvästä sääntelystä tulee – ja on jo tullutkin – EU:n antamien direktiivien muodossa.

Yksi merkittävimmistä uusista direktiiveistä rakennusten energiatehokkuuteen liittyen on 2018/44/EU, jolla käytännössä mm. päivitetään olemassa olevaa ns. rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä (2010/31/EU). Uuden direktiivin keskeistä sisältöä on koko EU:n rakennuskannan päivittäminen vuoteen 2050 mennessä lähes nollaenergiatasoiseksi. Samalla direktiivissä säädellään sitä, miten sähköisen liikenteen latausinfran toteuttaminen tulee huomioida ja toteuttaa osana rakennusten peruskorjausstrategiaa ja toteutusta.

Lähienergialiitto järjesti 24.4.2019 kevätkokouksensa yhteyteen päästötöntä liikennettä käsittelevän seminaariosuuden. Kuultujen alustusten jälkeen Syklin koulutuspäällikkö Ari Laitala alleviivasi kommenttipuheenvuorossaan kiinteistöomistajien kasvavaa roolia sähköisen liikenteen mahdollistajina. Kun autojen tankkaus hoituu nyt noin 2000 huoltoaseman kautta, on jatkossa sähköisiä latausasemia oltava kymmeniä tuhansia ja lopulta ehkä satoja tuhansia. Latausinfran investointikulujen suuruusluokka nousee pidemmällä tähtäimellä satoihin miljooniin euroihin. Varsin relevantiksi nousee kysymys mm. siitä, miten energian myyminen tulisi järjestää. Miten se hinnoitellaan ja laskutetaan? Miten asia hoituu esim. maamme kymmenissä tuhansissa taloyhtiöissä, joista näyttäisi olevan tulossa latausinfran investoreja ja ehkäpä myös energiakauppiaita? Millaiset investointimallit, rahoitusratkaisut ja tekniset kokonaisratkaisut tulevat olemaan isossa mittakaavassa relevantteja, kun toiminta valtavirtaistuu? Käytännön kiinteistönpitoon näyttäisi siis jo lähitulevaisuudessa tulevan uusi merkittävä elementti lisää.

”Uhkana on, että nyt ryhdytään tekemään mitoitusperusteiltaan vääriä ratkaisuja, jotka johtavat heikosti tai jopa täysin kannattamattomiin investointeihin”, Laitala summasi puheenvuoronsa.

Kuva: Tapio Tuomi

Viimeisimmät artikkelit