Siirry sisältöön

Kiertotalousopetusta ja yrittäjyyskasvatusta toiminnallisesti

Varpuja metsässä.

Kiertotalous herättää innostusta niin yrityselämässä kuin poliitikoissakin. Se tarjoaa myönteisiä toimintamahdollisuuksia ja tulevaisuuskuvia, joita nuoret, kuten myös aikuiset, tarvitsevat maailman tilaan liittyvien uhkakuvien vastapainoksi.

Ammatillisessa koulutuksessa kiertotalous limittyy muuhun työelämän ympäristöosaamiseen ja vastuullisuuteen. Se voi luoda uudenlaista työtä Suomeen ja toisaalta muuttaa nykyisiä työtehtäviä ja -prosesseja. Yrittäjyyttä se muuttaa varmasti, ja kiertotalouden liiketoimintamallit tarjoavat mahdollisuuksia monen kokoisille yrityksille eri toimialoilla. Kun kilpailu luonnonvaroista maailmassa kovenee ja asiakkaiden tietoisuus planeetan rajoista kasvaa, resurssiviisas toiminta on yritykselle kilpailuetu, jopa elinehto. Onkin tärkeää, että yrityksen perustamista harkitsevat ammattilaiset ymmärtävät kiertotalouden mahdollisuudet. Toisaalta tarvitaan kuluttajakasvatusta, joka luo kysyntää resurssiviisaille palveluille ja tuotteille.

SYKLI kehittää työkaluja kiertotalousopetukseen yhteistyössä Nuori Yrittäjyys ry:n, Savon koulutuskuntayhtymä Sakkyn ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa. Sitran rahoittamassa ja Syklin koordinoimassa hankkeessa tuotetaan oppimiskokonaisuuksia, joita muut ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja ammattikorkeakoulut voivat soveltaa.

Kiertotalous edellyttää uudenlaista ajattelua niin yrityksiltä kuin asiakkailtakin. Ajattelumme uudistuu oman kokemisen ja vuorovaikutuksen kautta. Hankkeessa kehitetään muun muassa yhteistoiminnalliseen ja pelilliseen oppimiseen perustuva työpaja, joka toimii ajattelua kehittävänä ja innostavana johdantona kiertotalouteen. Työpajasta vastaa SYKLI yhteistyössä Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa. Pajaa pilotoidaan kolmessa hankeoppilaitoksessa kevään aikana. Työpajan aineistot ja sitä täydentävät lisämateriaalit julkaistaan kesällä. SYKLI ja Nuori Yrittäjyys ry järjestävät niiden käytöstä viisi koulutusta ammatillisille opettajille eri puolilla maata syksyllä 2018.  Myös muut oppilaitoksissa tuotettavat menetelmät ja toimintamallit julkaistaan soveltuvin osin verkossa.

Seuraa hankkeen etenemistä Ammattilaisen kädenjälki -blogissa ja osallistu keskusteluun Facebook-ryhmässämme!

Lisätietoa:

Heli-Maija Nevala, koulutuspäällikkö
p. 050 330 0297
heli-maija.nevala@sykli.fi

Viimeisimmät artikkelit