Siirry sisältöön

Käännytetään KEKE-änkyrät!

Uutiset ovat tulvillaan ahdistavia tietoja ilmastonmuutoksesta tai muovijätteestä valtamerissä. Henkilökohtaisen ympäristöahdistuksen kääntäminen positiiviseksi toiminnaksi vaatii hyvän tahtotilan ja konkreettisia toimia.

 Toiminnallista oppimista tärkeistä teemoista

Lähes 20 Syklissä ympäristökasvattajaksi opiskelevaa opettajaa ja varhaiskasvattajaa kokoontuivat kahdeksi päiväksi Espoon Villa Elfvikin luontotaloon pohtimaan konkreettisia toimia kestävän kehityksen edistämiseksi. Koulun tai päiväkodin kestävän kehityksen edistäminen ei kuulosta jokaisen korvaan kaikista innostavimmalta opetusaiheelta. Koulutuksessa opimme tärkeitä asioita ilon ja naurun kautta, keskustellen ja ryhmässä pohtien.

Ympäristökasvattajan opinnoissa opitaan toiminnallisesti. Pyrimme välttämään pitkää luennointia, koska meidän kokemuksemme on se, että ihminen oppii paremmin muilla menetelmillä. Opetuspäivien aikana menetelmät vaihtelevat runonlausunnasta räppäämiseen ja hippaleikistä kiertotalouskaupungin suunnitteluun. Samalla kasvatusalalla työskentelevät oppivat uusia, omaan työhönsä sopivia opetusmenetelmiä.

Samanhenkisiä ihmisiä

Ympäristökasvatuksesta kiinnostuneiden ihmisten on välillä vaikea löytää samanhenkisiä ihmisiä omasta työyhteisöstään. Viherpiipertäjäksi leimaantuminen on edelleen valitettavan yleistä, vaikka ilmastonmuutoksen vakavuudesta puhuvat jo presidentti ja pääministerikin. Monelle ympäristökasvattajaksi opiskelevalle opettajalle ja varhaiskasvattajalle yksi tärkeimmistä asioista opinnoissa on samanhenkisten ihmisten kohtaaminen. Yhdessä on helpompi miettiä miten oman työyhteisön KEKE-änkyrät käännytetään. Tätä harjoitellaan ihan konkreettisesti kuvitteellisten hahmojen avulla.

Apua sisäilmaongelmiin

Monen oppilaitoksen ongelmana on huono sisäilma. Sen seurauksista kärsiviä opettajia on yhä enenevässä määrin. Ulkona opettaminen helpottaa oman työn jatkamista, ulkona huonosta sisäilmasta ei tarvitse kärsiä. Ulkona oppimista painottaviin ympäristökasvattajan opintoihin onkin hakeutunut useita sisäilmasta sairastuneita opettajia.

 

Mitkä ihmeen ympäristökasvattajan opinnot?

Suomen ympäristöopisto SYKLI:ssä voit opiskella työn ohessa ympäristökasvattajaksi. Tutkinto on ympäristöalan erikoisammattitutkinto. Ympäristökasvattajan koulutusohjelmassa on viimeisen vuoden ajan ollut ulkona oppimisen painotus, joka tarkoittaa sitä, että osa opetuksesta on ulkona. Ulkona opettamista opetellaan konkreettisin menetelmin ja omissa opinnäytetöissä harjoitellaan ulkona opettamista. Opinnot kestävät reilun vuoden, lähipäiviä on tänä aikana 10. Opiskella voi monella eri paikkakunnalla. Syksyllä 2019 alkavat ryhmät Jyväskylässä, Kouvolassa ja pääkaupunkiseudulla.

Lisätietoa »

 

 

Viimeisimmät artikkelit