Siirry sisältöön

Ympäristökasvattaja saa aikaan toimintaa luonnon puolesta

Julkaistu: 25.11.2021

Satu Jovero ja Maarit Pihkala

Tiesitkö, että viimeisen 10 vuoden aikana täältä Syklistä on valmistunut erikoisammattitutkinnon kautta liki 600 ympäristökasvattajaa yhteiskunnan eri sektoreille? Valtaosa valmistuneista työskentelee kasvatus- ja opetussektorilla, mutta mukana on ollut myös mm. yritysmaailmaan edustajia sekä järjestö- ja nuorisoalan ammattilaisia.

Ympäristökasvatuksen ammattilaiset ovat tehneet pitkäjänteistä ruohonjuurityötä viemällä lapsia, nuoria ja aikuisia luontoon ja vahvistaneet näin suomalaisten luontosuhdetta. Avaimia vahvan luontosuhteen syntyyn ovat luonnossa tapahtuva havainnointi, tutkiminen, ihmettely ja nauttiminen. Vahvistuneen luontosuhteen kautta taas syttyy halu toimia luonnon puolesta myös työarjessa.

Ammatti-identiteetti ja verkostot vahvistuvat koulutuksessa

Ympäristökasvattajat toimivat kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen asiantuntijoina omissa organisaatioissaan. Opinnot ovat vahvistaneet heidän ammatti-identiteettiään ja voimaannuttaneet toimimaan asiantuntijoina.   

Syklistä valmistuneet ympäristökasvattajat ovat verkostoituneet vahvasti sekä opintojen aikana, että niiden jälkeen alan eri toimijoiden kanssa. Näin he kokevat olevansa osa isompaa ekologisen jälleenrakentamisen rintamaa.  

”Meillä on osaaminen, tahto ja kyky muovata kestävää tulevaisuutta ja me aiomme tehdä sen yhdessä!”  

Ympäristökasvattajan mukana kestävyystyöstä innostuu usein koko työyhteisö

Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon ensisijaisena tavoitteena on kehittää opiskelijoiden ammatillista osaamista ja ympäristökasvatuksellisia valmiuksia. Opiskelut pysäyttävät ja irrottavat hetkellisesti arjen yläpuolelle tarkastelemaan asioita. Koetaan opiskelijoiden sanoin ”syvällisen oivaltamisen hetkiä, ajattelun nyrjäyttämistä sekä leijumisen tunnetta”. Opinnot ovat olleet monelle käänteentekevä vaihe omalla työuralla.

Vähintäänkin yhtä tärkeää on opiskelijan koko oman työyhteisön osallistaminen ja innostaminen kestävän kehityksen teemoihin ja ympäristökasvatustoimintaan. Valmistuneilta ympäristökasvattajilta kuulemiemme kokemusten perusteella koulutuksen sivutuotteita ovat mm. oman organisaation kasvanut suunnitelmallisuus, systemaattisuus, innostuneisuus ja elämyksellisyys.

Kulttuurin muuttaminen kestävämmäksi vaatii monenlaisia lähestymistapoja ja etenemissuuntia

Kuluneen kymmenen vuoden aikana me, ympäristökasvatuksen opiskelijat, valmistuneet ja koko verkosto kouluttajineen, olemme onnistuneet käynnistämään huikean määrän kehittämishankkeita ja kestävää kehitystä edistäviä toimenpiteitä. Keräsimme oheen esimerkkejä saavutuksista:

  • Osallisuutta mahdollistavia toimintatapoja päiväkoteihin, kouluihin ja työyhteisöihin (esim. kestävän kehityksen tiimin ja ympäristöagenttiryhmän perustaminen)
  • Laadukkaampaa oppimista ja moninaisuutta huomioivaa opetusta ympäristökasvatuksen ja ulkona oppimisen avulla (esim. lukuisat ulkona oppimisen hankkeet, erityisopetuksen retkeilykerho jne.)
  • Oppimisympäristöjen parantamista (useita pihanparannus ja kotahankkeita, koulumetsän suojeluhanke, opetuspuutarhoja ja luontopolkuhankkeita)
  • Rajoja ylittävää yhteistyötä – esim. opetuksen kansalliseen kehitykseen vaikuttamista luomalla keskustelua kuntien ja opetushallituksen kanssa, pitämällä sosiaali- ja terveysalan koulutuksia, joissa pureuduttiin ympäristöystävällisten elämäntapojen tukemiseen osana neuvolatyöskentelyä sekä kuntarajat ylittävää yhteistyötä, jolla luotiin yhteiset ympäristökasvatukselliset tavoitteet kuuden kunnan alueella sijaitsevaan Salpausselkä Geoparkiin.
  • Kansainvälistä ja kansallista tunnustusta ja näkyvyyttä – myönnetty lukuisia ympäristökasvatuksen ruusuja, kehitetty ympäristökasvatuksellista koulutusvientiä ulkomaille, tuettu ympäristökasvatusta mm. Lahden ympäristöpääkaupunki teemavuoteen liittyen jne.
  • Työyhteisöjen hyvinvointiin, voimaantumiseen ja kollegoiden kouluttaminen liittyviä hankkeita

Jos kestävä kehitys on matkaa kohti parempaa ja viisaampaa elämää – niin ympäristökasvatus on tapa auttaa ihmisiä mukaan tälle matkalle.

Tarvitaan lopulta vain pieni ryhmä, itse asiassa vain noin 3,5 % ihmisistä, jotta muutos saadaan käyntiin. Suomessa se tarkoittaa 192 500 henkilöä.*

Muutos on käynnissä. Hyppää kyytiin – tule opiskelemaan ympäristökasvattajaksi – ja ole mukana vauhdittamassa muutosta!

Ympäristökasvatus on maailman tärkeintä työtä – opiskele tutkinto! (sykli.fi)

Kirjoittajat Satu Jovero ja Maarit Pihkala

#Sykliymka10vee

#ympäristökasvatus

#ulkonaoppiminen

* Lähde: Valintojemme summa on muutos -artikkeli

Viimeisimmät blogikirjoitukset