Siirry sisältöön

Edistäjät-hanke tukee ammatillisia oppilaitoksia kestävän elämäntavan edistämisessä

Kestävän kehityksen osaamista tarvitaan jatkossa kaikilla aloilla

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden kaventuminen ja luonnonvarojen ylikulutus pakottavat tarkastelemaan elämäntapojamme uusin silmin. Kestävä kehitys on yksi elinikäisistä avaintaidoista, joihin ammatillinen koulutus tähtää. Tulevaisuudessa kestävän kehityksen ymmärrystä ja taitoja tarvitaan kaikissa työtehtävissä ja ammateissa.

Ammatilliset oppilaitokset ja opettajat keskeisessä roolissa

Ammatilliset opettajat ja oppilaitokset ovat tärkeässä roolissa rakennettaessa kestävää tulevaisuutta ja tulevaisuuden ammattiosaamista. Ammatilliset oppilaitokset kestävän elämäntavan edistäjinä (Edistäjät) -hanke on opettajien ja oppilaitosten tukena muutoksessa. Edistäjät -hanke järjestää koulutuksia niin oppilaitoksen johdolle, opettajille kuin muullekin henkilökunnalle kestävän kehityksen vakiinnuttamiseksi osaksi opetusta ja oppilaitoksen toimintaa.

Koulutukset toteutetaan verkkovälitteisesti kaikkien osallistumisen mahdollistamiseksi

Edistäjät -koulutukset toteutetaan pääosin verkkovälitteisesti. Kaikkiin koulutuksiin on mahdollista osallistua etäyhteyden kautta. Koulutuskokonaisuudesta muodostuva verkkokurssi on myös hankkeen jälkeen ammatillisen koulutuksen henkilöstön käytössä.

Maksuttomat koulutukset käynnistyvät syyskuussa 2020

Edistäjät-koulutukset ovat osallistujille maksutonta. Koulutukset rahoittaa Opetushallitus osana Kestävän elämäntavan vahvistaminen -täydennyskoulutushankkeita ja ne toteuttaa Suomen ympäristöopisto Sykli yhteistyössä Omnian ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän kanssa.

Koulutukset alkavat syksyllä 2020 ja jatkuvat syksylle 2021 asti.

Tutustu lähemmin hankkeeseen ja sen koulutusvalikoimaan: https://www.kadenjalki.fi/kestavan-elamantavan-edistajat/

Lisätietoa Edistäjistä

Projektipäällikkö

Tiina Taipale

tiina.taipale@sykli.fi

050 470 8503

Viimeisimmät artikkelit