Siirry sisältöön

Hajavesijelppi ratkoo maaseudun jätevesiongelmia

Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristöopisto SYKLIn yhteistiedote 

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittely voi parantaa lähivesien kuntoa hämmästyttävän nopeasti. Esimerkiksi Raaseporin Gennarbyn asukkaat ovat tyytyväisiä uudistettuaan jätevesijärjestelmänsä. Kansainvälisessä VillageWaters-hankkeessa kehitetty verkkotyökalu auttaa kyläyhteisöjä valitsemaan sopivan jätevesien käsittelytavan.

Vähäisilläkin investoinneilla voi saada huomattavaa parannusta aikaan lähivesien puhtaudessa, mutta harva haja-asutusalueen asukas tietää erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista. Ongelmaa ratkottiin VillageWaters-hankkeen pilottialueilla Suomessa, Baltian maissa ja Puolassa. Jätevesien käsittely paransi sekä ympäristön tilaa että elämänlaatua kohdealueilla.

”Gennarbyssa joka talo liitettiin kunnalliseen vesi- ja viemärihuoltoon. Kyläläiset olivat tyytyväisiä muutokseen; jäteveden käsittely on nyt vaivatonta ja juomaveden laatu on parantunut. Muissa hankkeen maissa kyläläiset huomasivat selkeitä muutoksia lähivesien laadussa. Esimerkiksi Liettuassa Leite-joen rehevöityminen oli vähentynyt, mikä vaikutti sekä kalakantoihin että uimarannan houkuttelevuuteen. Parannuksilla oli siis myös suurta sosiaalista merkitystä”, kertoo hankkeen koordinaattori Virpi Vorne Luonnonvarakeskus Lukesta.

Yhteiset hankinnat kannattavat

Vesihuoltolaitoksen viemäriin liittyminen ei ole aina mahdollista, mutta silloinkin tarjolla on runsaasti sakokaivoja tehokkaampia ratkaisuja. Hajavesijelppi auttaa ratkaisujen tekemisessä niin kuluttajia, viranomaisia kuin suunnittelijoitakin.

”Ensimmäistä kertaa on laitettu eri jätevedenpuhdistustekniikoita samalle viivalle. Esimerkiksi kokonaiskustannuksista ja ympäristövaikutuksista on ollut vaikea saada tietoa. Hajavesijelppi auttaa löytämään teknisesti ja taloudellisesti tehokkaimman ratkaisun kuhunkin tilanteeseen. Samalla vältetään turhia investointeja”, tiivistää projektin vetäjä Virpi Vorne Lukesta.

Hajavesijelppi on kolmevuotisen VillageWaters-hankkeen tärkein lopputulos, ja se toimii seitsemällä eri kielellä. Vornen mukaan kansainvälinen projekti on tuonut esiin suomalaisten vahvuudeksi yllättäen yhteisöllisyyden.

”Olemme oppineet toisiltamme paljon. Suomessa kyläyhteisöjen yhteistyö on voimakkaampaa, meillä on esimerkiksi vesiosuuskuntia. Tämä olisi hyvä malli muuallekin: yhteiset hankinnat ovat edullisempia kaikille.”

VillageWaters-hanke (2016–2019) on rahoitettu EU Interreg Baltic Sea Region –alueyhteistyöohjelmasta. Mukana on partnereita tutkimus- ja kehitys- sekä kuntasektorilta Suomesta, Virosta, Latviasta, Liettuasta ja Puolasta.

Lisätietoja:

Tutkija, projektikoordinaattori Virpi Vorne, 0295326649, virpi.vorne@luke.fi

Kouluttaja Jari Heiskanen, 050 375 2657, jari.heiskanen@sykli.fi

www.villagewaters.eu

Viimeisimmät artikkelit