Siirry sisältöön

Energia-aamupalalta lisävirtaa energiatehokkuustyöhön

Sykli organisoi Energia-aamupalan Pääpostilla Helsingissä 22.8.17. Aamu alkoi Jouni Kerosen, Climate Leadership Council, ravistavalla puheenvuorolla ilmastonmuutoksen etenemisestä ja sen aiheuttamista muutoksista lämpenemisen jatkuessa. Nykyisellään on jo päivittäin tapahtumia ja katastrofeja, jotka johtuvat ilmastonmuutoksesta: myrskyjä, kuivuutta, tulvia. Tästä saatiin vahva kannustin jatkaa tärkeää työtä ympäristöasioiden ja energiatehokkuuden parissa.

Päivän kaikista puheenvuoroista sai kiteytettyä saman ydinviestin: tarvitsemme yhteistyötä eri sektoreiden kesken, jotta päästään hyviin ja ylipäätään merkittäviin lopputuloksiin. Syklin rehtori Eeva Hämeenoja korosti osaamisketjuja. Ketjun eri osat tarvitset heille kohdennettua tietoa, yhtään lenkkiä ei voi jättää pois. Kun katsotaan kiinteistöjä, niin kestävä, toimiva kiinteistö vaatii sekä laadukasta, hyvää suunnittelua, rakentamista sekä käyttöä. Sirpa Hertell, EU:n alueiden komitea, nosti samaa asiaa esille päätöksen teon kautta. Poikkihallinnollisuus ja sidosryhmien yhteistyö on todettu parhaaksi tavaksi toimia. Hän peräänkuulutti alustoja, joihin hyviksi havaittuja ja toimivia toimintatapoja kootaan, jolloin niitä voidaan hyödyntää laajemmin. Syklissä, yhteistyössä WWF:n ja SYKE:n kanssa, toteutettava LIFE rahoitteinen EconomisE-hanke tuntuu siis olevan ajanhermolla. Tavoitteena on tiedon jalkauttaminen ja levittäminen, hyvien toimintatapojen jakaminen ja energiatehokkuustoimien hidasteiden ratkominen kuntakentällä sekä institutionaalisten sijoittajien osalta. Lyhyen katsauksen alkavaan hankkeeseen antoi Nina Teirasvuo Sykliltä.

Käytännön toimia ja tutkimusta kiinteistöjen energiatehokkuudesta esitteli sekä Riikka Holopainen VTT:ltä että Timo Lahti Sykliltä. Energiatehokkuustoimien vertailu ja kustannussäästöjen laskenta edistää toimenpiteiden toteutumista, mutta kuten puhujat muistuttivat, kokonaiskuva kiinteistön toimivuudesta tulee säilyttää. Niin korjausrakentamista kuin energiatehokkuustoimenpiteitä toteutettaessa tulee olla ymmärrys kiinteistön toimivuudesta ja mitä teknisemmäksi kiinteistöt muuttuvat, sitä enemmän myös käyttäjiä tulee kouluttaa. Tällä voidaan mahdollisesti taklata myös kosteus- ja homeongelmia. Lopuksi Syklin Ari Laitala katsoi tulevaisuuteen ja antoi lyhyen intron tekoälyn tuomista mahdollisuuksista. Ehkäpä tulevaisuudessa kiinteistö osaa kertoa mikä sitä vaivaa, mistä tulee korjata jos rakenteissa on esim. kosteutta. Ehkäpä kiinteistöllä on tulevaisuudessa myös äänioikeus sitä koskevissa päätöksissä tai vähintäänkin neuvonantajan rooli? Tulevaisuutta odotellessa Ari kehotti kuitenkin kiinteistön omistajia jo nyt hyödyntämään tekoälyn mahdollisuuksia esim. mallintamalla ja benchmarkkaamalla kiinteistöjen energiatehokkuusominaisuuksia.

Seuraava tilaisuus järjestetään 13.2.2018 Helsingissä EconomisE -hankkeen puitteissa. Merkitse kalenteriin ja pysy kuulolla!

Yhteystiedot:
Ari Laitala, koulutuspäällikkö
ari.laitala(at)sykli.fi
p. 050 566 8998

Nina Teirasvuo, projektipäällikkö (Life EconomisE-hanke)
nina.teirasvuo(at)sykli.fi
p. 050 363 4646

Timo Lahti, kouluttaja, EEnavi-laskentatyökalu
timo.lahti(at)sykli.fi
p. 050 3083 688

Puheenvuorot:

Ilmastonmuutos – Maailman suurin businessmahdollisuus
Jouni Keronen, Climate Leadership Council

Energiatehokkuus ja osaaminen
Eeva Hämeenoja, SYKLI

Miten kustannussäästöt lasketaan? Case EEnavi
Timo Lahti, SYKLI

Life-hanke EconomisE alkaa, kenen kannattaa lähteä mukaan?
Nina Teirasvuo, SYKLI

Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen hyödyt ja haasteet
Riikka Holopainen, VTT

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategia EU:ssa
Sirpa Hertell, EU:n Alueiden komitea

Tekoäly mukaan energiatehokkuustyöhön
Ari Laitala, SYKLI

Viimeisimmät artikkelit