Siirry sisältöön

Kiertotalous-iltapäivä Riihimäellä 24.8.2017

Suomen ympäristöopisto SYKLI järjestää 24.8. klo 13-16 Kiertotalous-iltapäivän Lehmustien Juhlatalossa Riihimäellä. Tilaisuus on tarkoitettu Riihimäen seudun yrityksille, joita kiinnostavat kiertotalouden sisältö ja mahdollisuudet. Tarkoituksena on saattaa yhteen alueen yrityksiä kiertotaloushengessä ja edistää yhteisvoimin Riihimäen kiertotalousmahdollisuuksia.

Kiertotalous-iltapäivässä kuullaan, mitä Riihimäki-strategia 2030 tarkoittaa alueen yrityksille sekä tutustutaan Riihimäellä jo tapahtuviin yritysyhteistyö- ja kiertotalousesimerkkeihin.

Tilaisuus on osa Riihimäen seudulla käynnissä olevaa LUO Next Step -hanketta ja Syklin FISS -koordinaattoritoimintaa. LUO Next Step -hankkeen päätoteuttajana on Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu HAMK, ja Syklin lisäksi muita osatoteuttajia ovat Luonnonvarakeskus Luke ja Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema.

Kiertotalous-iltapäivän ohjelma
24.8. Klo 13-16 Lehmustien Juhlatalo, Lehmustie 1 Riihimäki

13:00-13:30     Kahvit ja verkostoituminen
13:30-13:45     Tilaisuuden avaus, rehtori Eeva Hämeenoja, SYKLI
13:45-14:30     Riihimäki-strategia 2030, elinkeinojohtaja Mika Herpiö, Riihimäen kaupunki
14:30-15:30     Kiertotalousesimerkkejä Riihimäeltä: Valio Oy, Green Disposal Oy, Fortum Oyj 

Toisen yrityksen jäte voi olla toiselle yritykselle arvokas raaka-aine.  LUO Next Step -hankkeessa on tarkoitus etsiä juuri tällaiset piilossa olevat potentiaalit. Tavoitteena on löytää toisen yrityksen tuotannossa syntyvät mahdolliset hukkaan menevät jätteet tai sivuvirrat ja hyödyntää ne toisen yrityksen raaka-aineena, ja siten vahvistaa seudullista kiertotalousyrittäjyyttä. Oleellista on paikallisten yritysten välinen yhteistyö ja verkosto, jolloin vähennetään haitallisia ympäristövaikutuksia mm. minimoimalla kuljetuksesta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. Näin muodostetaan kestäviä kiertotalousekosysteemejä, joilla tarkoitetaan toimimista talousmallin mukaan, jossa koko ketju aina raaka-aineista tuotannon ja käytön kautta kierrätykseen on ratkaistu kestävällä tavalla.

Viimeisimmät artikkelit