Siirry sisältöön

Kansanopistot matkalle kohti hiilineutraaliutta

Vuoden alusta alkaneella Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistossa -hankkeella rakennetaan kansanopistojen tietä kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Syklissä istuva hankkeen projektipäällikkö Nina Maarit Partanen taustoittaa hanketta kertomalla, että: 

”Kansanopistot ovat jo pitkään tehneet kehittämistyötä yhdessä. Ekososiaalisesta sivistystehtävästä puhuminen on ominta juuri kansanopistokentälle.” 

Kansanopistoilla on jo kestävän kehityksen kriteeristö. Tavoitteena on ollut, että kansanopistoihin saataisiin myös omat kestävän kehityksen toimintaohjelmat. Hankkeella kehitetään työvälineitä, jolla kansanopistot voivat sisällyttää näkökulmia kestävään kehitykseen toimintakulttuuriinsa, johtamiseen ja koulutusten toteutukseen. 

Mukana monipuolinen joukko kansanopistoja 

Hiilijalanjäljen pienentäminen ja kestävän kehityksen kädenjäljen kasvattaminen ovat hankkeen keskeiset tavoitteet. Mukana on viisi kansanopistoa; Turun kristillinen opisto, Kanneljärven opisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto ja Kalajoen kristillinen opisto. Partanen kertoo, että tavoitteisiin pääsemiseksi on tärkeää saada kaikki opistojen toimijat ja sidosryhmät mukaan.  

Toimintakulttuuri muuttuu kestävämmäksi vain yhdessä ja siksi haluamme saada mukaan niin johdon, henkilöstön, opiskelijat kuin työelämänkin. Erityisen innoissani olen opistojen kädenjäljen kasvattamisen käytännön ratkaisujen kehittämisestä. Ne liittyvät työelämäyhteistyöhön sekä kestävän kehityksen, ilmastovastuullisen toiminnan ja kiertotalouden opinpolkujen ja menetelmien kehittämiseen”, summaa Partanen

Hankkeen aikana laaditaan transitiosuunnitelma, jonka Partanen selittää tarkoittavan kokonaisvaltaista toimintakulttuurin muutosta, jonka keskiössä on ihmisten, yhteiskunnan ja luonnon hyvinvoinnin vahvistaminen toiminnan kaikilla tasoilla. Hankkeen opistot uskovat, että voimat, näkemykset ja kokemukset yhdistämällä ja yhdessä kehittämällä tähän on mahdollista päästä.  

Yhteiskehittämisen tavoitteet jakautuvat neljään osa-alueeseen:

  1. Määritetään nykyinen hiilijalanjälki, jonka avulla tehdään päästövähennystavoitteet  
  2. Osallistetaan sidosryhmät luomaan yhteinen tilannekuva vihreän siirtymän tavoitteesta,  sen vaiheista ja keinoista  
  3. Kehitetään ilmastovastuun ja kestävän kehityksen opinpolkuja, oppisisältöjä ja menetelmiä  
  4. Luodaan vihreän siirtymän tiekartta ja johtamisen työkalut seurannan tueksi 

Hankkeen etenemisestä ja tuotoksista tiedotetaan myös muille kansanopistoille yhteistyössä Suomen kansanopistoyhdistys ry:n kanssa. Kehitetyt toimintamallit ovat näin ollen kaikkien kansanopistojen hyödynnettävissä. 

Kaikille kansanopistojen johdossa toimiville suunnattu, avoin webinaari järjestetään tiistaina 10.5.2022 klo 13.-14.30. Siihen voi ilmoittautua täällä.

Lisätietoja webinaarista tulee myöhemmin Suomen kansanopistoyhdistyksen sivuille. Kannattaa jo ilmoittautua ja laittaa aika kalenteriin!   

Syklin toimii hankkeessa asiantuntijana ja koordinoijana

Suomen ympäristöopisto Sykli toimii hankkeen koordinaattorina ja tarjoaa asiantuntijatukea kestävän kehityksen ohjelmatyön edistämiseen. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Suomen kansanopistoyhdistys ry, Sataedun koordinoima VASKI-hanke ja Gradia. 

Kansanopistot ovat vapaan sivistystyön oppilaitoksia, jotka järjestävät sekä yleissivistävää että ammatillista koulutusta. Opetushallitus on myöntänyt hankkeelle valionavustusta Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmasta. Hanke kestää vuoden 2023 loppuun.  

Lisätietoja Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistossa -hankkeesta antaa projektipäällikkö Nina Maarit Partanen

Puh.044 4934850, ninamaarit.partanen@sykli.fi

Viimeisimmät artikkelit