Siirry sisältöön

Euroopan Digitaalisen Koulutuksen Keskuksen tekoälyraportit nyt vapaasti saatavilla

EDEH (European Digital Education Hub) on Euroopan komission ja tarkemmin Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) alainen, reilu vuosi sitten perustettu organisaatio. EDEH toimii yhteistyö- ja verkostoitumisalustana kaikille koulutuksen digitalisaatiosta kiinnostuneille tahoille ja ennen kaikkea yksittäisille henkilöille.

Squad numero 5

EDEH:n toiminta on merkittäviltä osin organisoitu ”Squad”-työryhmien kautta, jotka ovat noin 20 osallistujan kokoisia ”vapaaehtoisjoukkoja”. Näitä työryhmiä perustetaan ajankohtaisten teemojen ympärille avointen hakujen perusteella. Toiminta koostuu pari kertaa kuussa pidettävistä Teams-tapaamisista ja tapaamisten väliin ajoittuvasta kirjoitustyöstä. Työryhmät pyrkivät siis julkaisemaan raportteja ja toimenpidesuosituksia.

Nämä julkaisut on kuitenkin tarkoitettu lähtökohtaisesti vain sisäiseen käyttöön, EDEH:n toimintaan ilmoittautuneille sekä EU:n virkamieskunnalle. Ajatuksena on ollut, että raportit voisivat olla jossain määrin vielä luonnoksen asteella, eikä niitä tässä mielessä julkaistaisi laajasti. Raportit syntyvät myös vapaaehtoistoiminnan tuloksena, kulloisenkin Squadin näkemyksen mukaisesti, eikä niiden sisältö käy läpi sen kummempaa arviointi- tai hyväksymisprosessia.

Squad numero viiden (”AI in education”) työ käynnistyi helmikuussa 2023 ja päättyi kesäkuun lopussa pidettyyn kaksipäiväiseen workshopiin Romanian Bukarestissa. Kyseinen työryhmä työskenteli poikkeuksellisen intensiivisesti tuottaen kaikkiaan seitsemän raporttia. Huolimatta raporttien suuresta määrästä, havaittiin ne kuitenkin korkeatasoisiksi EU:n sisäisissä arvioissa. Aihepiirin herättäessä muutenkin laajaa kiinnostusta, annettiin raporttien laajemmalle julkaisemiselle EDEH:stä lupa.

Raportit ovat nyt saatavilla ainakin työryhmän puheenjohtajana toimineen Lidija Kraljn www-sivuston kautta. Raporttien kirjoituskielenä on ollut englanti ja alla on linkit näihin alkuperäisjulkaisuihin.

  1. Teachers’ competences
  2. How to support teachers to use AI in teaching
  3. Use scenarios & practical examples of AI use in education
  4. Education about AI
  5. Influence of AI on governance in education
  6. AI and Ethics, human rights, law, education data
  7. Teaching with AI – assessment, feedback and personalisation

Kuten jo raporttien otsikoista voi päätellä, on tekoälyn käyttöä opetuksessa tarkasteltu laajalti eri näkökulmista. Osa tarkastelukulmista kestää paremmin aikaa, kuten etiikkaan liittyvät kysymykset. Toisaalta joiltakin osin sisältö voi olla jo vähän vanhentunuttakin.

Generatiivisen tekoälyn kehitys on tällä hetkellä niin nopeaa, että osa raporttimuotoisesta sisällöstä ehtii jo vanhentuakin pidemmän julkaisuprosessin aikana”, sanoo Tekoäly-squadin toimintaan osallistunut Syklin asiantuntija Ari Laitala.

Nyt onkin mielenkiintoista nähdä, miten Squadin työtä jatketaan. Nyt on olemassa hyvä pohjatyö ja runko, jonka päälle voitaisiin lähteä tekemään ajantasaistuksia. Mutta oikeastaan tarvittaisiin prosessi raporttien jatkuvaan päivittämiseen ja uusien näkökulmien huomioimiseen”, Laitala jatkaa.   

Teoriasta käytäntöön

Nyt julkaistut raportit tarjoavat oivallisen selkänojan tekoälyn hyödyntämiseksi käytännön opetustyössä. Syklissä onkin juuri lanseerattu viikon mittainen tekoälykurssi tähän tarpeeseen. Kurssin on rakennettu Erasmus+ mobility yhteensopivaksi, jolloin osallistuvien opettajien on mahdollisuus saada Erasmus+ ohjelman liikkuvuustukea. Kurssi soveltuu myös suomalaisille opettajille, joita kiinnostaa lähestyä aihepiiriä englanninkielellä ja kansainvälisesti verkostoituen.

Lisätietoa kurssista löytyy täältä.

Viimeisimmät artikkelit