Siirry sisältöön

Ilo kasvaa ulkona -luontoliikunta osaksi toimintakulttuuria (2019-2021)

Ilo kasvaa ulkona on Suomen ympäristöopisto Syklin ja Suomen Ladun kolmevuotinen valtakunnallinen yhteishanke. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa pyritään lisäämään lähiluonnon käyttämistä liikunta-, opetus- ja luontokohteena niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja alkuopetuksessa.

Syklin hallinnoimassa hankkeessa luodaan luontoa oppimisympäristönä käyttävien kasvattajien sekä opettajien valtakunnallinen verkosto. Verkoston alueellisissa tapaamisissa kartoitetaan luontotoiminnan tuen tarpeita, jaetaan ideoita ja kokemuksia sekä kouluttaudutaan.

Hankkeen alueellisiin kehittämisverkostoihin voi ilmoittautua mukaan tämän linkin kautta.

Suomen Latu kouluttaa varhaiskasvattajia työpajoissaan sekä ohjaajakursseilla 10 eri kunnassa. Tavoitteena on pitkäjänteinen luontoliikunnan kuntayhteistyö varhaiskasvatussuunnitelman perusteet huomioiden. Kuntia tuetaan myös yhteiseen toimintaan paikallisen Suomen Ladun jäsenyhdistyksen kanssa.

Yhdessä kasvattajien ja opettajien kanssa syntyneet ideat ja toimintamallit ovat hankkeen päätyttyä valtakunnallisesti kaikkien ilmaisessa käytössä hankkeen www-sivuilla sekä Ilo kasvaa ulkona- toimintamallina. Tämä käsikirja tullaan suuntaamaan luontotoiminnan aloittelijoiden tueksi.

Yhteistyössä Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma.

Hankekumppanit

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma
Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa, yhteistyö ja verkostot lapsen liikkumisen edistäjinä -hanke,
Liiku ry ja 10 muuta liikunnan aluejärjestöä
Nurmijärven kunta ja Nurmijärven latu
Ulko-opet ry
LYKE-verkosto / Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto
Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi
Seikkailukasvatusverkosto

 

Viimeisimmät artikkelit