Siirry sisältöön

Kaikkien kaupunki! -hanke luo uusia ja rohkeita nuorten osallisuuden malleja

”Kaikkien kaupunki! – Osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kestäviä tiloja” -hankkeessa toteutetaan kolmessa pilottikaupungissa (Jyväskylä, Kouvola ja Lappeenranta) työpajoja, joissa vahvistetaan nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja toimijuutta. Yhteiskehittämiseen pohjautuvat työpajat palvelevat erityisesti sellaisia nuoria, jotka usein jäävät suunnitteluprosessien ja vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle. Hankkeen tulokset hyödyttävät kaikkia kuntia kestävän ympäristön kehittämisessä.

Kaikkien kaupunki! -työpajoissa lapset ja nuoret toimivat oman lähiympäristönsä asiantuntijoina. He pureutuvat paikallisiin, ajankohtaisiin ja konkreettisiin kaupunkikehittämishankkeisiin. Työpajoissa hyödynnetään muun muassa taidelähtöisiä ja pelillistämisen menetelmiä nuorten toimijuuden vahvistamiseksi ja kokemustiedon kartoittamiseksi.

Työpajoista kertynyttä kokemustietoa käytetään määrätietoisesti kaupunkisuunnittelussa ja kuntien päätöksenteossa. Onnistuneita käytäntöjä ja toimintamalleja kootaan ja levitetään valtakunnallisesti. Lisäksi hankkeessa tuetaan yhteiskehittämiseen liittyvää osaamista ja käytäntöjä pilottikunnissa.

”Yhteiskehittäminen sopii erinomaisesti Kaikkien kaupunki! -hankkeen lähtökohdaksi, sillä haluamme sovittaa yhteen jo olemassa olevaa tietoa ja kokemusta nuorten osallisuusmalleista kaupunkiympäristön suunnittelussa. Ennen kaikkea haluamme tehdä kehittämistyötä yhdessä nuorten kanssa, eikä siten, että osallistamme nuoria ainoastaan hankkeen toteutukseen”, toteaa projektipäällikkö Jaakko Tuominen.

”Kaikkien kaupunki! – Osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kestäviä tiloja” on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kehittämishanke (2019­­–2021). Hanketta koordinoi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ja yhteistyökumppaneita ovat Jyväskylän, Kouvolan ja Lappeenrannan kaupungit sekä Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo ja Suomen ympäristöopisto SYKLI.

Voit seurata hankkeen etenemistä Instagramissa, Twitterissä sekä tietenkin Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen viestintäkanavissa. Hankkeen uutiskirjeen voi tilata täältä.

Tervetuloa kaikkien kaupunkiin!

Viimeisimmät artikkelit