Siirry sisältöön

Interactive videos hankkeessa syntyi ainutlaatuinen opetusaineisto

Marraskuun alkuun 2022 päättynyt Syklin koordinoima Nordplus-hanke tuotti laajahkon ja tiettävästi globaalistikin varsin ainutlaatuisen opetusaineiston interaktiivisten videoiden tuottamiseen liittyen.

Hankkeessa tuotettiin julkaisu ”Interactive videos for the greener future – why, what and how?” joka on nyt julkaistu mm. Syklin sivuilla.

Julkaisu on luonteeltaan opas interaktiivisten videoiden tuotantoprosessiin Thinglink, Adobe Captivate ja H5P ympäristöissä. Julkaisu on englanninkielinen. Julkaisua vastaavaa sisältöä on tuotettu myös videoformaattiin ja se löytyy hankkeen YouTube-kanavalta:

Suomenkielinen aineisto

Sykli on vastannut hankkeessa erityisesti Adobe Captivate tuotantoympäristöön liittyvän opetusaineiston tuottamisesta. Tätä osuutta koskeva video on suomenkielinen ja tarjoaa reilussa kahdessakymmenessä minuutissa perusopastuksen interaktiivisten videoiden tuottamiseen.

Pedagoginen ulottuvuus

Teknislähtöisen tuotantoprosessin lisäksi hankkeessa huomioitiin myös pedagogisia näkökulmia. Tätä aihepiiriä käsittelee hankkeeseen osallistunut Tallinnan yliopiston professori Mart Laanpere kirjoituksessa ”Instructional Design of Interactive videos”. Tämä kirjoitus on mukana em. oppaassa ja aivan oppaan lopusta löytyy vielä näiden pohdintojen tiivistelmä ja linkit esimerkkeihin.

Lisätietoja hankkeesta:
Ari Laitala
ari.laitala@sykli.fi 
+358505668998

In the interactive videos project, unique teaching material was created

The Nordplus project coordinated by Sykli, which ended at the beginning of November 2022, produced a large-scale and, quite unique educational material related to the production of interactive videos.

The project produced the publication ”Interactive videos for the greener future – why, what and how?” which has now been published e.g. On the pages of Sykli.


The nature of the publication is a guide to the production process of interactive videos in Thinglink, Adobe Captivate and H5P environments. The publication is in English. Content corresponding to the publication has also been produced in video format and can be found on the project’s YouTube channel:

Material in Finnish

In the project, Sykli has been responsible for producing educational material related to the Adobe Captivate production environment. The video for this section is in Finnish and provides a basic guide to producing interactive videos in just over twenty minutes.

Pedagogical dimension

In addition to the technically oriented production process, the project also considered pedagogical perspectives. This topic is discussed by Mart Laanpere, (professor at Tallinn University) in the article ”Instructional Design of Interactive videos”. This writing is included in the guide, and at the very end of the guide you can find a summary of these considerations and links to examples.

I projektet interaktiva videor skapades unikt undervisningsmaterial

Nordplus-projektet koordinerat av Sykli, som avslutades i början av november 2022, producerade ett storskaligt och ganska unikt utbildningsmaterial relaterat till produktion av interaktiva videor.

Projektet producerade publikationen ”Interaktiva videor för en grönare framtid – varför, vad och hur?” som nu publicerats bl.a. På Syklis sidor.


Publikationens karaktär är en guide till produktionsprocessen av interaktiva videor i Thinglink-, Adobe Captivate- och H5P-miljöer. Publikationen är på engelska. Innehåll motsvarande publikationen har även producerats i videoformat och finns på projektets YouTube-kanal:

Material på finska

Sykli har i projektet ansvarat för att ta fram utbildningsmaterial relaterat till produktionsmiljön Adobe Captivate. Videon för det här avsnittet är på finska och ger en grundläggande guide till att producera interaktiva videor på drygt tjugo minuter.

Pedagogisk dimension

Utöver den tekniskt inriktade produktionsprocessen har projektet även beaktat pedagogiska perspektiv. Detta ämne diskuteras av Mart Laanpere, (professor vid Tallinns universitet) i artikeln ”Instruktionsdesign av interaktiva videor”. Denna skrift finns med i guiden, och alldeles i slutet av guiden kan du hitta en sammanfattning av dessa överväganden och länkar till exempel

 

 

 

Viimeisimmät artikkelit