Siirry sisältöön

Interaktiivisilla videoilla edistetään ympäristöasioiden oppimista 

Syklin koordinoimassa hankkeessa Interactive videos for the greener future kehitetään interaktiivisia videoita edistämään ympäristöasioiden opetusta ja oppimista. Hanke on kohdennettu kaikille niille opettajille, jotka tuottavat itse videopohjaisia oppimateriaaleja ja ovat kiinnostuneita lisäämään vuorovaikutteisuutta videoihinsa. Hankkeen projektipäällikkönä Syklissä toimii Ari Laitala 

 ”Syystä tai toisesta interaktiiviset videot eivät ole vielä kovin yleisiä, vaikka niiden helpohko toteuttaminen on ollut mahdollista jo vuosia. Kaikki eivät tiedä vielä ollenkaan, että tällainen videotuotantomahdollisuus on olemassa. Interaktiivisten videoiden käyttömahdollisuudet on vähintään yhtä laajat kuin perinteisten ”lineaaristen” videoidenkin,” ihmettelee Laitala.  

Laitala pohtii hankkeessa asioita erityisesti opetusteknologian näkökulmasta. Interaktiiviset videot ovat alusta, joka mahdollistaa opetusteknologioiden entistä laajemman integroimisen yhdeksi kokonaisuudeksi. Hankkeessa hyödynnetään esimerkiksi tekoälytekniikoita, joilla tuotetaan käännöksiä, puhetta ja videokuvaa.  

Syklin toinen asiantuntija, Riku Mustonen on perehtynyt ohjelmistotyökalujen käyttöön. Syklin vastuualueena hankkeessa on erityisesti Adobe Captivaten käyttö videotuotannossa.  Hankkeessa on tavoiteltu ymmärrystä interaktiivisten videoiden sujuvasta tuotantoprosessista.  

Lisäksi hankkeen aikana selvitetään sitä, mitä tällaisen videon käsikirjoitusvaiheessa on hyvä huomioida ja miten jo olemassa olevista videoista kannattaa lähteä tuottamaan interaktiivisia versioita. Aihepiiriltään videot on tässä hankkeessa rajattu ympäristöasioihin.   

 Hankeen kumppaneissa Syklin verrokkeja muista Nordplus-ohjelmamaista

Hankkeessa on mukana viisi toimijaa ja vetovastuu on Syklillä. Rahoitus tulee Nordplus-ohjelmasta. Toimijat ovat siten pohjoismaista ja Baltian maista. Latviasta mukana on koulutusalan videotuotantoihin erikoistunut ArtSmart. Virosta mukana on Tallinnan yliopisto, joka tuo hankkeeseen tieteellistä ja pedagogista asiantuntemusta. Toisena pohjoismaisena toimijana mukana on Høgskulen på Vestlandet (HVL) ammattikorkeakoulu Norjasta.  

Liettuasta toimijana on opettajien ympäristökasvatukseen keskittynyt KPSKC. Heidän toimintansa on hyvin samankaltaista kuin Syklin ympäristökasvatuksen opetus ja kuten arvata saattaa, tässä hankkeessa luotu yhteys voi poikia tulevaisuudessa lisää yhteistä tekemistä! 

Syksyllä julkaistaan sekä videoita, että opas niiden tekemiseen

Hanke on kääntynyt jälkipuoliskolleen ja syksyllä aloitetaan interaktiivisten videoiden julkistamiset, joita eri hanketoimijoilta kertyy kaikkineen kymmenkunta kappaletta. Tavoitteena on myös kerätä alustavaa käyttäjäpalautetta, vaikka hankkeen sisältö onkin uusien tekniikoiden ja tuotantoprosessin mahdollisuuksien ymmärtämisessä. Hankkeessa tehdään myös videoiden lokalisointeja eli joihinkin videoihin tuotetaan kielituki joko tekstityksinä tai audiona.  

Hankkeessa julkaistaan myös How-to opas, jossa käytännönläheisesti opastetaan yksinkertaisten interaktiivisten videoiden tuotantoon ja avataan aihepiiriin liittyvää ajattelua ja interaktiivisiin videoihin liittyviä mahdollisuuksia.  

Aihepiiristä kiinnostuvan kannattaa ryhtyä seuraamaan hankkeen some-kanavia, jotka löytyvät Syklin hankekuvauksesta. Näin on mahdollista saada tietoa heti ensimmäisistä videojulkistuksista.  

Lisätietoja hankkeesta Syklin hankesivuilta: https://sykli.fi/hankkeet/interaktiivisilla-videoilla-vihreampaa-tulevaisuutta/

 

Viimeisimmät artikkelit